Nieuwe papers: coronavirus uit Chinees labo niet plausibel

In twee recente papers verschenen in het tijdschrift Science bevestigen wetenschappers dat het Covid_19 hoogstwaarschijnlijk van mens op dier overgesprongen is op de markt van levende dieren in Wuhan. Nauwkeurige studie van de beschikbare gegevens wijst in die richting. Een oorsprong in een labo is niet plausibel.

Foto Xinhua, Xiong Xi Disclaimer

Opmerkelijk is dat Michael Worobey, professor en afdelingshoofd aan de University of Arizona, co-auteur van beide papers, eerder de wetenschappers opgeroepen had om meer open te staan voor onderzoek naar een mogelijke lek uit een labo. Vandaag is ook hij overtuigd dat deze piste niet plausibel is.

De papers in Science analyseren de beschikbare gegevens vanaf de eerste bekende gevallen en bestuderen de verspreiding gedurende de eerste maand van de uitbraak.·

Natuurlijke overgang of menselijke interventie?

Bedoeling was uit te vissen of het virus op natuurlijke wijze van dier op mens overging, of dat er ergens menselijke interventie (zoals een labo-ongeluk) bij te pas was gekomen. Het antwoord op deze vraag is van cruciaal belang voor het vermijden van een volgende pandemie die miljoenen mensenlevens kan eisen.

Een eerste paper analyseert de aanvankelijke geografische verspreiding in december. Daaruit blijkt dat er sprake is van een stevige cluster rond de Huanan markt in Wuhan. Het tweede paper analyseert het genoom van de eerste gevallen om de evolutie van het virus vast te leggen. Daaruit blijkt dat er hoogstwaarschijnlijk vóór november geen virus onder mensen circuleerde.

Van in het begin was er een vermoeden dat het virus zich verspreidde vanuit de Huanan markt in Wuhan, waar onder meer levende dieren verhandeld werden. Vooral vanuit de Verenigde Staten werd echter druk gespeculeerd op een virus uit een Chinees labo. President Trump en buitenlandminister Pompeo lanceerden deze bewering als bewezen, en president Biden liet alle Amerikaanse veiligheidsdiensten drie maand zoeken naar bewijzen. Zonder resultaat.

Eén bron

De huidige papers vragen zich af of de markt werkelijk de plaats is waar het virus van dier op mens oversprong, ofwel slechts de de plaats van waar het zich begon te verspreiden.

In het eerste paper werden alle 174 door de Wereldgezondheidsorganisatie geïdentificeerde vroege gevallen geografisch onderzocht. Daarvan waren er 155 in Wuhan. Deze gevallen waren bijna allemaal op de markt in Wuhan geweest met een meerderheid die een band had met de afdeling levende dieren. Er waren ook vroege patiënten die vlak bij de markt woonden. Op de markt werden levende dieren zoals vossen, dassen en wasberen verkocht, dieren waarvan gebleken is dat ze dragers van het virus kunnen zijn.

De grote concentratie van gevallen in december 2019 staat in contrast met de snelle verspreiding over heel de stad in januari-februari. Deze verspreiding brachten de onderzoekers in kaart met data over ziekenhuisopnames van de sociale media zoals weibo. Hieruit leidt Worobey af dat het virus niet al langere tijd in het geheim circuleerde. Het kwam van één bron, de markt, en verspreidde zich snel van daaruit. Dat maakt de hypothese van overdracht van dier op mens op de markt veruit de meest plausibele.

Verschillende keren overgang van dier op mens

Het tweede paper bestudeerde een schijnbaar probleem bij de vroege evolutie van het virus. In het begin waren er twee soorten virus, A en B. Type A lijkt erg op virussen bij vleermuizen, wat suggereert dat dit type als eerste op mensen oversprong, en dan verder muteerde naar type B. Maar dat klopt niet met de bevinding dat type B veruit dominant was bij de eerste gevallen rond de markt. Uit de genetische analyse blijkt dat type B niet uit type A voortkomt. Het meest waarschijnlijke scenario is dat beide types onafhankelijk van elkaar op verschillende tijdstippen in november en december 2019 oversprongen. In dit scenario zijn er op de markt waarschijnlijk nog andere types virus overgesprongen van dier op mens maar die hebben zich niet kunnen verspreiden. Het is onwaarschijnlijk dat er bij mensen al op enige schaal virus circuleerde vóór november.

Co-auteur Kristian Anderson van het Scripps Research Institute , een groot Amerikaans medisch onderzoeksinstituut, zegt dat de papers geen absoluut bewijs leveren van de oorsprong van het virus maar wel duidelijk maken welk scenario veruit het meest plausibel is.

Bron: South China Morning Post, Science

Print Friendly, PDF & Email

1 comment for “Nieuwe papers: coronavirus uit Chinees labo niet plausibel

  1. Welk duidelijke aanwijzingen dat de Wuhan ‘wet market” de bron was. Onbegrijpelijk dat na SARS de CCP geen aanleiding heeft gezien om deze markten te verbieden.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *