Op een groen blaadje 78

China eerste in windmolens
–Vorig jaar werden globaal 21 % meer windmolens geïnstalleerd, aldus de Wereldvereniging van Windenergie. China heeft zijn eerste plaats versterkt door 40 % meer en zo een capaciteit van 62 gW te bereiken. Volgen verder in het klassement: VS 46 gW (+17%), Duitsland 29 gW (+7%), Spanje 21 gW (+ 5%) en India 15,9 gW (+21%). In 2001 was er nauwelijks 24 gW globaal, maar dit groeide tot 59 gW in 2005 en tot 159 gW in 2009. De grote westerse groepen zijn General Electric (VS), het Deense Vestas of Siemens (D), maar de Chinese ondernemers staan ook hun mannetje. Die zitten in een fase waarin ze buitenlandse windbases opkopen. Sinovel kreeg certificatie van Lloyd voor recente molens en heeft een deal op zak met Windkraft AB voor levering op de Zweedse markt. Vorig jaar was dit al op de Braziliaanse markt gebeurd via Desenvix. Goldwind dat al aanwezig is op de 6 continenten, kocht recentelijk  in Montana(VS) de Musselshell windbases van Volkswind USA op zodat het in de States al 14 windmolenparken heeft.
Sinovel beschuldigd van spionage
Het Amerikaanse windmolenbedrijf AMSC beschuldigt Sinovel, ooit zijn grootste klant, van industriële spionage. Het vraagt 1.2 miljard dollar schadevergoeding voor contractbreuk in maart 2011 en diefstal van intellectuele eigendom ontdekt in juni 2011. Vier formele klachten werden ingediend bij het Chinese gerecht. De kleinste klacht, 200.000 dollar wegens inbreuken op het copyright, werd intussen al verworpen door het provinciaal gerecht van Hainan, maar AMSC gaat in beroep. De software voor de controle van de windmolens zou gekopieerd zijn door Sinovel. Het grootste dossier betreft een werknemer van een filiaal van AMSC die in Oostenrijk veroordeeld is tot drie jaar gevangenis om bedrijfsinformatie te verkopen aan Sinovel. Verder is er ook sprake van contractbreuk omdat Sinovel zou geweigerd hebben bestelde goederen te ontvangen en geleverde goederen te betalen. In 2010 en begin 2011 stond Sinovel in voor 75% van het zakencijfer van AMSC.
Geen dam op Poyangmeer
Na kritiek van wetenschappers werd het plan om een dam voor een waterkrachtcentrale op het Poyangmeer te bouwen, geschrapt. De dam wordt vervangen door sluizen. China’s grootste meer zag haar oppervlakte al gereduceerd van 4000 km ² tot 200 km² met het water niveau van nog nauwelijks 7,9 m. Stroomopwaarts werden al 29 dammen gebouwd. De sluizen zullen het water ophouden in het droge seizoen. Volgens ondertekenaar en bioloog Cao Wenxuan zou de voorgestelde dam catastrofale gevolgen hebben voor milieu en dieren. Volgens anderen is tijdens de voorbije jaren het visbestand met 70 % verminderd. Het meer trekt trekvogels aan waaronder verschillende beschermde soorten. Dit jaar werden al 5 dode dolfijnen gevonden.
1/4 onteigenden zonder schadeloosstelling
Volgens een studie van de Beijing’s Renmin University gepubliceerd door de 21st Century Business Herald zijn maar liefst 43% van de boeren in 17 provincies sinds einde jaren 90 getroffen door landonteigening. Een kwart daarvan ontving geen compensatie. Bij diegenen die wel compensatie kregen ging het in twee derden van de gevallen om een forfaitaire som van gemiddeld 18.800 yuan per mu (15 mu is één hectare), het overige derde kreeg een jaarlijkse vergoeding. De grond werd door de lokale autoriteiten gemiddeld doorverkocht voor 778.000 yuan per mu. Verkopen van gronden spijst een belangrijk deel van de lokale begrotingen.
Jiangxi 100 miljard voor autosnelwegen
De provincie Jiangxi zet 100 miljard opzij voor de bouw van autosnelwegen tot 2015. Tegen dan moeten er 2000 km snelwegen bijkomen en dit aantal was eerder tegen 2020 gepland. In 2015 zal de provincie dan 5000 km snelwegen tellen. De Jiangxi Provincial Expressway Investment Group zal voor 3 miljard obligaties op één jaar uitgeven waarvan 80 % zal gebruikt worden om bankleningen af te betalen. De korte termijnschuld van de vennootschap steeg van 1,5 miljard eind 2010 naar 5 miljard eind september.
