Nieuwjaarsboodschap van Xi Jinping: We slaan ons er door

De Chinese president houdt jaarlijks een nieuwjaarstoespraak. Hij gaf toe dat China in een moeilijke periode verkeert en riep de bevolking op zich in te zetten voor de toekomstvisie van China. De Taiwanezen riep hij op tot overleg en consensus. Voor Covid-19 ziet hij licht aan het einde van de tunnel.
Er kwamen op oudejaarsavond opvallend meer mensen dan anders op straat om het nieuwe jaar te vieren.

President Xi Jinping tijdens zijn toespraak Foto: Xinhua Disclaimer

Gematigd positief bilan

De president begon zijn toespraak met een bilan van het voorbije jaar. Hij wees daarbij eerst op het belang van de de langetermijnplannen voor een modern socialistisch land, die op het 20ste partijcongres vastgelegd werden.

De Chinese economie bleef groeien en bedraagt meer dan 120 biljoen yuan ( 17,3 miljard dollar, ongeveer 12.000 dollar per persoon). Er is vooruitgang op het gebied van voedselzekerheid (met record oogsten) en de uitroeiing van de armoede op het platteland is geconsolideerd. Grote inspanningen zijn gedaan om het economisch leven te ondersteunen.

Licht aan het einde van de tunnel

Xi verwees impliciet maar duidelijk naar de tragere economische groei in 2022 en de de recente massale Covid-19 besmettingen.
‘China heeft met buitengewone inzet nooit gezien uitdagingen in verband met Covid-19 aangepakt; dat was voor niemand een gemakkelijke weg. Momenteel zit China in een fase waarin zich nog zware problemen stellen. Maar iedereen zet zich volledig in en er is licht aan het einde van de tunnel. Met volharding en solidariteit zal (China) overwinnen’.

De toekomstvisie niet laten verbleken door tijdelijke moeilijkheden

Xi sprak over China als het land waarin dromen gerealiseerd worden. Hij illustreerde dat met markante gebeurtenissen uit 2022, zoals de Olympische Winterspelen in Beijing, de eclatante ruimtevaartsuccessen, de modernisering van het leger met een derde vliegdekschip, de commercialisering van het eerste grote Chinese passagiersvliegtuig.
Hij noemde China een land vol vitaliteit: pilot vrijhandelszones boomen, met als belangrijkste het tropische eiland Hainan, langs de Chinese kust zijn massa’s innovatieve bedrijven, de ontwikkeling versnelt in centraal en westelijk China, in het noordoosten vordert de vernieuwing van de industrie, in de grensstreken neemt de welvaart toe. Tijdens zijn bezoek aan Hongkong kon Xi vaststellen dat de stad klaar is om verder te bloeien.

Ondanks de natuurrampen van 2022, zoals aardbevingen, overstromingen, droogte en bosrampen, en ongelukken op de werkvloer, weet het Chinese volk zich door alle moeilijkheden te slaan.

‘Pak het moeilijkste aan, streef naar het verste’

Xi vermelde hoe hij na het 20ste partijcongres met de partijleiding naar Yenan trok. Daar overleefde de Communistische Partij in de jaren 30-40 de grootste moeilijkheden en groeide ze uit tot een reële machtsfactor.’Van moeilijkheden wordt men sterker’.Ook vandaag is het zaak moedig door te zetten in het streven naar een beter China morgen.

Voor de toekomst citeert Xi de bekende dichter Su Shi : ‘Pak het moeilijkste aan, streef naar het verste’ om te besluiten: ‘Zolang we de vastberadenheid hebben om bergen te verzetten en de volharding om door te zetten, zolang we met onze voeten op de grond blijven en regelmatig vooruitgaan in de goede richting zullen we onze doelstellingen bereiken’.

Eenheid en vrede

Xi had het daarna over eenheid, de noodzakelijke voorwaarde voor een sterk land. Daarbij stak hij een hand uit naar Taiwan en liet elke allusie naar en mogelijks militaire hereniging achterwege. Hij zei dat in een groot land het normaal is dat er verschillende meningen zijn over een bepaald onderwerp. Daarom is het nodig door een goede communicatie en raadpleging te werken aan consensus. Zo kunnen alle moeilijkheden overwonnen worden. Xi hoopt dat vaderlandslieven Chinezen op beide oevers van de straat van Taiwan zullen samenwerken om te streven naar een gemeenschappelijke welvaart.

In een allusie naar het conflict in Oekraïne stelt Xi vast dat de wereld vandaag ver van rustig is . Maar China blijft streven naar vrede en ontwikkeling en respecteert vrienden en partners. Het werkt hard om een bijdrage te leveren aan de vrede en de ontwikkeling voor heel de mensheid.

Jongeren, de sleutel tot de toekomst

Tot slot riep Xi de jongeren op om zich meer in te zetten en meer verantwoordelijkheden op te nemen. De jeugd is de toekomst van het land. Xi alludeert hier op de werkloosheid onder jongeren, vooral bij jongeren met een hoger diploma, die sinds corona substantieel toegenomen is.

Feestvreugde op oudejaarsavond

De website ‘What’s on Weibo’ die de Chinese sociale media volgt, meldt dat duizenden mensen joelden en in de handen klapten terwijl ze in het centrum van Nanjing om middernacht ballons oplieten. In Wuhan waren er feestvieringen , in Kunming nieuwjaarsparties, in Zhengzhou vuurwerk en in Shanghai een bijeenkomst op de Bund.

Evident is dat niet want traditioneel wordt alleen het Chinese nieuwjaar gevierd. Dat zovelen nu het westerse jaar ceremonieel wilden afsluiten toont volgens de site hoe gelukkig en opgelucht veel Chinezen zijn de nul-Covid-19 strategie achter zich te kunnen laten. De feestvieringen in de steden brengt de site in contrast met de situatie in de Chinese ziekenhuizen die nog steeds ernstig overbelast zijn. Deze week verschenen op het internet vooral posts over de overvolle spoeddiensten in Shanghai terwijl in Beijing de aandacht vooral ging naar de vloedgolf van zieken die dringende medische hulp nodig hadden.

Intussen wordt duidelijk dat in een toenemend aantal grote steden zoals Beijing en Hangzhou de piek van de besmettingen voorbij is en het normale leven herneemt.

Bronnen: Xinhua, What’s on Weibo.

Print Friendly, PDF & Email