Ook Barroso drie dagen in China

EU-commissievoorzitter Manuel Barroso maakt een driedaags bezoek aan China om aanwezig te zijn op de opening van de Wereldexpo. Er werd reeds afgesproken dat de EU en China een overlegmechanisme zullen opzetten over klimaatverandering.

De trip van Barroso loopt wat parallel met deze van de Franse president Sarkozy, die ook het land bezoekt en gesprekken heeft met topleiders. Barroso, die vergezeld is van 50 topofficials van de Commissie, komt wel uit Japan.  Ook Catherine Ashton maakt deel uit van het gezelschap. Barroso, die voor drie dagen in China is, sprak reeds met premier Wen Jiabao in de Hal van het Volk.
De discussies hebben betrekking op de verhoudingen EU-China, klimaatverandering en de globale financiële crisis. Een eerste tastbaar resultaat van het wederzijds treffen is de uitwerking van een systeem van wederzijdse dialoog op ministerieel vlak over de klimaatverandering. De twee kanten zouden een ministeriële hotline opzetten waarlangs wederzijdse visies kunnen uitgewisseld worden en de laatste ontwikkelingen terzake kunnen worden meegedeeld. De discussie over de klimaatverandering werd gevoerd tussen viceminister Xie Zhenhua van de ‘Ontwikkelings- en Hervormingscommissie’ enerzijds en Connie Hedegaard, de Commissaris voor het Klimaat, anderzijds. De twee zijden, die mekaars inspanningen voor de klimaatonderhandeliongen in het VN-kader waarderen, gaan regelmatig met elkaar overleggen over de materie en dit in de hoop om vooruitgang te maken op een volgende klimaattop in Cancun.  Barroso zal ook het ‘Europa-China Centrum voor Schone Energie’ openen en een toespraak houden voor de Qinghua-universiteit. Daarna is hij zoals Sarkozy aanwezig bij de opening van de Wereldtentoonstelling in Shanghai.
CCTV-fragment over EU-China relaties
Zie ook Dialogue over 35 jaar EU-China

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *