Nieuwe regels voor huisuitzetting

De regering heeft nieuwe en strengere regels bekendgemaakt voor lagere besturen vooraleer zij kunnen overgaan tot het massaal uit hun huizen zetten van bewoners. Een percentage van hen moet met de uitzetting en met de schadeloosstelling akkoord gaan, vooraleer kan afgebroken worden.
afbraakHet is een oud zeer in de Volksrepubliek: de coalitie tussen projectontwikkelaars en lagere overheden. Deze worden er vaak van beschuldigd te lichtzinnig over te gaan tot het bouwen van megaprojecten. Daarvoor wordt de bevolking die uit hun huizen gezet wordt, te mager vergoed, terwijl de ontwikkelaars grote winst opstrijken, aldus het protest tegen de oude regeling die dateert uit 2001. De staatsraad heeft nu een nieuwe regeling openbaar gemaakt waarover ze tot 12 februari het advies van het publiek vraagt.
Het voorstel laat enkel toe dat woningen afgebroken worden als dit, in zeven gedefinieerde gevallen, in het ‘openbaar belang’ is.  De ontwikkelaars mogen geen toevlucht nemen tot het afsnijden van elektriciteits- of wateraanvoer om druk uit te oefenen. De lagere overheden mogen de ontwikkelaars voortaan vooreerst enkel het fiat geven als, bij ‘oude of gevaarlijke’ woningen, 90 % van de uitgewezen eigenaars het eens is met de uitwijzing. Voorts moet twee derde van de uit te wijzen eigenaars akkoord gaan met de beloofde schadeloosstelling, die marktconform moet zijn vooraleer dit pakket aan de hogere overheid wordt voorgesteld ter goedkeuring. Een inbeslagneming moet minstens 30 dagen voordien bekendgemaakt worden en ook hearings moeten georganiseerd worden.
Recentelijk kwam de zelfmoord in het nieuws van een eigenares die zich in Chengdu in brand stak nadat ze maar 2,17 miljoen yuan kreeg voor het pand waarvoor ze 7 miljoen yuan had betaald. Dat zette een discussie op gang waarbij ook prominente academici een rol speelden. De eerste indruk is dat de nieuwe regeling toch de rechten van de lagere overheden op een meer precieze manier afbakent zodat misbruik kan voorkomen worden. Er wordt wel opgeroepen om de clausule die de bescherming van het erfgoed tot openbaar nut verklaart, te schrappen omdat ook een individu een dergelijk goed kan bezitten en renoveren.  Tot 12 februari kan het publiek zijn mening bekendmaken. Tijdens de eerste dag van publicatie op het internet ontving de website van de dienst Wetgeving meer dan 117.000 bezoeken en lieten 2400 surfers een commentaar na op de nieuwe regelgeving. Uit een online-opiniepeiling van portaal Sohu.com bij meer dan 8000 personen bleek dat 42 % van de ondervraagden niet gelooft dat dit voorstel het probleem zal oplossen. Eén derde geloofde van wel.
Bron: China Daily, SCMP
.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *