Op een groen blaadje 3

Conversie steenkool
Op een energie-expo in de provincie Shanxi kwam de toekomst aan bod van steenkool. China is voor 68 % van steenkool afhankelijk voor energie en deze steenkool zal nog voor tientallen jaren dominant blijven. Voor de komende 40 jaar wordt het verbruik voorspeld van 90 miljard ton en dat is nog altijd 35 % van de totale energieconsumptie. Vraag is dus hoe dit kan gerijmd worden met de regeringsdoelstellingen om de CO²-uitstoot tegen 2020 met meer dan 40 % te verminderen. Technologisch wordt vooral uitgekeken naar de vergassing van steenkool. China heeft de bouw opgestart van vier projecten in Binnen-Mongolië, Liaoning en Xinjiang, die tegen 2011 en 2013 operationeel zullen worden. Acht pilootprojecten voor conversie van steenkool zijn reeds af en China hoopt dat de conversie van steenkool tegen 2020 ’s werelds grootste zal zijn: dan zou het vloeibaar maken van steenkool 10 miljoen ton equivalent bedragen, zou steenkool naar gas 50 miljard m³ opleveren en steenkool naar chemie 10 miljoen ton olie-equivalent betekenen. Momenteel staat het vloeibaar maken op 1,68 miljoen ton, steenkool naar gas op 15 miljard m³ en steenkool naar chemie op 1,7 miljoen ton.
Minister over uitstootdoeleinden
Volgens Zhou Shengxian, minister van Milieu, zal China zijn doeleinden qua vermindering inzake lucht- en watervervuiling halen in 2010. Bovendien komen er nieuwe normen in het twaalfde vijfjarenplan. Tegen eind 2009 was de SO²-uitstoot met 9,6 % gedaald tegenover 2005, terwijl de COD in water daalde met 13 %. Daarmee is China goed op weg de uitstoot tegen eind 2010 te verminderen met 10 %, zij het dat er een lichte stijging van 0,22 % SO²-uitstoot opgetekend werd tijdens het eerste semester. Het twaalfde vijfjarenplan zal ook doelstellingen inzake NO² in de lucht en over ammoniak in water bevatten. De elektriciteitscentrales joegen in 2008 20 miljoen ton NO² de lucht in. In 2009 kwam 1,23 miljoen ton ammoniak in het water terecht, waarvan drie vierden afkomstig van afvalwater door de gezinnen.
Toelagen voor herders die weiden beschermen
Meer dan 40.000 herdersfamilies in de AR Tibet hebben voor in totaal 61 miljoen yuan toelagen ontvangen omdat ze hun vee verminderen opdat de ecologie van de weiden beter zou beschermd worden. Het komt neer op een toelage van 1500 yuan per gezin. Het was de eerste keer dat de toelage in China werd toegekend en het is de bedoeling dat ze elk jaar terugkeert. Een jaar na de oproep van de regering zag het kanton Nyainrong met zijn 18.500 weiden een verhoging van het dierenvoer met 20 à 25 %. Ongeveer 35 % van het vee in het kanton werd verkocht of geslacht om overbegrazing te voorkomen, aldus kantonhoofd Dekyi Drolkar. De praktijk zal binnen de 5 jaar uitgebreid worden naar alle 38 herderskantons in Tibet. Dan zou de jaarlijkse toelage meer dan één miljard bedragen.
Nog milieunieuws uit Tibet: het aantal van de bedreigde Tibetaanse antilope is in het Changtang natuurgebied van de prefectuur Nagqu gestegen van 60.000 naar 120.000.
Peking telt recordfiles
Vrijdag waren er in Peking een recordaantal van 150 files te tellen. De hoofdstad telt reeds 4,5 miljoen auto’s en de Chinezen bezoeken familie voor het herfstfestival dat op 22 september valt. Het vorige record stond op 90 files begin dit jaar. Tussen twee rode lichten duurde de rit een half uur, terwijl dit normaal drie minuten mag duren. Gisteren/zondag was het weer prijs. Dat belooft voor de komende nationale feestdag. De 5 miljoenste wagen wordt begin 2011 verwacht in Peking, maar naast de 4,5 miljoen auto’s telt Peking wel 6 miljoen bestuurders.
Rugao heeft 255 eeuwelingen
Rugao, een stad van 1,45 miljoen inwoners, is bekend voor het lang leven van zijn bewoners. De stad telt 255 eeuwelingen,  4000 personen ouder dan 90 jaar en 40.000 boven de 80.  De gemiddelde leeftijd bedraagt 75 jaar. Een geologische studie vond dat de grond in Rugao iodine, selenium en zink bevat, die bevorderlijk zijn voor de gezondheid. Volgens de laatste cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie steeg de gemiddelde leeftijd in China van 71 jaar in 2000 naar 72 in 2006 en 73 in 2009.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *