Kopenhagen-achtergrond: Bio-energie in China

Inzake de productie van biobrandstof heeft China diverse plannen, waarbij nu overgeschakeld wordt van mais en tarwe als grondstof om ethanol te vervaardigen naar niet-voedingstoffen die op grootschalige wijze worden aangeplant . Ook de biobrandstoffen van de tweede generatie op basis van cellulose worden reeds voorbereid.
Zo’n 100 miljoen Chinezen hebben nog geen toegang tot elektriciteit en hun voornaamste energiebron is brandhout en stro. Dit verbranden heeft niet enkel een lage efficiëntie van omzetting in energie (<10 %), het werkt ontbossing in de hand en is oorzaak van het vervuilen van het boerenmilieu tot en met gezondheidsproblemen. Geschat wordt dat 200 miljoen ton stro jaarlijks ter plaatse verbrand wordt en dat 25 miljoen ton dierlijke uitwerpselen onbehandeld blijven. Indien de helft van deze biomassa zou gebruikt worden, kan het voordeel 120.000 miljoen $ bedragen, aldus nog wetenschappelijke ramingen. Met geavanceerde biomassaverbrandingstechieken kan een verbetering van de efficiëntie gehaald worden met 35 à 40 %. Vandaar dat sommigen reeds spreken van een derde boerenkrijg, na de tweede die de industrialisering van de landbouw was. De inzet is dus groot.

Mais het meest gebruikt

Mais het meest gebruikt


Reeds in 2000 begon de Chinese regering met het promoten van biobrandstof. In 2001 lanceerde ze een programma voor de bouw van vier ethanolraffinaderijen en een distributienetwerk waarbij E10 (1/10 ethanol toegevoegd) beschikbaar werd aan de pomp. Ethanolproducenten kregen bijvoorbeeld in 2006 1373 yuan toelage per ton ethanol. Analoge maatregelen voor biodiesel bleven uit tot in 2007. Vijf jaar later was China de derde grootste producent van ethanol, zij het dat de grootste hoeveelheid verbruikt wordt door de geneesmiddelen- en voedingsnijverheid. In 2006 waren er vier bioraffinaderijen die maximaal 1,02 miljoen ton voortbrachten. Biodiesel bengelt er sterk achter met een productie van ongeveer 150.000 ton. In 2008 was de productie respectivelijk 1,620 miljoen  en 360.000 ton. Vier andere productie-eenheden werden nog net goedgekeurd vooraleer de regering in december 2006 een moratorium uitvaardigde voor nieuwe eenheden. Ze was immers bezorgd  dat de productie van biobrandstof de prijzen van mais en graan de hoogte zou  indrijven wegens schaarste. Volgens de plannen zou de productie van ethanol in 2010 4 miljoen ton moeten bedragen en deze van biodiesel tot 2 miljoen ton oplopen.
Mais is voor drie vierden de voornaamste grondstof voor de productie,  terwijl tarwe ver daarna op de tweede plaats komt. Na het moratorium op nieuwe raffinage op basis van granen, moedigde Peking gedurende anderhalf jaar niet echt alternatieve bronnen aan voor de vervaardiging van ethanol. Nu echter zijn er tekenen dat Peking aanstuurt op een productie op basis van niet-granen. De redenering is dat China 212 miljoen hectare braakgrond heeft waarop makkelijk oliehoudende planten zouden kunnen aangeplant worden. Elke 10 miljoen ha zou 45 miljoen ton per jaar kunnen opleveren. In april 2008 maakte de ‘China International Project Consultancy Corp’ een evaluatierapport over de bruikbaarheid van niet-granen als basis voor ethanolproductie: bleek dat yam (Dioscorea), maniok en zoete aardappelen het meest geschikt waren in de 5 provincies Hubei, Hebei, Jiangsu, Jiangxi en Chongqing, en dit zonder in concurrentie te treden met de voeding. 
Jetropa-boom levert alternatief op: de Schijtnoot

Jatropha-boom levert alternatieve bron: de Schijtnoot


Ook rietsuiker en schijtnoot (Jatropha) lijken geschikt als grondstof. De nieuwe bronnen zullen echter maar van 2010 tot 2012 in grote hoeveelheden beschikbaar zijn bij de producenten. Na de uitbraak van de financiële crisis kende de sector een vermindering van de vooruitgang, maar voor dit jaar wordt een groei van de biomarkt voorspeld van 9 %. Ondertussen zijn de vijf vermelde provincies reeds begonnen met de commercialisering op basis van niet-granen. De ervaring van de twee eerste projecten in de provincie Guangxi manen echter aan tot voorzichtigheid, omdat ofwel de prijs van de maniokgrondstof verdubbelde of omdat de zoete aardappelen drie vierden van de provinciale productie verorberen. Feit is ook dat de sector toch sterk afhankelijk blijft van steunmaatregelen van de regering.  Er wordt beweerd dat de vier grootste ethanolproducenten 1000 yuan verliezen per ton en dat de regering reeds voor 2 miljard toelagen verstrekte per jaar. In Shandong loopt dan weer een proefproject in het kader van het VN-mechanisme CDP waar westerse vervuilers een project kunnen betoelagen dat koolstofuitstoot vermijdt. Feit is dat deze raffinaderij op basis van biomassa ook maar leefbaar is met de CDM-toelage: de winst bedraagt een povere 3,5 % zonder en een normale 8 % met de CDM-kredieten. Toch zet China de inspanningen onverdroten voort: het Bestuur voor Bosbouw plant nu 13 miljoen hectare oliehoudende bomen -een oppervlakte als Engeland- die na 2010 jaarlijks 6 miljoen ton biobrandstof moeten opleveren.
Ondertussen ziet China nog verder en zet het reeds in op bio-ethanol van de tweede generatie. Waar ethanol van de eerste generatie zetmeel van granen of niet-graangewassen gebruikt, wordt de ethanol van de tweede generatie aangemaakt op basis van cellulose zoals stro. De Deense maatschappij Novozymes sloot hierbij een deal met COFCO (leidende firma van verwerkte landbouwproducten) en met Sinopec, ’s werelds derde grootste petroleumraffineerder.
Distributie biodiesel

Distributie biodiesel


De productiekost van ethanol op basis van cellulose in 2010  wordt op 2,6 $ per vat geraamd, wat volgens Novozymes naar beneden zal gaan tot 1,5 $ per vat in 2015. Volgens Luo Zhihong, vicedirecteur van China’s Hernieuwbaar Energieprogramma, zal de techniek geen breed draagvlak verwerven zolang de prijs niet onder de 1,5 $ per vat daalt. Volgens een rapport van McKinsey samen met Novozymes houdt ethanol op basis van ethanol echter de grootste belofte in voor de vermindering van koolstofuitstoot.  In 2020 zou 200 miljoen ton landbouwafval 55 miljoen ethanol kunnen opleveren, wat één derde van het brandstofverbruik in het transport zou garanderen. De sector zou ook 6 miljoen jobs kunnen genereren.  We beloven deze boerenkrijg van een nieuwe generatie nauwkeurig op te volgen.
Bronnen: Global Times, www.renewableenergyworld.com, www.biospectrumasia.com, www.biofuels.apec.org allenpress.
Lees eveneens :  Boerinnen leren koken op biomassa
Bekijk ook: Chinese GreenTech-firma op internationale expo, Novozymes-TV, Reuters-video over het gebruik van algen voor biofuel

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *