Nationaal Volkscongres zal Chinese politieke werk beoordelen en plannen

Het 14e Nationaal Volkscongres is op zondag 5 maart gestart in de Grote Volkszaal in Beijing.

Nationaal Volkscongres
foto Xinhua/Ju Peng disclaimer

Het Nationaal Volkscongres (National People’s Congress NPC) is de nationale wetgevende macht van de Volksrepubliek China.

Aflossing van de wacht

Op de openingsbijeenkomst waren aanwezig, in de huidige hiërarchische volgorde: Xi Jinping, Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Li Qiang, Wang Huning, Han Zheng, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi en Wang Qishan. Van die leidende groep met leden van het huidige of vroegere politiek bureau zullen premier Li Keqiang, senaatsvoorzitter Wang Yang, vicepremier Han Zheng en vicepresident Wang Qishan een opvolger krijgen tijdens dit Nationaal Volkscongres, bijvoorbeeld omdat ze met pensioen gaan. Op de agenda van het NPC staan de aanstellingen van regeringsleden en leiders van de nieuwe twee kamers van het Chinese parlement (het NPC, de wetgevende vergadering zelf en de Raadgevende Politieke Conferentie, met zijn senatoriële functie). Zhao Leji, de 3e in de hiërarchie van het huidige Politiek Bureau van de CPC, is uitvoerend voorzitter van het Nationale Volkscongres en zal in die functie alle plenaire bijeenkomsten leiden.

nationaal volkscongres
Afgevaardigden tijdens openingsbijeenkomst 5 maart 2023 foto Xinhua/Yan Yan (disclaimer)

Beraadslagingen en besluiten

Behalve algemene grote bijeenkomsten zullen de besprekingen verlopen in commissies die verantwoordelijk zijn voor een thema of die een regio vertegenwoordigen. Gedurende de afgelopen maanden zijn in de plaatselijke volkscongressen (in regio’s, provincies, steden) vele vergaderingen georganiseerd om voorstellen en wetsontwerpen op te stellen of tegen het licht te houden. In de commissievergaderingen en de plenums tijdens het NPC gebeurt als het ware de laatste eindredactie en de besluitvorming door stemmingen. Na al de voorgaande besprekingen, debatten en wisselwerkingen spreekt het vanzelf dat de besluiten soepel en meestal met grote meerderheden worden aangenomen. Westerse commentatoren die het versleten cliché van de ‘applausmachine’ en de ‘tandeloze vergadering’ weer uit de kast halen verkiezen het propagandistische reportagewerk door de korte bocht boven de berichtgeving op basis van diepgaande en onpartijdige onderzoeksjournalistiek.

Rapporten

Premier Li Keqiang heeft tijdens de vergadering een overheidsrapport neergelegd. De wetgevers hebben een rapport van de Staatsraad beoordeeld over de uitvoering van plannen voor nationale economische, sociale ontwikkeling en budgetten in 2022 en over de ontwerpplannen betreffende die thema’s voor 2023. Wang Chen, die vicevoorzitter was van het aftredende NPC gaf uitleg over de voorstellen voor een nieuwe manier om wetten aan te nemen.

Li Keqiang brengt verslag uit en kondigt plannen aan (foto Xinhua/Ju Peng) disclaimer

5% Groei en 12 miljoen extra banen

China streeft naar een groei van het bbp van 5 procent in 2023, zei de vertrekkende premier Li Keqiang in zijn werkrapport. De economie groeide in 2022 met slechts 3 procent. Deze groeivertraging is volgens de CPC te wijten aan uitbraken van varianten van het coronavirus en de noodzakelijke lockdowns om COVID19 in bedwang te houden. Een andere oorzaak van de haperende groei is de verstoring van de wereldwijde toeleveringsketens. Dat laatste is verbonden met de geopolitieke situatie die kritiek blijft.

Li liet verder weten dat Beijing van plan is om dit jaar in de stedelijke gebieden 12 miljoen extra banen te creëren. China zal zwaar blijven investeren in groene transitie. De regering wil de inkomens op het platteland laten verhogen en de toegang tot huisvesting en medische zorg verbeteren.

Commissies

Vervolgens werd er bij stemming besloten om 10 speciale commissies voor dit 14e NPC op te richten. Ook de methode om een voorzitter, vicevoorzitter en leden van die speciale commissies te verkiezen werd aangenomen. Daarbij komen er nog twee speciale commissies, namelijk de Commissie Grondwet en Wetgeving en de Commissie Financiële en Economische Zaken.

Minister van Wetenschap Technologie Wang Zhigang geeft een interview na de openingsbijeenkomst (foto Xinhua/Liu Jinhai) disclaimer

Bronnen: Xinhua, De Volkskrant, De Morgen, Morning Star
Xinhua zal twee weken lang special reports over het Nationaal Volkscongres brengen, geïllustreerd met levendig foto- en videomateriaal. Elke dag zijn er overigens persconferenties met ministers en andere belangrijke sprekers.

Print Friendly, PDF & Email