Leiding CPC haalt teugels aan (UPD)

Gisteren heeft de partijleiding van de CPC nogmaals een regeling aangenomen over de plichten van de functionarissen en leden. Steeds strengere regels zouden bepaalde gevaren opleveren, maar zijn volgens deskundigen nuttig en noodzakelijk.

CPC

Partijleden leggen eed af aan statuten.


Na een vergadering van het Politiek Bureau, uiteraard voorgezeten door Xi Jinping, kwam er een uitdrukkelijke verklaring over een nieuwe regeling om leidinggevenden ter verantwoording te roepen voor hun handel en wandel. Die zal worden toegepast op alle niveaus en in alle afdelingen.

Regels voor allen

Met klem werd de eis herhaald dat functionarissen van de CPC loyaal moeten zijn, zich onberispelijk gedragen en hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Het Politiek Bureau heeft aan alle afdelingsbestuurders opgedragen de nieuwe regels compromisloos toe te passen en zelf het goede voorbeeld te geven. In het bijzonder zullen de partijkaders moeten laten zien dat ze de instructies van het Centraal Comité, het beleid waartoe besloten is en de aangenomen hervormingen effectief doorgeven en uitvoeren in alle rangen van de partij.
Redacteuren van de officiële China Daily Asia wijzen er vandaag in een artikel op dat de nieuwe regeling voor alle leden geldt, dus niet alleen voor bestuurders. Iedereen in de organisatie die zich niet loyaal, onberispelijk en verantwoordelijk opstelt kan sancties verwachten. Het artikel merkt wel op dat er (nog?) geen details bekend zijn, ook niet over de aard van de sancties. Dan komt er een voorbeeld van het soort straffen dat functionarissen in Fujian onlangs hebben gekregen voor luxe-uitgaven of de verwaarlozing van een industrieproject: waarschuwing, degradatie of ontslag. De voorzitter van de discipline-commissie, Wang Qishan, wordt geciteerd over de laksheid en de zachte aanpak die moeten wijken voor kracht en gestrengheid.

CPC

Zhu Tiezhi

Risicogeval?

Twee onafhankelijke nieuwsbronnen leggen een verband tussen de interne verstrakking in de CPC en het feit dat een topredacteur van Qiushi zich het leven heeft benomen. Qiushi is een belangrijk en publiek theoretisch magazine van de CPC. Zhu Tiezhi, de adjunct hoofdredacteur ervan heeft afgelopen zondag de hand aan zichzelf geslagen. Natuurlijk is het moeilijk te achterhalen waarom precies iemand zoiets doet, maar Caixin en de South China Morning Post wagen zich toch aan een aantal mogelijke verklaringen. Het zakenblad spreekt onder andere van het belang dat Zhu Tiezhi hechtte aan een onafhankelijke geest, wat moeilijk te verzoenen zou zijn met de huidige eis om zich te onderwerpen aan de partijlijn. De bron van Caixin is een vriend van Zhu. De Post uit Hongkong haalt dan weer niet gespecificeerde ‘Chinese bronnen uit het buitenland’ aan die beweren dat Zhu Tiezhi bevriend was met het veroordeelde hoge partijkader Ling Jihua. Hij zou in Qiushi de publicatie van een artikel van Ling hebben doorgedrukt met de bedoeling diens huid te redden. De topredacteur  van het theoretische magazine zou daarvoor streng zijn berispt.
CPC

CPC groter en anders

De officiële, vaak linkse en nationalistische Global Times ziet een andere samenhang. De krant brengt een analyse over de huidige ontwikkeling van de CPC. De strengere eisen van de partijleiding om trouw te blijven aan de lijn en om zich deugdzaam te gedragen, hebben veel te maken met de veranderde samenstelling en de enorme groei van de CPC. Vrijdag aanstaande ‘wordt de partij 95 jaar’ en de organisatie telt nu meer dan 88 miljoen leden, waarmee ze in absolute cijfers de grootste politieke partij van de wereld is. Het management heeft zich daar volgens experts niet genoeg aan aangepast. Sommige afdelingen functioneren slecht, met te weinig of geen toezicht. Nog een voordeel dat tegelijk een nadeel heeft: de leden komen steeds meer uit de hoogopgeleide middenklasse. Er zijn (kader)leden die geen voeling hebben met wat nog altijd de basis en de voornaamste doelgroepen heten (en horen) te zijn: de arbeidersklasse en de boeren. Die bevolkingsgroepen dreigen op hun beurt te vervreemden van de partij. Om zijn effectiviteit en legitimiteit te bewaren moet de CPC, volgens de deskundigen in de Global Times, hogere eisen stellen aan leden en functionarissen.
Xinhua, China Daily, Global Times, Caixin, SCMP

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *