'Kopenhagen-akkoord' blijft vaag

In Kopenhagen werd weliswaar een akkoord gesloten, maar dit loste bijlange niet de hooggestemde verwachtingen in die velen in de klimaattop hadden gesteld. Het akkoord blijft bij vage doelstellingen zonder concreet bindende maatregelen.
Het zogeheten akkoord van Kopenhagen telt iets meer dan 2 pagina’s en heeft een duister juridisch statuut. Er wordt in gesteld dat het de bedoeling is de opwarming onder de 2° Celsius te houden, maar dit wordt niet in concrete engagementen omgezet. Het akkoord bepaalt ook dat vanaf 2020 jaarlijks door de ontwikkelde landen 100 miljard dollar zou gemobiliseerd worden om de arme landen  te helpen, maar ook hier weinig concreets behalve dat de fondsen van de publieke en de private sector zouden komen, van unilaterale en multilaterale bronnen en uit alternatieve financiering. Het Kyoto-protocol wordt even vermeld, maar zonder dat van een mogelijke voortzetting na 2012 gewaagd wordt.
Positief is dat op korte termijn 30 miljard $ voorzien worden om de arme landen te helpen bij de strijd tegen de ontbossing. De landen zullen ook om de twee jaar de acties die ze ondernemen tegen de klimaatwijziging aan elkaar meedelen. De tekst van Kopenhagen is echter niet ondertekend en heeft bijgevolg geen waarde van een verdrag. Volgens sommigen wordt een stap achterwaarts gezet, omdat  in Kyoto ten minste verplichte reductiedoelstellingen werden bepaald. Het akkoord dat in laatste instantie onderhandeld werd tussen president Obama en de groeilanden met China zet ook de Europese Unie buiten spel.  Greenpeace-baas Phil Radford bekritiseert president Obama, die geen substantiële verminderingen beloofde en beweert dat hij daardoor dreigt gebrandmerkt te worden als de man die een sterk akkoord onmogelijk maakte. Er is sprake van een nieuwe top in Bonn over zes maanden, die dan een andere klimaatconferentie in Mexico eind volgend jaar zou voorbereiden.
Op de laatste dag van de Conferentie sprak premier Wen Jiabao het gehoor toe en hij lichtte hierbij uitvoerig China’s standpunt en maatregelen tegen de klimaatverandering toe.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *