Internationale vakbond over Foxconntragedie

Oproep van de ITUC betreffende de tragische zelfmoorden van Chinese migrantenarbeiders bij  Foxconn Technology Group in Shenzhen, China.
ITUC is een internationale vakbondsorganisatie die 175 miljoen werkers  in 155 landen en regio’s vertegenwoordigt. ITUC heeft 311 nationale vakbonden als lid. http://www.icftu.org
De Chinese vakbond ACFTU is een  partner van Global Unions.

ITUC is bedroefd over de reeks zelfmoorden door werkers van Foxconn Technology Group in Shenzhen, China in de laatste vijf maanden. In de fabriek van Foxconn in Shenzhen zijn 12 personeelsleden van het gebouw gesprongen of hebben op een andere manier zelfmoord proberen te plegen. Het gaat om jonge migrantenarbeiders, twintigers; tien hebben er het leven bij ingeschoten, twee zijn ernstig gewond. ITUC drukt zijn diepste spijt uit over deze tragedie en  betuigt zijn medeleven aan de familie en vrienden van de slachtoffers.
Tijdens een vergadering om de verkiezing van modelwerkers te vieren in Xiamen in april heeft president Hu Jintao opnieuw het principe van fatsoenlijk werk vooropgesteld en premier Wen Jiabao riep op voor waardig werk toen hij het rapport over het regeringswerk in maart voorlegde aan het Nationaal Volkscongres. Naast het betuigen van onze diepste medeleven met de slachtoffers en hun familie, roept ITUC de Chinese regering, de ACFTU, Foxconn en al de merkenfirma’s die hun producten door Foxconn laten maken op om de nodige maatregelen te nemen teneinde hulp te bieden aan de getroffen families en om efficiënte langetermijnmechanismen te ontwikkelen die leiden tot fatsoenlijk werk zodat verdere tragedies en verlies aan kostbare mensenlevens bij Foxconn en andere firma’s in China vermeden worden.
Foxconn Technology Group is China in het klein: de fabriek van de wereld vandaag. Het is de grootste fabrikant van gsm’s, telecommunicatiemateriaal en computeronderdelen of – assemblage in China en in de wereld.  In 2008 droeg de omzet van de groep met 55,6 miljard dollar voor 3,9 % bij aan de totale Chinese export en met 37 miljard dollar voor 22 % aan die van Shenzhen. De groep stelt in China 800.000 personen tewerk en de fabrieken in Shenzhen alleen al tellen 420.000 personeelsleden.
Tegelijk is de wereld geschokt wanneer we de verhalen van de werknemers horen: het zijn misschien niet de ergste gevallen van sweatshopmisbruiken, maar het zijn niettemin onthutsende verhalen over vervreemding in hun werk en in hun sociaal leven als migrantenarbeiders. De tragedie die bij Foxconn plaatsvond, is het resultaat van de strenge managementpraktijken van deze Taiwanese firma, van de bijzonder kwetsbare situatie waarin de migrantenarbeiders zich in China bevinden, terwijl ze ingeschakeld worden in het op het maximaal drukken van de kostprijs gebaseerde ontwikkelingsmodel van de Chinese en de globale economie, en van het gebrek aan representatieve, participatieve basisorganisaties van de vakbond, in het bijzonder in ondernemingen met buitenlands kapitaal en in privéondernemingen in China.
ITUC verwelkomt de gezamenlijke interventie en het onderzoek door de verschillende afdelingen van het stadsbestuur van Shenzhen, waaronder het Ministerie van Tewerkstelling en Sociale zekerheid, het Ministerie van Gezondheidszorg en de ACFTU-vakbondsafdeling van Shenzhen. Tegelijk stellen we ook vast dat er vanwege het stadsbestuur en van Terry Guo, de  voorzitter van Foxconn Group, een roep is naar “minder reportages over slecht nieuws en meer over goed” , uit schrik nog meer zelfmoorden uit te lokken. ITUC gelooft dat enkel  een onderzoek dat correct de klachten van de werkers weerspiegelt, de problemen erkent, zich engageert voor ernstige verbeteringen en recht doet aan de overleden werkers, in staat is verdere speculaties en klachten bij de werkers en hun familie te ondervangen.
ITUC roept de regering van Shenzhen op tot een open, oprecht en eerlijk onderzoeksrapport dat de werkelijke en fundamentele oorzaken van de dood van deze jonge mensen aantoont en aanbevelingen inhoudt voor snelle verbeteringen.
Destijds in 2005-2006 was Foxconn één van de topprioriteiten voor de ACFTU bij de uitbouw van vakbonden in de top500-multinationals in China. Nadat in december 2006 bij Foxconn in Shenzhen een vakbondsafdeling was opgezet, werd in 2007 een collectieve arbeidsovereenkomst onderhandeld over loonsverhogingen. Maar, de voorzitter van de vakbondsafdeling is tegelijk een assistant van Terry Guo, en spijtig genoeg heeft geen enkel van de slachtoffers hulp gezocht bij hun vakbondsafdeling vooraleer ze zich van het leven beroofden.
ITUC heeft nota genomen van de maatregelen door de ACFTU-afdelingen van Shenzhen en van Foxconn om werkers een hotline aan te bieden, psychologische begeleiding en meer ontspanningsmogelijkheden, naast de noodmaatregelen die de firma zelf nam, zoals het opzetten van een Onderlinge Hulp- en Bijstandsgroep in de fabriek. De ACFTU van Shenzhen belooft ook een vakbondsafdeling op te richten in elk filiaal, bijeenkomsten van werkers te organiseren en het strikt opvolgen van de praktijken van de firma door de vakbond. Toch kunnen het rechtzetten van de te strenge managementpraktijken, de uitvoering van het collectieve arbeidscontract, het collectief onderhandelen over loonsverhogingen en andere werk- en leefvoorwaarden slechts verwezenlijkt worden door een echt representatieve vakbondsafdeling die verkozen is en ondersteund wordt door haar leden.
ITUC roept de ACFTU van Shenzhen en haar afdeling bij Foxconn op om de vakbondsverantwoordelijken te laten verkiezen door de werkers zelf, en om de structuren van de vakbond te democratiseren zodat de deelname van de basis gepromoot wordt,  de collectieve arbeidsovereenkomst echt uitgevoerd wordt en er echt onderhandelingen met de firma plaatsvinden.
Foxconn is een onmisbare leverancier voor toptelecommunicatie- en computerfirma’s in de wereld, zoals Apple, Dell, HP, Sony, Nokia, enzovoort. De bikkelharde concurrentie in de ICT-sector leidt tot lage aankoopprijzen, nulinventaris en strikte veiligheidseisen naar de leverancier om informatielekken te voorkomen. Dit zijn kritische factoren die resulteren in een streng managementsysteem, lage lonen in de fabrieken van de leveranciers zoals Foxconn in China en in andere landen. Het ITUC heeft weet van deze trend in de industrie en zal er via de aangesloten vakbonden en Global Unions  naar streven deze problematiek  aan te kaarten  bij de multinationale ondernemingen en bij de Electronic Industry Citizens Coalition (EICC), waarvan Foxconn en andere Aziatische leveranciers lid zijn. Om ervoor te zorgen dat werkers echt een waardig werk krijgen, moeten dergelijke aankooppraktijken veranderd worden en moet de vrijheid van vereniging en van collectieve onderhandeling door de werkers bij hun leveranciers effectief gerealiseerd worden.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *