Onderzoeksteam moet lessen trekken uit watersnood in Henan

Een onderzoeksteam van de centrale regering moet de preventieve maatregelen tegen en de reacties op de overstromingen van midden juli in de provincie Henan evalueren, aanbevelingen doen voor de toekomst en eventueel nalatige verantwoordelijken straffen. Overstromingen door extreme regenval hebben 302 dodelijke slachtoffers gemaakt en nog 50 mensen zijn vermist.

Het team zal het volledig proces van maatregelen vooraf, planning voor noodsituaties en effectieve reacties onderzoeken. Naast lessen trekken moet het ook een antwoord geven op vragen van de lokale bevolking en het vertrouwen in de lokale overheid herstellen.

Grootste natuurramp sinds 2015

In de provinciehoofdstad Zhengzhou, een stad met 10 miljoen inwoners, vielen 292 slachtoffers en zijn er 47 vermisten. 189 verdronken in de overstroming of stierven door brokstukken, 54 doden vielen in instortende woningen en 39 verdronken in tunnels. Naast Zhengzhou vielen er 7 doden in Xinxiang op de andere oever van de Gele rivier, 2 in Pingdingshan en 1 in Luohe.

14,5 miljoen inwoners van 150 arrondissementen zijn getroffen. Bijna anderhalf miljoen personen zijn tijdelijk geëvacueerd. Voor 933.800 personen moest een ander onderkomen gezocht worden. 89.000 woningen zijn ingestort en 1,09 miljoen hectaren landbouwgrond (ongeveer een derde van de oppervlakte van België) is overstroomd. De onmiddellijke verliezen lopen op tot 114 miljard yuan ( 15 miljard euro) In het grootste deel van de stad was tijdelijk de elektriciteit en de watervoorziening onderbroken. Ook het internet en gsm-verkeer was verstoord.

De ramp is de grootste natuurramp in China sinds 2015; toen kapseisde en zonk een cruiseschip in een storm op de Yangtze en vielen meer dan 400 slachtoffers.

De provincie Henan werd getroffen door zware regenval vanaf 17 juli. Alleen al op 20 juli viel in één dag even veel regen als gemiddeld in een volledig jaar. Er viel in totaal 617 mm water in drie dagen , met een record van 200 mm in één uur op 20 juli. De provincie heeft normaal last van ernstige droogtes, meer dan van overstromingen.

Tekortkomingen verbeteren

Werd voldoende rekening gehouden werd met de voorspellingen van zware regenval en zijn alle mogelijke maatregelen getroffen? Provinciegouverneur Wang Kai stelde op een persconferentie op 1 augustus toe dat er tekortkomingen geweest zijn en dat daaruit lessen getrokken worden. Er zijn problemen opgedoken op het vlak van management én op het niveau van de infrastructuur tegen overstromingen is het interventiesysteem in geval van nood in Zhengzhou volledig onder de loep te nemen en waar nodig aan te passen.

Belangrijkste vragen

Er rijzen vragen rond het laattijdig alarmeren van de burgers, het te lang wachten met het stilleggen van het openbaar vervoer en de noodplannen voor de metro, en in het algemeen over de coördinatie tussen de diensten. Er waren wel noodplannen maar sommige ambtenaren hebben die niet of te laat uitgevoerd.

Op 20 juli stuurde het meteorologisch instituut van Zhengzhou in totaal 10 alarmen van het hoogste niveau uit. Daarin werd aanbevolen waar mogelijk scholen, bijeenkomsten en bedrijven stil te leggen. Maar de overheid is niet verplicht het alarm van het meteorologisch instituut te volgen en moet zelf oordelen over de risico’s vergeleken met de kosten van maatregelen. Het leven in de stad ging gewoon door. Pas om 5 uur in de namiddag verhoogde de stad het alarmsignaal tot het hoogste niveau, maar toen waren er al miljoenen mensen in de stad onderweg.

De meeste aandacht gaat naar 14 personen die verdronken in een metrostel in een ondergelopen tunnel en de 6 doden in de Beijing-Guangzhou autowegtunnels. Op 20 juli liep een deel van metrolijn 5 in Zhengzhou onder water. Een metrostel viel stil tussen twee stations. 500 passagiers moesten vier uur op hulp wachten met het water bijna aan de lippen. De Beijing-Guangzhou autoweg loopt 25 kilometer door opeenvolgende tunnels door de stad. Meer dan 100 wagens zaten er vast.

Lijn 5 is de drukste metrolijn van de stad. Rond 6 uur ‘s avonds brak het water door een keermuur en stroomde een tunnel in. Het duurde echter nog 10 minuten vooraleer de metro stilgelegd werd. De vertraging kwam er omdat de operator toestemming van hogerhand nodig heeft om de lijn stil te leggen. In die tussentijd raakte een metrostel geblokkeerd in het overstroomde gedeelte.

Er zijn vragen over de infrastructuur: De metro was beschermd tegen overstroming door een keermuur, doch die begaf het. De Beijing-Guangzhou Tunnel zou in twee richtingen pechstroken moeten krijgen, een pompsysteem dat direct opstart bij overstroming en een systeem dat de tunnel bij problemen voor het verkeer afsluit.

Er zijn ook twee grote hospitalen ernstig beschadigd door overstroming en het werk is verstoord. Daardoor zijn tijdelijk de voorzorgsmaatregelen tegen corona niet volledig opgevolgd. Deze week blijkt dat er een cluster besmettingen in de stad zit die zijn oorsprong zou vinden in één van de hospitalen.

Toen de overstroming wegtrok bleken heel wat wegen getroffen door zinkgaten, alleen al in het centrum 84. Die zouden het gevolg zijn van gebrekkige eerdere herstellingen.

De opvang van de getroffen personen verliep en verloopt blijkbaar wel efficiënt. In de media wordt geen melding gemaakt van klachten of vragen daarover.

‘Sponsstad’ weinig efficiënte pilot?

Opmerkelijk is dat in Zhengzhou al vijf jaar een nationaal pilot programma liep voor zogenaamde ‘sponssteden’ om overstromingen op te vangen. In 2018 is daarvoor een investeringsplan van 53,5 miljard yuan (7 miljard euro) opgemaakt. In 2020 was 24% van het project dat nog liep tot 2030 uitgevoerd. De bedoeling is 70% van het regenwater op te vangen en te recycleren om voorbereid te zijn op de gevolgen van de klimaatsverandering. Er is onder meer voorzien in grotere stormrioleringen en opvangbekkens.

Dat programma wordt nu door sommigen in vraag gesteld. Volgens professor Huang Guoru van de South China University of Technology, was de hoeveelheid regenval in Zhengzhou er één van eens in duizend jaar, waar het ontworpen systeem voor geen enkele van de grote Chinese steden tegen bestand was.

Bronnen: Global Times, Caixin

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.