Dongguan schoont vettig imago op

Dongguan is in China synoniem van hoofdstad zowel van de fabricage als van de seks. De stad probeert nu hoger de technologische ladder op te klimmen, doet regelmatig razzia’s tegen prostitutie en pakte onlangs uit op stations borden met een promofilmpje dat Dongguans imago bij het publiek moet verbeteren.

dongguantranspt

Links de monding van de Parelrivier


Dertig jaar geleden was Dongguan niets anders dan een verzameling van dorpen en stadjes verspreid over 2500 km2 in de Parelrivierdelta. Nu telt het 10.000 ondernemingen met buitenlandse kapitaalinbreng en 8 miljoen inwoners en is de fabricagebasis bij uitstek in China. Vorig jaar overschreed het brp voor het eerst 500 miljard, waarmee het op de dertiende plaats staat onder de Chinese steden. Qua export volgt het onmiddellijk na Shenzhen, Shanghai and Suzhou . Bij haar opgang profiteerde Dongguan van haar strategische ligging in het centrum van de provincie Guangdong: Kanton ligt in het noordwesten en Shenzhen in het zuiden. Ondernemingen uit Hong Kong en Taiwan werden aangetrokken door het hoge aanbod van goedkope grond en arbeidskrachten.
Door de snelle opgang werd Dongguan van een arrondissement tot stad gepromoveerd in 1985 en tot prefectuurstad in 1988. De verstedelijkte oppervlakte groeide van 67 km2 in 1988 tot 853 km2 in 2006. Daartussen werd de helft van de landbouwgrond verstedelijkt en een derde van de boomgaarden. De verhuis van de ondernemingen bracht echter naast kapitaal, ook meer technologie binnen. Nu heeft de stad een allesomvattend fabricagesysteem dat meer dan 60.000 verschillende producten vervaardigt in 30 soorten nijverheden. Iedere lokaliteit heeft zijn eigen specialiteit.
Humen startte met het vervaardigen van kledij in 1993 en telt nu meer dan 1200 kledij producerende
Een van de talrijke ateliers

Een van de talrijke ateliers


ondernemingen met 300.000 personeelsleden. Dalingshan is de grootste meubel-vervaardigingsbasis in Azië en heeft met 500 ondernemingen een volledige productieketting gaande van houtverwerking, vervaardiging, verpakking en export. Houjie is dan weer een van China’s grootste bases van schoenvervaardiging: 400 bedrijven maken schoenen en 800 zijn toeleveraars van leder tot machinerie. In 2010 werden 600 miljoen paar schoenen op de markt gebracht en tegen 2015 zou dit 900 miljoen zijn, zo wordt verwacht. In 2011 werd 1,6 miljard geïnvesteerd in de bouw van het World Shoe Center dat zal fungeren als een internationaal schoencentrum.
Burgemeester Li stelde in 2005 al vast dat de rivieren in zijn stad zwart waren. De stad vatte het plan op om 1252 ernstig vervuilende ondernemingen te verhuizen. Van zijn kant beloofde het bestuur aan de “buitenlandse” ondernemingen die voor 60% uit Hong Kong komen, om 36 waterzuiveringsstations te bouwen en voor 300 km rioleringswerken. Feit is dat Dongguan in 2009 op het derde China International Forum on Green Development te Kunming de titel verkreeg tot een van China’s 10 meest groene steden te behoren.
Upgrade
Als gevolg van de financiële crisis vertraagde Dongguans groei tot 5,3% het laagste sinds 1978. In 2010 werd de stad echter aangeduid als pilootstad die industriële transformatie en verbetering zou ondergaan. Ondertussen zijn de resultaten merkbaar: de export van hightech producten verhoogde in de uitvoer van 38% in 2008 tot 50% in 2011. De ondernemingen met buitenlandse kapitaalinbreng verdubbelden hun verkoopcijfer op de Chinese markt van 133 tot 247 miljard yuan, zodat deze nu goed zijn voor een derde van de verkoop. Ook het dongguanhsaantal nieuwe merken verdubbelde tijdens deze periode, namelijk van een goede 2000 tot 4325. De nieuwe onderzoeksinstellingen vernegenvoudigden tot 441.
Hoewel het aantal arbeidsintensieve ondernemingen daalt, stijgt de waarde van hun productie: neem bijvoorbeeld het aantal schoenbedrijven dat zakte van 600 tot 400 en het personeel dat daalde van 150.000 tot 100.000. Toch steeg de uitvoer van schoenen van 15 miljard tot 30 miljard. Ook de exportwaarde van een kledingstuk steeg met 61%.
Tenslotte werden 1500 vervuilende of energieverslindende bedrijven verhuisd naar andere delen van Guangdong. Het twaalfde vijfjarenplan dat nu loopt, versterkt deze tendens in het benadrukken van de strategische sectoren zoals zonne-energie, elektrische voertuigen, biotechnologie, nieuwe materialen…Deze moderne sectoren zouden tegen 2015 de helft van het brp moeten uitmaken
Sexcentrum
In China zeg je best als echtgenoot niet dat je naar Dongguan geweest bent, want dan ben je meteen al
Clip in het station

Clip in het station


verdacht. Volgens de Wikipedia stelt de sekssector te Dongguan tussen een half miljoen tot 800.000 migrantenmeisjes te werk, wat een kwart uitmaakt in de dienstensector en een tiende van het brp.
Dit gaat van bordelen, massagesalons over nachtclubs tot sauna’s en karaoke bars. Het blad Southern Metropolis citeert een kenner die de meisjes onderverdeeld in 4 klassen naar gelang hun werkterrein varieert van luxe-clubs tot de straat. Hoe hoger, hoe duurder en veiliger voor de politie. Periodiek lanceert de stad razzia’s tegen de prostitutie: in november laatstleden trof deze alle 32 districten. Enkel in Houjie werden 500 politiemannen en vrouwen ingezet en 425 gevallen aangepakt waarvan 26 in de prostitutie. Dan is het een tijdje rustig vooraleer het fenomeen opnieuw opduikt of zich verplaatst naar de omgevende lokaliteiten.
Het stadsbestuur lanceerde in februari een videoclip van 60 seconden die onder meer getoond werd op borden van stations (niet enkel in Dongguan, maar ook Wuhan, Changsha en Peking) en eveneens op Discovery Channel. Ook online werd de clip op diverse plaatsen gepost. Of dit het kwalijk imago van stad der zonde zal wegnemen, is zeer de vraag. Gezien zo’n groot gedeelte in Dongguan leeft van de sector is het twijfelachtig of het kwaad met wortel en tak kan worden uitgeroeid.
Bronnen: China Briefing, Southern Metropolis, Yangcheng Evening News,  SCMP, Wikipedia

Zie de clip op The Nanfang. com

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *