VN-topman: “China model voor Millenniumdoelstellingen”

Voorzitter Hamidon Ali van de VN-raad voor Economie en Sociale Zaken heeft China een model genoemd voor andere naties bij het nastreven van de 8 antiarmoededoelstellingen, ook de Millenniumdoelstellingen genoemd. Er komen 140 staats- en regeringsleiders en talrijke ngo’s gedurende drie dagen bijeen in New York om deze te bespreken.

Van maandag tot woensdag komen de wereldleiders in New York bijeen om de voortgang van de Millenniumdoelstellingen te bespreken. Deze dateren uit 2000, toen wereldleiders beloofden hun best te doen om tegen 2015 armoede, ziekte en milieuvervuiling te bestrijden. Hamidon Ali is bij de VN behalve de Maleisische ambassadeurook het hoofd van de Economische en Sociale Raad. In die functie vindt hij China’s groot succes bij het verminderen van de armoede een model dat andere landen zou moeten stimuleren hun economie te ontwikkelen. Hij zei dat China’s eigen ontwikkelingspad goed op weg lijkt de 8  Millenniumdoelstellingen tegen 2015 te halen. Hij noemt daarbij de middelen als de vrijmaking van de markt, het voorzien van de infrastructuur en de juiste mix van taksen en nijverheidsregulering.
Volgens VN-documenten is de vermindering van de armoede in de wereld grotendeels toe te schrijven aan de verwezenlijkingen in China. Het land heeft reeds de doelstelling bereikt ter halvering van de 85 miljoen armen uit 1990. Volgens VN-verwachtingen zal de armoedegraad in China tegen 2015 terugvallen tot 5 %. Op de top zullen de bereikte cijfers tegen het licht gehouden worden van de doelstellingen uit 2000.
Het laatste rapport over deze doelstellingen wijst uit dat de doelstelling voor basisonderwijs in China reeds 13 jaar op voorhand bereikt werd. De mortaliteit bij kinderen verminderde van 61 per 1000 geboorten in 1991 tot 25 in 2004. De moedersterfte verminderde van 89 per 100.000 geboorten in 1991 tot 51 in 2003. De verhouding meisjes/jongens in het basisonderwijs bedraagt 88/100 en deze in het secundair onderwijs 89/100. In het Nationaal Volkscongres (het Chinese parlement) bezetten vrouwen 20 % van de zetels.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *