McKinsey-rapport over zelfrijdende voertuigen in China

McKinsey verwacht dat zelfrijdende auto’s binnen 9 tot 10 jaar in China een massafenomeen zullen worden. Het is vooral na 2023 wanneer de kost voor het technologisch systeem begint te slinken dat de verkoop van zelfrijdende voertuigen zal beginnen stijgen. De verandering valt samen met een verschuiving van autobezit naar autogebruik als dienst.

De gemiddelde bewoner in Beijing besteedt  drie maal zo veel tijd om met de wagen naar het werk te pendelen dan zijn westerse collega. De luchtvervuiling en verkeersopstoppingen zijn door iedereen gekend. Dit doet niet enkel de behoefte groeien aan meer groene en slimme wagens, maar meer en meer zal het kopen van een auto vervangen worden door het huren van een wagen. Nu al wordt 10% van het aantal verkochte wagens verkocht om vervoersdiensten aan te bieden en deze diensten groeiden de afgelopen jaren met twee cijfers.

McKinsey verwacht niettemin dat China de grootste markt wordt voor autonome voertuigen. Sinds 2007 heeft China de VS overvleugeld als de grootste voertuigenmarkt. Het heeft berekend dat zelfrijdende wagens tegen 2040 66% van het aantal afgelegde kilometers per passagier zouden uitmaken. Hun cijfers hebben het in dat jaar over een marktomzet van 100 miljard $ door vervoersdiensten en over 900 miljard $ door de verkoop van zelfrijdende voertuigen. De consultancy voorspelt een doorbraak bij de massa binnen 9 tot 10 jaar. Het is tussen 2023 en 2024 dat de kosten van het technologische systeem met sensoren, computerplatform en software gaan dalen tot 8000 $ zodat de kosten per afgelegde kilometer gelijk worden aan deze van een gewone wagen. Aantrekkelijk voor de gebruiker dus.

Convergentie

De mobiliteitssector zal ‘ground zero’ worden voor een naar elkaar toegroeien van sectoren als auto’s, transport, software, hardware en data diensten. Nieuwe businessmodellen zullen ontstaan. Technologiespelers kunnen auto’s kopen van automakers om directe diensten aan te bieden aan de verbruiker. Anderzijds kunnen autoproducenten verticaal integreren in diensten en software ontwikkeling (wat velen nu al doen).
Verwacht wordt dat de technologische oplossing in China uiteindelijk niet zo veel zal verschillen als deze in andere landen of steden met druk verkeer. Omdat het signalisatiesysteem noch de verkeersborden volledig gestandaardiseerd zijn en de Chinese chauffeurs zich roekeloos gedragen, wordt in het begin eerder een trage toepassing verwacht. Er zullen dus meer testen nodig zijn en meer gegevens, voorspelt McKinsey. Het verwacht dat de technologie na 2027 de voorwaarden van het stads- en voorstadsvervoer zal beheersen.
McKinsey ging praten met 40 experts die meenden dat eerder de technologie het gebruik van zelfrijdende voertuigen zou tegen houden dan de regelgeving. Zoals gezegd doet de economische pariteit met de traditionele wagen zich dan voor: het moment bij uitstek om ook ‘op de kar te kruipen.’ McKinsey voorspelt dat de zelfsturende wagens de winsten met 60 miljard $ zullen doen toenemen in vergelijking met nu. De mobiliteitsdiensten zullen echter instaan voor 25 tot 30% van de totale winsten. Veel zal ook afhangen van het model: of de betrokken vervoersdienst al of niet uitgaat of samenwerkt met de lokale overheid ofwel als het een initiatief privé blijft.

Technisch systeem

Het technisch systeem van de zelfsturende wagen verschilt nogal van de traditionele wagen. De kernelementen omvatten sensoren, het platform, software, systeem integratie en validatie, kaarten en locatiediensten. Dit systeem zal nog met tijd evolueren. Wat industriespelers interesseert, is in hoeverre het Chinese systeem zou verschillen van dit in de rest van de wereld. Dit is onzeker want het hangt af zowel van de diverse spelers als van de regelgeving. McKinsey gelooft dat er dan zowel wereldwijde en lokale oplossingen voor handen zijn. Hardware componenten gaan wellicht het meest hun voordeel doen met een schaaleconomie van wereldwijde oplossingen. Kaarten, lokalisatie diensten en cloudoplossingen zullen waarschijnlijk sterk plaatsgebonden zijn. Hier zullen lokale spelers hun voordeel doen in vergelijking met wereldwijde. Allerlei kruisbestuiving wordt verwacht. McKinsey meent te weten dat Chinese spelers minstens drie jaar achter liggen wat betreft kritische hardware.

De Chinese overheid steunt wel de ontwikkeling door het vergunnen van testzones zoals te Jiading/Shanghai en te Xiong’an buiten Beijing. De grote internetspelers en durfkapitaal hebben al voor 7 miljard dollar in zelfsturende wagens geïnvesteerd. Diverse partnerschappen werden afgesloten. Om te slagen en geen tweede keer het wiel uit te vinden, zal de Chinese sector zich moeten integreren met het wereldwijd ecosysteem, zo wordt gesteld. Omgekeerd kunnen de internationale spelers best gaan samenwerken met lokale initiatieven om beter de lokale noden aan te voelen. Gezien het ontbreken van businessmodellen voor deze wereldwijde uitdaging met daarbij nog het opkomende landschap van mobiliteit als een dienst wordt het wellicht voor iedereen “de rivier oversteken door naar de stenen te voelen”: het motto van de Chinese hervormingen zelf.

Bron: McKinsey

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

2 comments for “McKinsey-rapport over zelfrijdende voertuigen in China

 1. in de toekomst heb je toch ook snel 5 G internet nodig om alles te berekenen en te regelen. Vooral als er meer auto’s erbij komen. Want auto’s moeten met elkaar communiceren net zoals bij mensen : wie voorrang verleent en hoe snel je wil gaan of waar je wil geen gaan.

  • Uiteraard is 5G noodzakelijk voor een goed en vooral slim transport.
   De netwerk operator blijft landelijk. Qua apparatuur in het toestel
   onderscheidt McKinsey apparatuur die overal ter wereld kan verkocht worden
   maar ook lokale plaatsbepalende diensten.
   Er zijn westerlingen in China die vrezen dat het stadsbestuur zal in de gaten
   houden of ze recht van hun werk naar huis rijden!!

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *