Omstreden “Chinese” Nobelprijs UPDATE

actie voor Liu Xiaobo in Hong kong


Vandaag wordt de Nobelprijs voor de Vrede symbolisch uitgereikt aan Liu Xiaobo. De laureaat kan de prijs niet in ontvangst nemen omdat hij een gevangenisstraf van 11 jaar uitzit.
Liu ijvert voor wat hij en zijn medestanders beschouwen als democratische hervormingen. De fundamentele hervorming die hij nastreeft is dat China niet langer wordt bestuurd onder leiding van de communistische partij en overgaat op een meerpartijenstelsel. Hij levert al jarenlang scherpe kritiek op de CPC, in termen die door de partij als beledigend worden ervaren. Liu is een van de initiatiefnemers en opstellers van Charta 08, een manifest in de geest en in de stijl van het Tsjechoslowaakse Charta 77. Door het Chinese manifest te laten ondertekenen wil men een beweging op gang brengen die moet leiden tot het versneld toekennen of verruimen van een aantal burgerlijke vrijheden en tot de instelling van een meerpartijenstelsel.
Om zijn rol bij de actie rond dit charter is Liu veroordeeld voor “het aanzetten tot ondermijning van de staatsmacht en omverwerping van het socialistische systeem”, zoals bepaald in artikel 105 van het Chinese strafrecht.
Het Nobelcomité, gekozen door het Noorse parlement,  vindt daarentegen dat de actie van Liu Xiaobo een “lange en niet-gewelddadige strijd voor fundamentele mensenrechten in China” is en kent hem daarom de prijs toe.
China vindt het toekennen van de Nobelprijs voor de Vrede aan iemand die zich niet voor de wereldvrede en de samenwerking tussen de naties inzet een aanfluiting. De regering in Beijing ervaart deze keuze en de politieke campagne eromheen als een inmenging in de binnenlandse zaken en een onaanvaardbare bemoeienis met de Chinese rechtspraak. Om die redenen heeft Beijing scherpe kritiek geuit op het Noorse parlement. Ook heeft de Chinese regering te verstaan gegeven dat ze het op prijs zou stellen als regeringen van andere staten geen vertegenwoordiger zouden sturen naar de prijsuitreiking. Voor de bewering als zou Beijing “hierbij druk hebben uitgeoefend” is geen bewijs geleverd. Wel heeft een vrij groot aantal landen, meestal zonder opgaaf van reden, de uitnodiging voor de ceremonie afgeslagen. De Chinese media besteden geen aandacht aan datgene wat in Beijing gezien wordt als een provocerende en beledigende vertoning. Dat wil niet zeggen dat het verkiezen van Liu Xiaobo tot Nobelprijswinnaar doodgezwegen wordt, zoals onder andere de VRT onterecht beweerd. Op officiële websites staat de zaak zelfs op de voorpagina.
China heeft door een reisverbod enkele prominente Chinese sympathisanten van Liu Xiaobo belet naar Oslo te gaan om daar demonstratief de prijsuitreiking mee te maken. Betogingen van steun voor Liu zijn vandaag verboden en er is door de politie een eind gemaakt aan pogingen om dat verbod te overtreden.
Bronnen: Xinhua, Wikipedia, Global Times, People’s Daily
zie ook
http://www.chinasquare.be/achtergrond/charta-08-onschuldige-oproep-voor-betere-sociale-zekerheid/
wat het  “doodzwijgen” betreft, het is eenvoudig na te gaan of dat klopt. Klik:
http://opinion.globaltimes.cn/editorial/2010-12/600648.html
http://english.peopledaily.com.cn/90001/90780/91345/7227414.html

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *