Op een groen blaadje 45

Kort milieunieuws

Gansu: straks meer dan 10gW windcapaciteit
Eind 2010 had de provincie Gansu voor 5,5 gW geinstalleerde windenergiecapaciteit en de provincie is de eerste die de 10 gW zal overschrijden. Nochtans heeft Gansu zijn voor het twaalfde vijfjarenplan geplande capaciteit teruggeschroefd van 20 gW tot 17 gW, aldus partijsecretaris Lu Hao. Dit kwam er nadat bleek dat in 4 gebieden bijna 3000 windmolens  niet met het elektriciteitsnetwerk verbonden waren. In Binnen-Mongolie is dit fenomeen nog erger. Toch blijft de provincie populair: vooral Jiuquan heeft 32 grote windenergiesites. De kosten daalden intussen ook van 10000 yuan per kW tot 4000. In Gansu wordt 16 % van de elektriciteit opgewekt door windenergie.  Het Nationaal Bestuur voor Energie probeert meer greep te krijgen op de planning van de sector want recentelijk was er een wildgroei veroorzaakt doordat voordien windenergieprojecten van minder dan 50 mW mochten vergund worden door de lokale overheden. 94 % van China’s windboerderijen zijn door hen goedgekeurd.
Catering zoekt duurzaam model
De China Cuisine Association en de Chinese Academy of Social Sciences hebben samen het “2011 Blue Book of the Catering Industry” gepubliceerd. Volgens het rapport staan voeding- en drankproducenten onder druk vermits de prijs van de grondstoffen en van de lonen stijgen. De winstmarges  zijn tot 10 % verminderd. De sector zoekt een ontwikkelingsmodel dat energie –en vebruik bespaart. Water, electriciteit en  gas vertegenwoordigen bij de helft van de restaurants rond 10 % van de kosten. Momenteel ondergaan 60 % van de catering-bedrijven een transformatie om energie te besparen en het verbruik te beperken en 30 % plannen dit voor de toekomst. 30 % beklaagt er zich over dat er geen energiebeaparingssystem is dat in de hand wordt gewerkt door overheidstoelagen
90 % steppen aangetast
90 % van de 400 miljoen steppen zijn op een of andere graad aangetast aldus vice-minister Gao Hongbin op een conferentie over de bescherming van de weiden. Gedurende 10 jaar zal aan een herstel worden gewerkt. De regering heeft een circulaire verspreid waarin ze belastingvermindering aankondigt, toelagen voor rurale ondernemingen en steun voor zij die technologische innovatie op dit vlak maken. Zoals we reeds schreven komt er ook overheidssteun voor herders die niet meer grazen op aangetast gebied. 40 % van China’s oppervlakte bestaat uit weiden en steppe.  Woestijnvorming veroorzaakt jaarlijks 54 miljard yuan schade.
GG-voedsel: niet voor 4 jaar
In 2008 heeft China’s regering beslist tegen 2020 26 miljard te investeren in biotechnologie voor haar programma ter ontwikkeling van transgenetische varieteiten. Gezien het gebrek aan grond en water staat China onder druk inzake voedselproductie.  Rijst staat het dichtst qua commercialisatie gevogld door mais dat kan gebruikt worden als dierenvoer.  Toch zijn nog twee jaar testen per nodig.  Ook in China is er een debat tussen voorzichtigen en doorduwers.  Gezien China met de beschikbare technologie de bevolking kan voeden is commercialisatie niet dringend. Momenteel heeft de regering maar certificaten uitgevaardigd voor 8  GG planten waaronder katoen, rijst, mais, tomaten en pepers: enkel katoen heeft echter een vergunning voor commerciele teelt.
Olievervuiling zee: firma moet zich verontschuldigen
China’s officiele waakhond voor de zee heeft de firma ConocoPhillips gevraagd zich te verontschuldigen voor de trage opkuis van de gelekte olie in de Bohaibaai. Ook wordt gevraagd dat de firma een gedetailleerde uitleg geeft over het reinigingsproces en over de preventie van andere lekken. ConocoPhillips heeft al geantwoord dat 900 personen op 30 boten  al 1995 vaten olie hebben gerecupereerd tot nog toe. De volledige reiniging moet tegen eind augustus klaar zijn. Naar verluidt zou deze deadline niet gehaald worden. Van officiele zijde wordt geopperd dat de bestraffing voor olielekken onvoldoende is. Het maximum bedraagt maar 200.000 yuan. Volgens Greenpeace zullen de gevolgen van de olievlek nog lang duren. Volgens de Shanghai Daily heeft ConocoPhillips toegegeven dat er een tweede lek is op 10 meter van het oorspronkelijke.

Inspectie kerncentrales afgerond
De inspectie van de Chinese kerncentrales die op 16 maart bevolen werd na de Japanse ramp in Fukushima, is afgerond. Sedertdien is de goedkeuring van nieuwe centrales bevroren, maar verantwoordelijken hebben ondertussen laten weten dat China toch van plan is een nucleaire sprong voorwaarts te wagen, weliswaar met veiliger centrales van de zgn. “derde generatie”. Volgens het oorspronkelijke plan wil China tegen 2015 de komende vier jaren 28 bijkomende kerncentrales openen. Vorige week heeft de China Guangdong Nuclear Power Group een nieuwe centrale van 1 gW in gebruik genomen in LingAo, bezuiden de provincie. Dit brengt China’s totale capaciteit op 11,8 gW en het totala aantal reactoren op 14.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *