Tag: herders

Op een groen blaadje 90

Herders bezorgd om milieu –Tibetaanse herders uit het dorp Tsochi nabij Yushu hebben met 90 yuan/ha overheidssteun het grazen opgeheven, de omheiningen verwijderd en bewaken nu het milieu. 58 van de 200 families verhuisden naar ofwel het kanton Qumarleb of naar Golmud. De overblijvers waarvan het gemiddeld maandinkomen 1500 yuan bedraagt leven van veeproducten als vlees en wol. 200 inwoners te Tsochi vormden de vrijwillersgroep “Vrienden van de wilde yak”. Hun regelmatige patrouilles rond het…

Op een groen blaadje 94

Ontwerp over spoorwegveiligheid –Momenteel wordt het publiek om advies gevraagd over een ontwerp tot meer veiligheid bij de spoorwegen, onder meer m.b.t.  lokomotiefonderdelen, signalisatiesystemen en spoorcontracten. Onder-aanneming wordt verboden voor projecten met pijlers, balken, sporen en veiligheidsmaatregelen. Waar de snelheid de 120 km/u overschrijdt moet een omheining worden aangebracht. Het ontwerp voorziet ook dat firma’s betreffende signalisatie, elektriciteits-en veiligheidsapparatuur door de staat moeten erkend zijn. Voor de eerste keer wordt een systeem voorzien dat defecte…

Op een groen blaadje 52

-Kort milieunieuws- Naar verfijning index luchtvervuiling –China is van plan zijn doelstellingen betreffende luchtverontreiniging te verfijnen met doelstellingen qua fijn stof tot op het niveau van PM2,5. De vervuilingsindex houdt momenteel wel rekening met SO2, NO2, CO en fijn stof tot PM10 (10 micron). Nochtans zijn de kleinere stofdeeltjes veel ongezonder vooral voor de longen. Dit fijn stof is vooral afkomstig van uitstoot door voertuigen. Milieuverenigingen reageren opgelucht: volgens hen is China een van de…

Op een groen blaadje 45

Kort milieunieuws Gansu: straks meer dan 10gW windcapaciteit Eind 2010 had de provincie Gansu voor 5,5 gW geinstalleerde windenergiecapaciteit en de provincie is de eerste die de 10 gW zal overschrijden. Nochtans heeft Gansu zijn voor het twaalfde vijfjarenplan geplande capaciteit teruggeschroefd van 20 gW tot 17 gW, aldus partijsecretaris Lu Hao. Dit kwam er nadat bleek dat in 4 gebieden bijna 3000 windmolens  niet met het elektriciteitsnetwerk verbonden waren. In Binnen-Mongolie is dit fenomeen…

Op een Groen blaadje 44

Kort Milieunieuws Xinjiang: Graasverbod op 100.000 ha De AR Xinjiang heeft voor vijf jaar een graasverbod uitgevaardigd over 100.000 ha weiden en dit om milieu en toerisme te beschermen. De herders ontvangen een jaarlijkse toelage van 750 yuan per ha weide die ze onaangetast laten. De overbegrazing heeft veroorzaakt dat het gras dat 20 jaar geleden tot 1 meter hoog stond, nu gemillimeterd is. Vele herders recycleren zich door het aanbieden van streekgerechten aan toeristen…

Op een groen blaadje 41

Kort milieunieuws Toelagenplan voor herders In de autonome regio’s Xinjiang en Binnen-Mongolië is een toelagenplan voor herders uitgewerkt dat het milieu ten goede moet komen. In Xinjiang wordt begrazing verboden op 10 miljoen ha en op 3 miljoen ha wordt het beperkt. Herders krijgen een toelage naar oppervlakte en ook een subsidie voor het inzaaien van gras. Tevens krijgen ze financiële steun bij de aankoop van petroleum en veevoeder. Het programma zou eind dit jaar…

Op een groen blaadje 35

Milieunieuws uit China Biomassa ophalen loont De 43-jarige boer Cheng Dasheng’s haalt na het bewerken van zijn akkers stengels bij boeren op die hij brengt naar het Shandong Shanxian biomassa-elektriciteitsstation. Dit is in handen van ’s lands grootste dergelijke groep de “National Bio Energy Co”. De groep heeft 40 dergelijke stations en 18 ervan leveren al winst op. Momenteel hebben ze een capaciteit van 580.000 kW en tegen eind dit jaar wordt dit 900.000 kW.…

Mongools partijleider probeert protest te sussen (upd)

De partijleider voor Binnen-Mongolië Hu Chunhua heeft beloofd dat gerechtigheid zal geschieden in verband met de dood van twee Mongolen tijdens conflicten met Han-Chinezen. Dat deze slachtoffers vielen deed heel wat etnische spanningen heropleven, maar het bestuur heeft tuchtmaatregelen getroffen tegenover de mijnindustrie en hen opgelegd schade te betalen aan de herders. Betogingen grepen plaats in twee Mongoolse kantons en in één stad in de nabijheid, meer bepaald te Zhenglan en Xiwu in het Chinees…

Op een groen blaadje 28

Kort milieunieuws uit China Zandstormen kunnen toxisch zijn Greenpeace heeft gewaarschuwd voor de gevaren die zandstormen in Noord-China met zich kunnen brengen. Gezien in dezelfde regio zich ook de steenkoolmijnen bevinden, kunnen deze stormen toxisch stof met zich meebrengen. De streek rond Peking kent immers vaak zandstormen, maar deze komen langs de steenkoolrijke provincies Shanxi en Shaanxi. Volgens prof Pan Xia kunnen deze zandstormen zware metalen en andere toxische stoffen bevatten zoals kwik, lood, cadmium,…

Op een groen blaadje 7

Kort milieunieuws uit China Verdere ecotoelagen voor herders De Chinese regering heeft een meer permanente uitbreiding belooft voor het systeem waarbij herders die weiden beschermen door vee op te geven, betoelaagd worden tegen het financieel verlies dat ze lijden. Vanaf volgend jaar wordt het toegepast in Binnen-Mongolië, Xinjiang, Tibet, Qinghai, Sichuan, Gansu, Ningxia en Yunnan. De regering geeft 90 yuan per ha weide aan herders waar de weiden ernstig aangetast zijn en begrazing verboden wordt.…