Ook Beijing test puntensysteem uit voor migranten

Het hoofdstedelijk district Tongzhou start met het permanent burgerschap toe te kennen aan migranten op basis van een puntensysteem. Wat de nieuwe verstedelijking betreft, fungeren 2 provincies en voorts 62 steden als pilotproject. Tegen 2020 wil China 100 miljoen migranten een stedelijke registratie toekennen, 100 miljoen krotbewoners een decente woonstek verschaffen en ook 100 miljoen personen uit het westelijk- en centraal China onthalen in de steden.

hukouboekje Beijing telt zowat 20 miljoen inwoners, het equivalent van Nederland en meer dan 2,5 maal zo veel als Londen of New York. 8 miljoen van die inwoners zijn migranten die nog een rurale hukou of registratie bezitten, wat hen geen recht geeft tot de sociale diensten voor de stedelingen. Vorig jaar was tijdens de bijeenkomst over het nieuwe type van verstedelijking overeengekomen dat de megasteden hun bevolkingsaanwas mochten controleren via een puntensysteem zoals dat al werkt in Guangzhou, Shanghai en Tianjin. In Guangzhou worden bij aanvraag tot de stedelijke registratie de gegevens qua onderwijs, opleiding en sociale zekerheid omgevormd tot punten en elk jaar krijgen zo 3000 migranten de stedelijke registratie. Het district Tongzhou in Beijing staat officieel opgelijst als pilootgebied om de nieuwe verstedelijking uit te testen (ctr onder).

 Nieuwe verstedelijking

Het plan tot nieuwe verstedelijking dat vorig jaar werd aangenomen, is ondertussen verder geconcretiseerd en daarover zijn urbanization11 ministeries het eens geraakt. Ze hebben uit 169 aanvragen van alle provincies twee provincies gekregen en daarvan 62 stedelijke gebieden aanvaard als pilootproject. De provincies Anhui en Jiangsu en de 62 steden moeten gedurende 3 jaar op 5 vlakken innoveren zodat na 2017 de lessen kunnen worden getrokken en de pilotprojecten worden algemeen worden ingevoerd. De klemtoon bij de 64 ligt op kleine en middelgrote steden, maar bij de uitverkoren gebieden behoren naast Tongzhou in Beijing onder meer ook de provinciesteden Shijiazhuang, Changchun, Harbin, Wuhan, Changsha, Guangzhou en Chongqing, maar ook Ningbo, Dalian en Qingdao.
Met de nieuwe verstedelijkingspolitiek wil China tegen 2020 100 miljoen migranten een hukou toekennen, 100 miljoen  een nieuwe woning verschaffen door de krotopruiming en ook 100 miljoen personen helpen in steden uit de centrale- en westelijke regio. De provincie Anhui werd als piloot uitgekozen omdat ze leningen kreeg van de China Development Bank. De provincie staat immers het verst bij het buitvoeren van de taken op de 5 vlakken.

 5 vlakken

urbanstnVan de pilotprojecten wordt verwacht dat ze innoverend werken op 5 vlakken. Vooreerst moet er tussen de rurale gebieden en het verstedelijkt gebied een kosten delend systeem gevonden worden om de kosten die de trek van de migranten naar de steden met zich brengt, te delen. Ten tweede wordt van de pilot’s verwacht dat ze een gediversifieerd plan voorleggen tot duurzame financiën: ze mogen voortaan obligaties uitschrijven. Ook samenwerking tussen privé-publiek wordt aangemoedigd. De derde as betreft het grondsysteem op het platteland waar boeren het vruchtgebruik moeten kunnen transfereren of verhandelen zonder dat dit het collectieve eigendom aantast. Ten vierde moet ook op administratief vlak naar vereenvoudiging worden gestreefd, waarbij kleine steden economisch meer armslag krijgen. Dit zou hen moeten toelaten een grotere bevolking aan te trekken. Tenslotte wordt van de pilot’s ook verwacht dat ze baanbrekend werk verrichten qua hervorming van het systeem. Concreet gaat het over een mechanisme dat rurale en verstedelijkte gebieden integreert. Zo ook het mechanisme van rurale en stedelijke planning, de modernisering van de landbouw, koolstofarme en slimme steden evenals meer culturele steden.
Pilotgebieden die vorderen met hun plannen, kunnen rekenen op financiering van de China Development Bank. Deze bank schat dat de regeringsplannen de komende 3 jaar 25.000 miljard gaan kosten. Vorig jaar verschafte de bank voor 998 miljard leningen of twee derden van het totaal voor verstedelijkingsinitiatieven.
Bron: China Daily
Kom ook naar onze conferentie in het Frans zaterdag
 
 

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.