Kanton hertekent ontwikkelingsplan

Kantons burgemeester Chen Jianhua heeft meegedeeld dat zijn stad de stadsplanning heeft omgegooid in de zin van meer aandacht voor een leefbare stad met lage uitstoot en intelligente ontwikkeling dan puur het nastreven van een hoger brp zoals in het verleden.

Kanton: oud en nieuw


De burgemeester verklaarde op de toekenning van een prijs voor stedelijke innovatie dat zijn bestuur in september een nieuw plan voor stadsontwikkeling heeft aanvaard dat een antwoord biedt op de uitdagingen van duurzame ontwikkeling. Zijn stad van meer dan 12 miljoen inwoners streeft vooral naar vernieuwende ontwikkeling, wil nieuwe strategische nijverheden en voorts de uitdagingen beantwoorden qua verkeer, afvalbehandeling, grondbeheer, voedselveiligheid en het besturen van de migrantenbevolking. Het plan verlegt de nadruk van materialen naar mensen, van grond en grondstoffen naar human resources, kennis en innovatie. De opdeling stad en platteland zal beter geïntegreerd worden. In plaats van één stadscentrum te hebben, zullen bijkomende centra aangelegd worden. Het bestuur verandert naar een model waarin het stadsbestuur leiding geeft, de markt de hoofdrol speelt en verschillende maatschappelijke sectoren participeren.
Het is al twee jaar dat de provincie Guangdong werkt aan een economische omvorming waarbij de uitdagingen van minder export, het opzetten van gelijke openbare diensten voor migranten en het verbeteren van de buurtgebonden diensten, aldus een onderzoeker bij de Guangzhou Academy of Social Sciences. De stad wil de diensten centraal stellen maar tezelfdertijd strategische nieuwe nijverheden stimuleren. Nu wordt dus verder gekeken dan de blote verhoging van het brp, aldus nog onderzoeker Peng. In de toekomst gaan de steden minder met elkaar in concurrentie treden, maar wel clusters van steden zoals deze in de Parelrivierdelta, Yangtzerivierdelta, Bohaigolf….
De Parelrivierdelta zal naar voor komen als een cluster van wereldniveau en dit geholpen door het groeiend netwerk van autowegen en trams. Daar trekt de provincie 1000 miljard yuan voor uit tegen 2005. Twee motoren moeten de stadsontwikkeling aandrijven. Enerzijds is er in het zuiden de Nansha-ontwikkelingszone die door de staat is erkend en anderzijds in het noordoosten de Sino-Singapoerese Kennisstad. Nansha is een gebied van 800 km² dat in het centrum ligt van de PRD en volgens het laatste plan met Hong Kong en Macao moet samenwerken op het gebied van diensten opdat dit tegen 2025 zou instaan voor 65 % van het brp. De samenwerking met Singapore over de kennisstad streeft naar de economische omvorming en ecologische verbetering van Guangdong waarbij dit stadsdeel leiding geeft betreffende innovatie, nieuwe producten en diensten en het bouwen van een duurzame, koolstofarme stad. 6 pijlernijverheden onderstutten de ontwikkeling: ICT, biotechnologie en geneesmiddelen, schone technologie, nieuwe materialen, de creatieve nijverheden, wetenschaps- en onderwijsdiensten. Overigens heeft de provincie deze maand een zoneringsplan aangenomen dat de provincie in 4 types onderverdeelt en waarbij de besturen in de kerngebieden zoals Kanton meer klemtonen moeten leggen op duurzame ontwikkeling en kwaliteit van de diensten.
Financiële stad
Toeval of niet, deze week heeft Kantons dagblad de plannen bekend gemaakt van Kantons Financiële stad waarvan de bouw begin volgend jaar begint en  de verwezenlijking af moet zijn tegen 2016. Het eerste gebied beslaat 1,32 km² tussen de Keyunstraat in het westen en de Chebeistraat in het oosten. 5 oude fabrieken in dit gebied worden ofwel parken ofwel als musea. Het totale gebied beslaat 8 km2 en omvat 5 zones: een hoofdkwartier-, een bureel-, een zaken-, een woonzone en een ontspanningsgebied aan het water. Ondergronds bevindt zich nog een stad van 5 verdiepingen en ook het verkeer verloopt grotendeels ondergronds. In totaal kunnen 24.000 personen in de Financiële stad wonen en 154.000 er werken.
Bron: China Daily

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *