Landbouwminister verdacht van corruptie

De anti-corruptiewaakhond startte een onderzoek naar landbouwminister Tang Renjian. Daarmee is hij de eerste persoon uit het Centraal Comité waartegen een onderzoek loopt na het laatste partijcongres. De benoeming tot minister van Landbouw van de 61-jarige Tang greep plaats in december 2020.

Foto Wikipedia Disclaimer

De Centrale Commissie voor Discipline-Inspectie stelt op haar website dat men de landbouwminister ‘verdenkt van ernstige schendingen van de Communistische Partijdiscipline en van de wet. Momenteel wordt hij disciplinair beoordeeld en aan een toezichthoudend onderzoek onderworpen’, zonder details te geven.

Tangs laatste publieke optreden vonf amper drie dagen vóór de aankondiging plaats, namelijk op een conferentie over landelijk talent in Xianyang (Shaanxi). Verder was Tang in april nog gastheer van een bijeenkomst van de Centrale Leidinggevende Groep voor Inspectiewerk van de partij, voordat de groep het ministerie van Landbouw en Plattelandszaken inspecteerde.

Volgens openbare informatie is Tang meteen het eerste lid van het 20ste Centraal Comité waartegen een onderzoek loopt. Hij is wel al de 11de afgevaardigde van het nationale partijcongres van oktober 2022 die in dit geval verkeert. Andere afgevaardigden die het voorwerp van een doorlichting uitmaken zijn Gao Peng, de voormalige onderburgemeester van Beijing, Liu Liange, de voormalige voorzitter van de Bank of China en Cui Maohu, voormalig directeur van de National Religious Affairs Administration.

De 61-jarige Tang studeerde aan de Southwestern University of Finance and Economics en begon zijn politieke loopbaan in het landbouwministerie tijdens de jaren 1980. Hij bekleedde verschillende functies in de sector en ging vervolgens aan de slag bij provinciale overheden, waaronder de autonome Guangxi Zhuang-regio en de provincie Gansu. In 2016 werd hij benoemd tot onderdirecteur van de Leading Group for Financial and Economic Affairs. Uiteindelijk benoemde men hem In december 2020 tot minister van Landbouw.

Zaadindustrie ‘strategisch en fundamenteel’

De afgelopen jaren heeft China zijn inspanningen op het gebied van voedselzekerheid verdubbeld, met inbegrip van bescherming van landbouwgrond, uitbreiding van het landbouwareaal en een meer wijdverbreid gebruik van technologie. President Xi Jinping heeft immers benadrukt dat China’s ‘rijstkom’ stevig in handen van de bevolking moet worden gehouden. De zaadindustrie wordt hierbij als “strategisch en fundamenteel” beschouwd.

Men voerde in maart 2022 de zaadwet in om flessenhalzen aan te pakken die ontstonden door de afhankelijkheid van internationale invoer en een gebrek aan innovatie. De wet is ontworpen om de onafhankelijkheid van en controle over de ‘kiemplasmabronnen’ van het land te behouden. Deze bevatten het genetisch materiaal dat nodig is voor de plantenteelt. De wet heeft betrekking op de bescherming van IP-rechten in de zaadindustrie, inclusief garanties voor nieuwe kwekersrechten en compensatie voor inbreuk op deze rechten.

Tang heeft dit streven ondersteund. In januari 2021 gaf hij als nieuw geïnstalleerde minister een to-do-lijst uit om de productie van gewassen tijdens dat jaar te verbeteren, waaronder het vergroten van het maïsareaal en zelfvoorziening in eetbare sojabonen. Reeds een maand later publiceerde China, te midden van Covid-19, zijn jaarlijkse blauwdruk voor plattelandsbeleid, met de nadruk op het gebruik van nieuwe landbouwtechnologieën.

Bron: SCMP

Print Friendly, PDF & Email