Lange termijn richtlijn ter stimulering van het verbruik

China heeft woensdag een richtlijn gepubliceerd om tot 2035 de binnenlandse vraag te benadrukken en te versterken. De richtlijn komt er wegens het opdoemende unilateralisme, protectionisme en zwakke vooruitzichten van de wereldeconomie

Groothandelsmarkt in Jinan Foto China Daily Disclaimer

Het plan ter stimulering van de vraag kadert in het ontwikkelen van de dubbele circulatie die zowel oproept tot het opvoeren van de binnenlandse vraag én de buitenlandse handel. Vermits echter in diverse landen unilateralisme en protectionisme opduiken, was het dringend een richtlijn te hebben die de nadruk legt op het binnenlands verbruik om zo de externe risico’s af te wenden.

De regering heeft woensdag het Strategic Plan for Expanding Domestic Demand (2022-35) aangenomen. Het stelt zich ook als doel om belangrijke doorbraken te realiseren in sleutel- en kerntechnologieën en de efficiëntie van de binnenlandse markt te vergroten, aangedreven door innovatie en de binnenlandse vraag. Volgens het plan zullen de lonen van Chinese inwoners en de omvang van de middeninkomensgroep aanzienlijk worden uitgebreid en zal de ontwikkelingskloof tussen stad en platteland verder kleiner worden. Het implementeren van de strategie om de binnenlandse vraag uit te breiden, is een belangrijke steun voor het bevorderen van de economische circulatie, het consolideren van de economische basis en het elkaar laten stimuleren van interne en externe markten, zo heet het. De richtlijn stelt dat de provincie Hainan moet verder ontwikkeld tot een internationaal toeristisch en consumptiecentrum om te voldoen aan de vraag naar midden- en high-end consumptie.

Het document behandelt ook de vastgoedmarkt en herhaalt het standpunt dat huizen zijn om in te wonen, niet om te speculeren. De richtlijn zegt dat er inspanningen moeten worden geleverd om de verwachtingen op de vastgoedmarkt te versterken, de redelijke vraag van mensen naar huisvesting te begeleiden en te ondersteunen en speculaties te beteugelen.

Online winkelen al een kwart van de detailhandel Foto China Daily Disclaimer

De richtlijn roept op tot de versnelde implementatie van een meer proactief fiscaal- en een voorzichtig monetair beleid en resolute stappen worden genomen wanneer nodig om het marktsentiment nieuw leven in te blazen. Tijdens de 14e vijfjarenplanperiode (2021-2025) moeten inspanningen worden geleverd om consumptie en investeringen te blijven stimuleren, het distributiepatroon te verbeteren om het potentieel van de binnenlandse vraag te ontketenen, de kwaliteit van het aanbod te verhogen en het marktsysteem te verbeteren. Er zullen grote inspanningen worden geleverd om de ernstige problemen aan te pakken zoals onvoldoende bevoorradingscapaciteit, de distributiekloof en de geringe modernisering van de circulatiesystemen.

De regering heeft overigens een eerste vijfjarenplan aanvaard voor moderne logistiek. Het plan somt taken op in zes aspecten, waaronder het versnellen van de integratie van logistieke hubmiddelen, het bouwen van grote internationale en binnenlandse logistieke kanalen, het verbeteren van het moderne logistieke servicenetwerk, het uitbreiden van de waardeketen van logistieke diensten, het versterken van de servicegarantie van moderne logistiek voor het levensonderhoud van mensen, en verbetering van de noodhulpcapaciteit van de moderne logistiek.

Nieuwe vormen en modellen van consumptie ontwikkelen zich snel. In 2021 waren de online detailhandelsverkopen goed voor 24,5 procent van de totale detailhandel en bedroegen de uitgaven per hoofd van de bevolking aan de dienstensector 44,2 procent van de totale uitgaven. De consumptie op gebieden als medische zorg, onderwijs, cultuur en sport heeft nog veel ruimte voor groei. Ook de privésector en buitenlandse investeerders hebben hun rol te spelen.

Bron Global Times

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *