Milieu-inspecties zelf geïnspecteerd door de provincies

Regering en partij beslisten vorige week dat milieubesturen die nog deel uitmaken van de stedelijke administratie een pilotproject krijgen waarbij het voortaan de provincie wordt die hen zal superviseren. Gebieden die niet tot de pilotprojecten behoren, moeten ook voorbereid zijn voor de nieuwe ontwikkeling.

pollutnOver de lokale milieudiensten bestaat al langer de kritiek dat ze betaald worden door de lokale overheid waarvan ze worden verondersteld het milieubeleid te beoordelen. Praktisch gevolg is dat ze wel eens een oogje dichtknijpen in een betwist geval. Blijkbaar willen regering en partij nu een einde maken met deze situatie waarbij het dezelfde overheid is die betaalt en die inspecteert/superviseert.
Vorige week besloten regering en CPC het bestuur van de milieudepartementen aan te passen. In pilotprovincies zullen de stedelijke milieudiensten voortaan gesuperviseerd worden door de provinciale milieudiensten, zelfs al blijven ze deel uitmaken van de stedelijke administratie. Dit provinciaal niveau krijgt ook de bevoegdheid om de diensthoofden en hun adjuncten te benoemen. Zij zullen ook inspecteurs zenden naar de steden en de kantons. De richtlijn stelt dus duidelijk dat de milieudiensten op het provinciaal niveau verantwoordelijk voor het monitoren en beoordelen van de lokale milieukwaliteit. Ze suggereert de provincies ook om methodes te vinden voor het opzetten van milieudiensten die meerdere rivierbekkens en regio’s omvatten.
De richtlijn stelt verder dat bij de beoordeling van partij- en regeringsleiders de prestaties betreffende milieubescherming belangrijke criteria worden. Er zal afgerekend worden met verantwoordelijken die tussenkomen in het milieuwerk. Van de provinciale autoriteiten wordt verwacht dat ze de verantwoordelijkheden specificeren van hun milieudepartement zoals het voorkomen en verwerken van diverse vormen vervuiling; afvalverwerking; de ontwikkeling en behoud van gronden en milieubescherming. De richtlijn vraagt dat de provincies die geen deel uitmaken van de pilot zich al klaar maken voor gelijkaardige aanpassingen bij hen want het doel is dit systeem van provinciale verantwoordelijkheid te veralgemenen tegen eind 2018. Tegen 2020 moet dit systeem over het gehele land soepel functioneren.
Bron: en.ce.cn

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar