Tag: biomassa

Op een groen blaadje 195

480.000 Xinjiang inwoners krijgen drinkwater Dit jaar zullen 480.000 rurale bewoners van Xinjiang toegang krijgen tot drinkwater en de overheidi investeert daar 329 miljoen yuan in, aldus de Regionale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie. Tegen eind dit jaar zullen meer dan 3,4 miljoen inwoners evenals 440.000 leerlingen en leraren uit rurale- en herdersgebieden in de regio toegang hebben tot drinkbaar water volgens de normen, aldus de Commissie. Peoples Daily

Op een groen blaadje 170

8 Sichuan steden slaan handen ineen 8 steden in de provincie Sichuan gaan samenwerken op het vlak van milieu. Het gaat om de provinciale hoofdstad Chengdu, Deyang, Mianyang, Suining, Leshan,Ya’an, Meishan en Ziyang. Deze samenwerking betekent het opzetten van gemeenschappelijke projecten qua bosbouw, luchtkwaliteit en waterzuivering. Ze willen zo een groene beschutting bouwen in de bovenloop van de Jangtse. Ook zullen besprekingen worden gestart voor centra die medische- en gevaarlijk afval ophalen en verwerken. Ze willen…

Aanwending biomassa goed voor milieu en energie

Als de boeren hun stro en stengels hergebruiken en ook het dierlijk afval collecteren voor biomassa, helpen ze het milieu te ontlasten en nieuwe energie op te wekken. China’s energiecapaciteit door het gebruik van biomassa is dubbel zo hoog als die van waterkracht en meer dan drie maal die van windenergie. De biomassa-nijverheid kan zo een volmaakte cyclus worden waarin ook tewerkstelling een plaats krijgt. Als het energieverbruik in China blijft voortgroeien tegen 8,9 %…

Op een groen blaadje 47

-Kort milieunieuws- Gevaarlijk afval prioritair –Viceminister van Milieu Zhang Lijun wil dat preventie van gevaarlijk afval een prioriteit wordt. Het geval van chroomafval in Yunnan citerend stelde hij dat preventiemaatregelen nodig zijn vooraleer een project wordt goedgekeurd. In Qujing wordt zelfs geen milieuvergunning meer afgeleverd totdat alle chroomresten verwijderd en behandeld zijn. Bedrijven die zaken doen waar gevaarlijk afval mee gemoeid is, moeten milieu-jaarrapporten publiceren zodat media en publiek kunnen superviseren. De straffen op overtreders…

Op een groen blaadje 35

Milieunieuws uit China Biomassa ophalen loont De 43-jarige boer Cheng Dasheng’s haalt na het bewerken van zijn akkers stengels bij boeren op die hij brengt naar het Shandong Shanxian biomassa-elektriciteitsstation. Dit is in handen van ’s lands grootste dergelijke groep de “National Bio Energy Co”. De groep heeft 40 dergelijke stations en 18 ervan leveren al winst op. Momenteel hebben ze een capaciteit van 580.000 kW en tegen eind dit jaar wordt dit 900.000 kW.…

Yan’an: van rood naar groen imago

De rode hoofdstad van China’s revolutie Yan’an begon deze eeuw met de politiek om landbouwgrond terug om te vormen tot beboste grond. Boeren combineren de fruitteelt met kweken van zeugen waarvan de mest naar hun appelbomen gaat en deze afval wordt dan weer gebruikt in methaanstoven. Ondertussen zijn de geel-bruine gronden te Yanan reeds half groen geworden en is de fruitteelt niet meer te stuiten. Iedereen die het abc van de Chinese revolutie kent, weet…

Naar biobrandstof uit stro en stengels

China kan een leider worden in het gebruik van biobrandstoffen die niet zoals deze van de eerste generatie op voeding gebaseerd zijn, maar wel brandstof trekken uit diverse organische afval tot en met stro en stengels. Dit is de opvatting van voorzitter Christiansen van het Deense Novozymes  dat marktleider is in enzymen-technologie voor biobrandstof. De biobrandstoffen van de eerste generatie (1G) gebruiken voedingsstoffen zoals mais en tarwe voor de productie van ethanol en de VS…

Wie heeft de schoonste energie?

In opdracht van de Amerikaanse PEW stichting heeft het informatiebureau Bloomberg een studie gemaakt over de ‘schone-energiesector’ in de G20 landen . De wereldwijde investeringen in de sector zouden in 2010 oplopen tot 200 miljard dollar. Naar de toekomst toe zijn China, Brazilië, Groot-Brittanië, Duitsland, Spanje het meeest concurrentieel, terwijl de USA, waar geen coherente nationale politiek voor schone energie bestaat, riskeren achterop te geraken.
In heel de G20 daalen de investeringen voor schone industrie in 2009 met ‘slechts’ 6,6%, inderdaad weinig vergeleken met ede 19% daling van de oliesector. China investeerde voor 34.6 miljard dollar en steekt voor het eerst de USA voorbij, die op 18,6 miljard uitkomen. Wanneer we deze investeringen uitdrukken als % van det jaarlijkse BNP, dan staat China met 0,39% derde na Spanje (0,74%) en Groot-Brittanië, maar voor Brazilië. De USA komen op de elfde plaats. De investeringen gaan op Spanje na in alle landen vooral naar windenergie, met vzonne-energie als tweede in snelle opkomst. De USA blijven leider voor private investeringen in nieuwe technologieën; daar nemen ze 60% van alle investeringen voor zich, op grote afstand gevolgd door Brazilië en Groot-Brittanië. China staat zevende tussen Duitsland en Frankrijk.
In het anti-crisisplan van de USA is 66,6 miljard dollar voorzien voor schone energie; China als tweede komt aan 46.9 miljard dollar en dan volgen Zuid-Korea en veel verder Japan en Duitsland.
Eind 2009 hadden de USA 53,4 GW hernieuwbare energiecapaciteit, tegen China 52,5%. Duitsland, Spanje , India en Japan komen daar ver achter.De jaarlijkse groei bedroeg in China 79%, in de USA 24%. Kleine waterkrachtcentrales overtreffen in China nog altijd de windmolens, en biomassa is nummer drie.
In de ‘kleine’ energieën leidt Duitsland met veel zonne-energie, gevolgd door de USA met meer geothermie dan zonne-energie; dan komen Japan en Spanje; China is elfde op gelijke hoogte met Zuid-Afrika en India maar is deze sector agressief aan het uitbreiden.
De Chinese investeringen in schone energie maken 30,5% van het totaal van de G20 uit en groeiden in vijf jaar met 147,5%. De geïnstallleerde capaciteit is 16,5% van het G20 totaal, met een groei van 78,9% in vijf jaar. De ambitieuze doelstellingen voor 2020 zijn voor wind 30.000 MW (nu 12000), biomassa 30.000 MW (nu 2900) en zonne-energie 1800 MW (nu 140)

Eerste elektriciteitscentrale van rietsuiker-afval

In de provincie Guangxi is China’s eerste elektriciteitscentrale opgestart op basis van afval van rietsuikerbladen. De centrale in het kanton Liucheng gebruikt jaarlijks 200.000 ton afval van rietsuiker en boomschors. Ze heeft een capaciteit van 180 miljoen kWu: daardoor wordt de uitstoot vermeden van 100.000 ton CO², 600 ton SO² en 400 ton stof indien steenkool zou worden gebruikt voor de energieopwekking. In het verleden verbrandden de boeren hun afval, wat niet alleen luchtvervuiling veroorzaakte…