Op een groen blaadje 112

“Vreemd gaan” van kapitaal moet groen 
myanmar_forestChina’s oproep aan de bedrijven tot “Go abroad” wordt weliswaar meer een meer gevolgd, probleem is echter dat de bedrijven het in het buitenland niet nauw nemen met de “corporate social responsability” noch met de bezorgdheid om het milieu. Het ministerie van Handel en dat van Milieu hebben donderdag een regelgeving afgekondigd voor zij die in het buitenland kapitaal investeren. De richtlijnen vragen een milieustrategie op te stellen, concrete plannen en opleiding te voorzien en regelmatig informatie te verstrekken. Chinese bedrijven worden beschuldigd onder meer in Myanmar en Rusland verantwoordelijk te zijn voor grootschalige ontbossing. In 2011 stelden Chinese ondernemingen in het buitenland 1,22 miljoen personen te werk.  China Daily
Naar strakkere vastgoedpolitiek
huiskoop–De regering heeft vrijdag de maatregelen die moeten verhinderen dat vastgoedprijzen te sterk stijgen, strakker aangehaald. Het gaat om de geldsom die bij een tweede huis onmiddellijk moet neergeteld worden en ook om de hypothecaire rente. De laatste maanden tendeert de prijs van huizen weer te stijgen. De facto zijn het echter de lokale besturen die de algemene politiek in de concrete omstandigheden moeten toepassen.  In 53 op 70 steden steeg de huizenprijs met 2,2% in januari.
Meer steden klaar voor vastgoedtaks
–Meerdere steden zijn technisch klaar om de 2 pilootsteden die een vastgoedtaks uitproberen, te vervoegen. Naast Shanghai en Chongqing waar de toepassing al geldt, staan voorts klaar; Wuhan, Hangzhou en Xiangtan aldus de Economic Information Daily. Chongqing is gefocust op luxehuisvesting te belasten, terwijl de taks in Shanghai eerder een tweede of meerdere woningen belast
Meting Brp-ecosysteem
kubuqiChina heeft voor de eerste keer een beoordelingssysteem opgezet voor de zgn. Bruto Ecosysteem Product. Dit zet het Bruto regionaal product in ecologisch perspectief. Het systeem werd geïntroduceerd door de International Union for Conservation of Nature (IUCN) en de Elion Green Foundation.  De eerste regio waar het metingssysteem zal worden toegepast is de Kubuqi-woestijn in Binnen-Mongolië. Het systeem houdt ook rekening met de gedane inspanningen voor behoud van bossen, woestijnen en natte gronden. Onder de traditionele berekening zou de 10 miljard yuan investering door de Elion groep om de Kubuqi woestijn groener te maken, misschien pover geheten worden terwijl het ecosysteem veel meer waard is geworden. Als een meetbaar systeem kan gevonden worden, is het de bedoeling om het later meer algemeen te gebruiken aldus nog IUCN-voorzitter Zhang Xinsheng.
Afval moet weg bij Miyunbronnen
miyunpitPekings bestuur heeft bevolen het afval uit een dumpplaats in de gemeente nabij het Miyunreservoir waaruit Peking haar drinkwater halt, te verwijderen. Donderdag werd op de opruiming bevolen en deze moet tegen maandag klaar zijn. De put was nog een overblijfsel van baggerwerken van een waterloop uit 2009. Voorlopig werd noch de kwaliteit van de beek noch van het reservoir aangetast.
Met cadmium besmette rijst verkocht  
rice10.000 ton rijst uit Hunan die met cadmium besmet was is volgens het Nanfang Daily aan verbruikers verkocht in Guangdong. Het vervoer van de rijst waarvan het cadmiumgehalte de toegelaten 0,2 mg/kg overschreed gebeurde in 2009 door de Shenzhen Cereals Group die echter ontkend. Volgens de regulering uit 2005 mag deze enkel gebruikt worden voor de aanmaak van ethanol. Ook de Guangzhou Zhujiang Brewery die genoemd wordt in het dagblad ontkent dat cadmium kan gebruikt zijn in de brouwerij wegens de strikte controle. Het dagblad weet voorts nog dat een certificaat dat alles OK verklaart onderhands onwettelijk kan verkregen worden tegen 5000 yuan. China zou 5,36 miljoen ha grond hebben die door cadmium zijn aangetast. Global Times
Verplichte verzekering voor vervuilers
Het ministerie voor Leefmilieu en de China Insurance Regulatory Commission (CIRC)  hebben gezamenlijk een pilootprogramma gelanceerd dat de grote vervuilende bedrijven verplicht zich te verzekeren tegen mogelijke aansprakelijkheid zodat ze een voldoende schadeloosstelling kunnen uitbetalen aan de getroffenen van de vervuiling die ze aanrichten. China Briefing
PM 2.5 krijgt Chinese benaming
air-pollutionChina zoekt naar een Chinese naam voor het fijn stof dat in de pers nog steeds vermeld wordt als PM2.5.  Het China National Committee for Terms in Sciences and Technologies peilt diverse kanalen uit milieu en gezondheidszorg tot linguïsten wat de nieuwe naam hoeft te zijn. Ondertussen duiken diverse creatieve namen op als Peking grijs, toxisch stof, luchtvervuilingsindex en hoestdrempel. China Daily
 
 

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *