Op een groen blaadje 12

China wil vooruitgang in Cancun
China’s afgevaardigde voor de Klimaatconferentie in Cancun, Huang Huikang, heeft verteld dat China constructief wil meewerken om in Cancun een basis te leggen voor akkoord ter vermindering van de broeikasgassen, zodat het jaar nadien het akkoord kan getekend worden in Zuid-Afrika en Kyoto niet stopt. Eind deze maand ontmoeten afgevaardigden van meer dan 190 landen elkaar in Cancun en een overeenkomst is reeds mogelijk over een koolstoffonds, mechanismen voor aanpassing en technologieoverdracht en een overeenkomst ter bescherming van de wouden. De  VS en de EU vragen dat ontwikkelingslanden hun uitstoot op een analoge manier  laten controleren als de ontwikkelde landen. Huang gelooft dat dit een nepreden is tot blokkering van de discussies, want China wil zijn vrijwillige thuisacties door internationale raadpleging laten analyseren. Hij hoopt een zekere algemene politieke consensus te kunnen bereiken in Cancun over de verificatie van de inspanningen van de ontwikkelingslanden, terwijl de details voor later zouden zijn. Brazilië, China, India en Zuid-Afrika hebben reeds een akkoord bereikt over het basisprincipe van de Internationale Raadpleging en analyse: het doel is om uitstootinfo te delen en technische begeleiding te geven waarbij de soevereiniteit gerespecteerd wordt, dit niet geschiedt op een bestraffende manier en het proces ook openstaat voor alle ontwikkelingslanden. Huang riep nogmaals de ontwikkelde landen op die verantwoordelijk zijn voor 80 % van de uitstoot om sterkere reductiedoelstellingen na te streven.
Ook een windbasis van 10 miljoen KW in Hami
De plaats Hami in Xinjiang mag op 5 jaar tijd ook een windenergiebasis uitbouwen van 10 miljoen KW. Momenteel heeft Hami maar een geïnstalleerde capaciteit van 100.000 KW en Huadian kreeg een voortoelating voor nog een project van 200.000 KW:  dit is een deel van een 2 miljoen KW-windenergebasis die zal gebouwd worden door 10 ondernemingen in het zuidwesten van Hami. De totale theoretische capaciteit van windenergie in Hami zou 75 miljoen KW bedragen, 60 % van Xinjiangs totaal. China plant 6 andere windenergiebases tegen 2020.De zeven bases zouden tegen 2020 een totale capaciteit van 90 miljoen KW bezitten, wat zou neerkomen op 60 % van het totaal ten lande.
1/3 van Tibet natuurgebieden
Volgens de Milieudienst van Tibet beschikt de autonome regio over 413.700 km² natuurgebieden, wat 34 % van het grondgebied uitmaakt. In deze beschermde gebieden is de weerslag van menselijke activiteiten sterk gereglementeerd. Dit heeft bijgedragen tot een herstel van het aantal soorten fauna.  De laatste 5 jaar werden 8 natuurgebieden van regionaal belang, zoals de Midikareserve, aan het geheel toegevoegd. Vier andere worden nog besproken. Tibet heeft 7 miljoen van het nationaal niveau ontvangen om natuurgebieden te renoveren aan de Qomolangma (Everest) en het Lalunatuurgebied. Tibet is één van de meest biologisch verscheiden regio’s, met 125 wilde dieren en 39 planten die beschermd worden. Het Rode Tibetaanse hert dat men uitgestorven waande, is terug opgedoken en de populatie groeit weer aan.
Keramiekproductie weer schoon
Op een uur rijden van Kanton ligt de gemeente Nanzhuang, die 150.000 bewoners heeft en die de laatste twee decennia bekend staat voor de ceramiek-productie. Lucht- en waterverontreiniging gingen gepaard met de productie. Personen die in de nabijheid leefden, durfden hun vensters niet te openen, want één ceramiek-bedrijf produceert 100 kg SO² per dag. Het gemeentelijk bestuur lanceerde in 2007 een herstructureringsprogramma: 62 vervuilende bedrijven gingen dicht en de overige 12 kregen milieuvoorzieningen. Sommige groten die slaagden in hun uitbreiding, verhuisden naar andere delen van de provincie waar meer klei voorradig is, want ondertussen is niet veel grond meer over in Nanzhuang. Omgekeerd trok Nanzhuang hightechbedrijven als ‘Kanbotong’ aan, dat antennes maakte voor de Shenzhou 5 en 6. Ondertussen daalde van 2006 tot 2009 het SO²- en NO²-gehalte in de lucht met 66 % en 56 %. Volgens partijbaas Zhang Huiming blijft de ceramiek-reputatie toch een grote niet-materiële troef. In 2007 heeft Nanzhuang voor één miljard investeringen aangetrokken: één voor verkoopscentra en één voor hoofdkwartieren van ceramiek-bedrijven wereldwijd. Er hebben er reeds 1100 een verkoopspunt en 150 verhuisden er hun hoofdkwartier. Gezien de gemeente van 76 km² doorsneden wordt door beken en meren werd ook 8 miljard gespendeerd aan de ontwikkeling van toeristische infrastructuur, waarin ook voormalige werkers uit de keramiek terechtkunnen. De groene herstructurering blijkt zijn vruchten af te werpen, want  het gemeentelijk BNP lag in 2009 al 65 % hoger dan in 2006.
Ministerie controleert op zware metalen
Het ministerie van Leefmilieu deed deze week een oproep naar de lokale besturen om meer controles te verrichten op de aanwezigheid van zware metalen en ook bestraffend op te treden. Woordvoerder Tao Detian van het ministerie maakte een lijst van 19 ondernemingen bekend die gestraft werden. Acht stibiumsmeltingsondernemingen in het tinmijnengebied van Lengshuijiang veroorzaakten te veel SO². Drie in het kanton Nandan hadden geen systeem om vloeibaar afval op te vangen. Volgens het ministerie werden het voorbije jaar 2183 ondernemingen op zware metalen gepenaliseerd voor onwettelijke operaties en 231 werden gesloten.
Naar redding tijger
Volgende week vindt een internationale top plaats met onder meer de premiers Putin en Wen Jiabao, die de tijger niet enkel wil redden van uitsterving, maar ook z’n bevolking verdubbelen tegen 2022. Dertien landen zullen in Sint-Petersburg vergaderen tijdens de ‘tijgertop’. Er leven maar 3200 tijgers meer in vrijheid, terwijl dit 100 jaar geleden nog 100.000 bedroeg. Bij de Siberische tijgers ligt het cijfer op ongeveer 350. Het idee is de stropers achter de tralies te krijgen, niet de tijgers. De kost van de campagne over de komende 12 jaar wordt op 350 miljoen $ geraamd. Volgens WWF-cijfers werden gedurende de laatste 10 jaar 1000 tijgers onwettelijk gedood. India, waar de helft van de tijgerpopulatie leeft, blijkt het centrum te zijn van de handel in tijgerdelen.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *