Op een groen blaadje 24

Kort milieunieuws uit China

Milieustandaarden voor zeldzame aardmetalen

De regering heeft milieustandaarden vastgelegd die bij de productie van zeldzame aardmetalen moeten nageleefd worden. De standaarden bepalen stricte emissienormen en zouden naar verluidt 60 % van de ondernemingen in de sector treffen. China produceert 97 % van ’s werelds aanbod van deze metalen, terwijl het maar 36 % van de reserves heeft. Jaarlijks vervaardigt China momenteel 150.000 ton dergelijke metalen  aldus de vice minister voor Milieu Wu Xiaoqing die raamt dat de sector 1,5 miljard yuan zal moeten investeren in waterzuivering. Daarnaast is nog 500 miljoen nodig om de uitstoot van gassen te filteren, wat jaarlijks nog eens bijkomend 30 miljoen zal kosten. Bestaande ondernemingen krijgen twee jaren om zich aan te passen. Startende ondernemingen moeten volledig in orde zijn. Verwacht wordt dat kleine en middelgrote ondernemingen die de installaties niet kunnen bekostigen, zullen overgenomen worden door grotere die al meestal de nodige investeringen deden. Om de bestaande reserves niet te snel uit te putten werden in 2010 reeds maatregelen getroffen om de export te verminderen, wat tot wrijvingen met grote importerende landen leidde.
 Watervogels langs de Yangtze
Het derde onderzoek over de watervogels langs de Yangtze geeft een gemengd beeld dat toch eerder positief uitvalt. De benedenvallei van de Yangtze is volgens het WWF een van de rijkste gebieden inzake watervogels. Een eerste onderzoek dateert uit 2004, het volgende het jaar nadien: toen bleek dat de habitat van de vogels ernstig aangetast werrd door landbouw, overbevissing en de ontwikkeling rond meren. Nu worden de eerste resultaten van het derde onderzoek bekend. Deze zijn eerder hoopgevend: voorlopig stegen de cijfers in Hunan van 110.000 vogels vroeger naar 178.000 en deze in Hubei van 50.000 naar meer dan 68.000 nu. In het Shenglin meer werden grote verzamelingen aangetroffen van de toendra zwaan. Deze is samen met de zwaangans erg kieskeurig inzake voedsel, wat op een beter watermilieu wijst. Een ander teken van verbetering is de aanwezigheid van meer dan 170 Baer-tafeleenden in Hubei. Tussen 1998 en 2008 zou de populatie volgens BirdLife International met 50 à 79 % zijn afgenomen om nog 5000 te bedragen. Enkel in Wuhan werden er echter 110 geteld. Gedurende de teldagen 11 en 12 januari was het wel mooi weer, wat er kan toe bijdragen dat meer vogels zichtbaar waren. Minder goed nieuws komt uit Jiangsu. Hoewel er 58 soorten gespot werden tussen de 180.000 watervogels werd dit jaar geen vogel bemerkt aan de monding van de Chuhe rivier waar een haven wordt aangelegd. Ook aan het Shanghu-meer in Changsu waar voorheen 10.000 vogels leefden, bleef er door de toeristische uitbating geen meer over. Aan het Hongze meer werd ook maar een derde van vroeger aangetroffen, maar dit meer was gevroren wat de vogels waarschijnlijk meer naar het zuiden deed migreren.
 Nog miljarden voor Taihumeer
Wuxi in de provincie Jiangsu zal nog maar eens 4,5 miljard uittrekken tegen de verontreiniging van het Taihumeer. China’s derde grootste meer werd gedurende de laatste tien jaren geplaagd door algen, veroorzaakt door zowel afvalwateren van gezinnen als industrie. Wuxi spendeerde gedurende de laatste 4 jaren reeds 30 miljard yuan aan de reiniging. 30 miljoen personen uit de omgeving zijn aangewezen op het meer voor hun drinkwater. Vooral ’s zomers duiken de algen nog op vermits het water nog niet schoon is. Uitkijken of de investering weer boter aan de (g)alg blijkt.
Hoge emoties over berengal
Naar aanleiding van de goedgekeurde beursgang van de firma Guizhentang zijn 60 NGO’s onder leiding van “Animals Asia Foundation” in het geweer gekomen tegen het gebruiken van de berengal voor farmaceutische doeleinden. Winst maken op de berengal is tegen het welzijn van de zwarte beer die beschermd is in China, aldus het protest. De firma Guizhentang  kweekt beren om geneesmiddelen te maken die goed zijn voor ogen en nieren. Ze hoopt dat ze door de toelating haar aantal beren mag verhogen tot 1200. Het aantal firma’s dat vergund is voor het fokken van beren bedraagt maar 68. Het aantal dergelijke beren zou nog 10.000 bedragen. Een oplossing zou de vervaardiging van een scheikundig vervangmiddel kunnen zijn en daar is de Farmaceutische universiteit van Shenyang sedert 1983 mee bezig. Naar verluidt werden uiteindelijke onderzoekstesten afgeleverd in september 2007 aan het “Centrum voor Beoordeling van Geneesmiddelen”. Totnogtoe heeft de Eetwaren-en Geneesmiddeleninspectie van hen geen rapport en advies ontvangen, hoewel dit anders gemiddeld een zestal maanden duurt.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *