Op een groen blaadje 125

Strengere straffen voor vervuilers
milieupollut–China’s Hoogste Gerechtshof en Openbaar Ministerie hebben een gezamenlijk document uitgevaardigd dat strengere straffen oplegt aan milieuovertreders. De betere criteria voor de overtredingen en straffen zullen het werk van de rechters vergemakkelijken. In totaal worden 14 types van activiteiten als misdadig voor het milieu beschouwd. Activiteiten die resulteren in het feit dat 5000 personen moeten verhuizen of waarbij 30 personen vergiftigd worden, zijn misdadig. Zij die vervuilen in de nabijheid van scholen, ziekenhuizen of woongebieden zullen als ernstige overtreders worden beschouwd. Daarop kan maximum zeven jaar hechtenis staan, naast de geldboete. Vroeger waren 3 overlijdens nodig voor veroordeling, nu is een al voldoende.
 Al in praktijk
–Deze week werd een voorzitter van een bedrijf dat onbehandeld afvalwater met arsenicum loosde, veroordeeld tot vier jaar hechtenis en 300.000 yuan geldboete. Twee andere verantwoordelijken kregen drie jaar en 150.000 yuan. De firma moet 16 miljoen yuan betalen.  Sinds januari werden in China in totaal al 118 personen voorgeleid omdat ze verdacht worden van milieuovertredingen. 24 verdachten werden beschuldigd in vier erge gevallen. Vooral mijnen en petrochemie vallen op.  Wantchinatimes
 Nationaal plan wegenbouw
autowegChina’s Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie heeft een plan ontvouwd om tegen 2030 het nationale autowegennet tot 400.000 km uit te breiden en dit gaat 4700 miljard yuan kosten. Nog altijd zijn 900 kantons niet met het wegennet verbonden. Eind 2012 had China 173.000 km nationale wegen: 105.000 gewone autowegen en 68.000 km snelwegen. Na de uitbreiding zou China 265.000 km wegen hebben zonder tol en 118.000 km met tolheffing. Behalve de nationale zijn er ook provinciale en rurale wegen en tegen 2030 zouden er in totaal 5,8 miljoen km liggen. SCMP
 Meer koolstofarm transport
lngtruckDe afgelopen 2 jaar heeft de regering 750 miljoen toelagen verleend om de transportsector meer koolstofarm te maken. Volgens het ministerie van Financiën trok de sector in totaal 20 miljard uit voor energiebesparing en minder koolstofuitstoot. Dit betekende 158.000 ton steenkoolequivalent minder verbruik en jaarlijks 700.000 ton CO2 uitstoot minder. Een middel daartoe is bij aankomst het motorgedeelte te ontkoppelen van de gevulde aanhangwagens en deze te vervangen door andere aanhangwagens voor een nieuwe bestemming.  chinagate.cn
 Meer controle op babyvoeding
yilibabyvChina gaat meer toezien op babyvoeding die niet aan de normen voldoet en desnoods bedrijven sluiten, aldus onderdirecteur Teng Jiacai van de China Food and Drug Administration. Al in 2011 sloot de dienst 475 melkbedrijven. China telt nu 127 bedrijven die jaarlijks 600.000 ton babyvoeding produceren. Sinds een schandaal in 2008 is het vertrouwen in de sector ver zoek. chinagate.cn
 Inspectie Shaanxis afvalwater
De provinciale milieudienst van Shaanxi gaat alle waterzuiveringsstations inspecteren. Een recent onderzoek wees uit dat 57 van de 105 provinciale waterzuiveringsstation niet volgens de standaard werken en in sommige kantons vervuild water rechtstreeks naar de rivieren sturen. China Daily
CNPC dumpte afval in meer
baynurEen bedrijf dat deel uitmaakt van China National Petroleum Corporation werd betrapt op het dumpen van nijverheidsafval in een meer dat zich bevindt in de Uxin-bannier (Binnen Mongolië) aldus First Financial Daily. Honderden stuks vee kwamen om. Twee onderzoeken vonden eerst weinig verdachts. Verder onderzoek in Beijing stelde echter hoge niveaus van aluminium, arsenicum en borium vast in het lokale meer. Het oliebedrijf bleek uiteindelijk op onwettelijke wijze afvalwater te hebben geloosd in het meer (wantchinatimes).
 

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *