Milieu-inspectie beboet 30.000 personen en firma’s

Bij vier inspectierondes voor milieuvervuiling zijn al 12.000 personen gestraft en 18.000 bedrijven. De inspectie door teams uit Beijing wordt ditmaal wel ernstig genomen omdat het milieu nu meetelt bij de beoordeling van politici. Na het partijcongres wordt immers een nieuwe golf benoemingen verwacht.

De inspectieteams bestaan zowel uit topambtenaren van het ministerie van Milieu als van de anti-corruptie Disciplinecommissie en ook van het Central Organisation Department van de Communistische Partij. Deze laatste instantie is verantwoordelijk voor de benoemingen. Deze samenstelling heeft als gevolg dat de inspecteurs die vroeger tegenstand ondervonden en aan wie zelfs de toegang tot installaties ontzegd werd, nu niet enkel ernstig genomen worden maar zelfs gevreesd zijn. De eerste inspectieronde startte in juli vorig jaar. De vierde en laatste ronde in de 31 provincies en regio’s begon vorige maand.
Dat de inspectie niet slechts een formaliteit blijft bewijzen de talrijke straffen: al 12.000 personen en 18.000 vervuilende bedrijven kregen een sanctie. De straffen variëren van openbare vermaningen en degradatie tot ontslag. Het oplopen van een straf heeft eveneens een weerslag op bevordering want deze is dan tussen 6 maanden en 2 jaar onmogelijk.
Milieuvervuiling is duidelijk een sleutelfactor geworden bij de beoordeling van politici. Sommige lokale verantwoordelijken waren zo bang van de inspectie dat ze fabrieken het bevel gaven te sluiten voor de komst van de inspectie. Bedrijven klaagden eerder dat ze over onvoldoende tijd beschikten om de benodigde dure uitrusting te installeren.

Geval Tianjin

De milieu-inspectie in Tianjin kreeg in juli een blaam van de inspecteurs omdat ze gegevens over de luchtkwaliteit manipuleerden, tijdelijk afvoer van rioleringen blokkeerden en knoeiden met notulen van de vergaderingen. Hun zware kritiek had tot gevolg dat partijsecretaris Li Hongzhong onmiddellijk een vergadering bijeenriep over hoe om te gaan met de kritiek. Li komt in aanmerking om na het partijcongres deel uit te maken van het Politiek Bureau. Hij was zelfs te zien op tv terwijl hij onverwacht belde met vervuilende ondernemingen. ‘We moeten op de kritiek ingaan zonder omwegen’, verklaarde hij nog. De afgelopen week vermeldden de media nog nog dat de partijsecretaris van Xinjiang persoonlijk toezicht hield op het schoonmaken van een vervuild reservoir, een probleem dat de inspectie had aangekaart.

Luchtvervuiling

Het Milieuministerie heeft nog aangekondigd dat het tijdens de herfst en winter een campagne zal lanceren tegen de zware luchtverontreiniging. Het ministerie is nog van mening dat de capaciteit om deze luchtvervuiling te voorspellen moet uitgebreid worden van zeven tot tien dagen. Zo is er voldoende tijd om tegenmaatregelen te treffen. Voorts moeten de noodplannen tegen de luchtvervuiling verbeterd worden in 28 steden uit noord- en centraal China. Als er hevige regionale vervuiling voorspeld wordt, zal het ministerie deze informatie snel doorspelen. Het ministerie zal voor de regio Beijing-Tianjin-Hebei een apart agentschap in het leven roepen om de hevige luchtvervuiling tijdens herfst en zomer aan te pakken.
Vermelden we nog dat China in navolging van Frankrijk en het VK, landen die in 2040 willen stoppen met de productie van wagens op benzine en diesel, ook zal nadenken over een tijdslimiet voor de bouw van wagens die rijden op fossiele brandstoffen.
Bronnen
SCMP, Global Times, FT

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *