Op een groen blaadje 206

Optimisme over energiebesparing

energiebespgVicevoorzitter Zhang Yong van de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie is optimistisch dat de doeleinden qua energiebesparing bereikt kunnen worden. Het energieverbruik per eenheid bnp daalde tijdens het eerste kwartaal met 5,6 % op jaarbasis vergeleken met het jaar voordien. Bijgevolg lijkt het jaarlijks streefcijfer van 3,1 % gemakkelijk te bereiken. Hij is er van overtuigd dat het doel van 16% tijdens de periode 2011-15 gehaald zal worden en zelfs overtroffen . Studies over de periode daarop zijn nog bezig, maar onderzoekers hopen dat het doel niet lager zal liggen dan opnieuw 16% minder.

 9 miljoen hoofdstedelingen drinken Jangtsewater

bjgdrinkwater4 maanden nadat het zuid-noord project afgewerkt werd om water uit de Jangtse naar het noorden om te leiden, drinken 9 miljoen bewoners uit de hoofdstad dit water. Beijing heeft al 180 miljoen m3 uit de middelste route van het project ontvangen. Drie kwart van deze hoeveelheid gaat naar bewoners uit het centrum en de districten Daxing en Mentougou. Uit 10.000 tests op 161 inspectiepunten blijkt dat de kwaliteit van het water OK is. Beijing ontvangt 2 miljoen m3 water dagelijks uit de Jangtse.

 Duizenden firma’ s een milieugevaar

smokeanhuiVolgens National Business heeft het Milieuministerie uit een onderzoek dat liep tussen 2010 en 2013, het besluit getrokken dat 4000 ondernemingen een echt gevaar uitmaken voor het milieu: het gaat vooral om ondernemingen die petroleum verwerken, cokes, chemie en pillenproducenten. Volgens de regelgeving zijn het de lokale milieudiensten die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de ondernemingen die een hoog risico inhouden. Sinds 2006 heeft het ministerie zelf 900 milieu incidenten behandeld en het antwoord gecoördineerd bij 93 grote lokale incidenten. Ecns.cn,/chinagate

 Ook reserves aardgas opgebouwd

aardgas2China heeft nu aardgasreserves opgebouwd die 1,7 maal zo groot zijn als de oliereserves, aldus het Ministerie van Grond en grondstoffen. Ook de uit te baten oppervlakte met aardgas bedraagt 1,7 maal de oppervlakte met ondergrondse olievelden. Vorig jaar ging het aardgasverbruik met 8,9 % vooruit tot 183 miljard m3. Voorspeld wordt dat het verbruik tussen 2020 en 2025 jaarlijks met 4,6 % gaat stijgen.

Qinghaimeer weer groter

qinghailakeVorig jaar nam de oppervlakte van het Qinghaimeer weer toe met 9 km2 tot 4.389km2, het tiende jaar op rij. Het meer kromp voortdurend tot 2005 maar sindsdien is het terug aan de beterhand, aldus gegevens van het Qinghai Institute of Meteorological Science. De winter dit jaar was tamelijk zacht en dit resulteert in meer smeltwater in het meer. wantchinatimes

Tekort aan vroedvrouwen

midwifeTerwijl veel gediplomeerden moeilijk aan werk geraken vonden de 58 afgestudeerden in verloskunde aan de Southern Medical University in Guangzhou allemaal werk. China telt maar 3 vroedvrouwen op 100.000 personen terwijl dit 70 bedraagt in Zweden en 45 in de Filipijnen. Het tekort leidt er ook toe dat de helft van de baby’s geboren worden met een keizersnede, het hoogste percentage ter wereld. Met het losser worden van de geboorte politiek zou de toestand erger kunnen worden. De National Health and Family Planning Commission is alvast begonnen met opleidingen verloskunde aan 8 universiteiten waarbij Southern Medical University en Fudan University. Chinagate / China Daily,

Amurluipaard gespot

amurluipaard2Er leven nog maar 40 Amur-luipaards in het wild en onlangs werd in het kanton Dongning (Heilongjiang) een exemplaar acht maal vastgelegd door infraroodcamera’s. Het dier behoort tot een van de soorten die het meest met uitsterven is bedreigd. Dat het zich nu manifesteert in Dongning schijnt er op te wijzen dat het zich verplaatst van aan de Chinees-Russische grens. Sinds 1983 staat het boven aan de te beschermen soorten.

Zet lokaal bestuur onder druk?

loodkinderenEen chemisch bedrijf dat onwettelijk afval loosde, leidde tot loodvergiftiging van 300 kinderen in de provincie Hunan. De fabriek Meilun Chemical Material Company werd gesloten en in maart 2015 kwam de zaak voor het gerecht. Volgens het blad uit Shanghai The Paper hebben 42 van de 53 personen die een klacht indienden, deze teruggetrokken. Naar verluidt werden ze bezocht door een zevental ambtenaren die hen onder druk zouden hebben gezet dit te doen. Volgens het kantonaal bestuur waren de bezoeken bedoeld “om zich te informeren” en om de betrokkenen te onderrichten. Het bestuur verkiest een bemiddeling boven een gerechtelijke uitspraak. De 53 klagers eisen echter voor 8 miljoen schadeloosstelling.

 4 personen aangehouden wegens dumping afvalwater

Vier personen werden in Tianjin aangehouden wegens het dumpen van 10.000 ton niet behandeld afvalwater, aldus een mededeling van het Supreme People’s Procuratorate (SPP). 3 van de vier verdachten werkten in een chemische fabriek in de stad die afvalwater ontving van een andere om kopersulfaat te extraheren. Gedurende twee jaar werd het water echter onbehandeld geloosd. Een vierde persoon betreft een tussenpersoon. Het geval staat op de lijst van de 12 topgevallen bij het SPP.  Chinagate
 
 

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.