McDonalds ontkent rode slijm
McDonalds China beweert dat ze enkel 100% vlees in hun hamburgers gebruiken en dat geen rood slijm aangewend wordt zoals de Brit Jamie Oliver aan het licht bracht in de VS. Het bewuste slijm wordt gebruikt voor hondenvoeding en bevat veel bacteriën vooraleer met ammoniak hydroxide te worden behandeld. De keten geeft de verzekering dat ze in Canada en in China enkel puur rund  gebruiken. De afdeling in Hong Kong zegt ook een andere leverancier te hebben dan de keten in de VS.
Nu water vervuild bij Shanghai
Een Zuid-Koreaans vrachtschip heeft te Zhenjiang met het zuur fenol het water vervuild en meteen het drinkwater. Er volgde een rush op flesjeswater. Volgens het bestuur van Zhenjiang is de waterkwaliteit nu terug OK. Het nieuwe incident volgt onmiddellijk op de vervuiling van de Longjiang met cadmium.
Klemtoon op kwaliteit opgevoerd
Volgens een donderdag ontvouwde blauwdruk zal China de kwaliteit van haar producten opvoeren. Tegen 2015 moeten 96 % van de landbouwproducten voldoen aan de kwaliteitsvereisten en bij de algemene producten wordt 90 % het streefcijfer. Betreffende de grote –en middelgrote projecten moet het zelfs 100 % bedragen. In de diensten moet er bij 80% van de diensten tevredenheid zijn. Een waakhond zal de doelstellingen jaarlijks beoordelen.

China eerste in windmolens
Vorig jaar werd voor 21 % meer windmolens geïnstalleerd aldus de Wereldvereniging van Windenergie. China heeft zijn eerste plaats versterkt door 40 % meer en zo een capaciteit van 62 gW te bereiken. Volgen verder in het klassement: VS 46 gW (+17%), Duitsland 29gW (+7%), Spanje 21 gW + 5%) en Indië &(,9 gW (+21%). In 2001 was er nauwelijks 24 gW globaal, maar dit groeide tot 59 gW in 2005 en tot 159 gW in 2009. De grote westerse groepen zijn General Electric (VS), het Deense Vestas of Siemens (D), maar de Chinese staan ook hun mannetje. Deze zitten in een fase waarin ze buitenlandse windbases opkopen. Sinovel kreeg certificatie van Lloyd voor recente molens en heeft een deal op zak met Windkraft AB voor levering op de Zweedse markt. Vorig jaar was dit al op de Braziliaanse markt gebeurd via Desenvix. Goldwind die al aanwezig is op de 6 continenten Recentelijk werd in Montana(VS) de Musselshell windbases van Volkswind USA opgekocht zodat het in de States al 14 windmolenparken heeft.
Sinovel beschuldigd van spionage
Het Amerikaanse windmolenbedrijf AMSC beschuldigt Sinovel, ooit zijn grootste klant, van industriële spionage. Het vraagt 1.2 miljard dollar schadevergoeding voor contractbreuk in maart 2011 en diefstal van intellectuele eigendom ontdekt in juni 2011. Vier formele klachten werden ingediend bij het Chinese gerecht. De kleinste klacht, 200.000 dollar wegens inbreuken op het copyright, werd intussen al verworpen door het provinciaal gerecht van Hainan, maar AMSC gaat in beroep. De software voor de controle van de windmolens zou gekopieerd zijn door Sinovel. Het grootste dossier betreft een werknemer van een filiaal van AMSC die in Oostenrijk veroordeeld is tot drie jaar gevangenis om bedrijfsinformatie te verkopen aan Sinovel. Verder is er ook sprake van contractbreuk omdat Sinovel zou geweigerd hebben bestelde goederen te ontvangen en geleverde goederen te betalen. In 2010 en begin 2011 stond Sinovel in voor 75% van het zakencijfer van AMSC.
Geen dam op Poyangmeer
Na kritiek van wetenschappers werd het plan om een dam voor een waterkrachtcentrale op het Poyangmeer te bouwen, geschrapt. De dam wordt vervangen door sluizen. China’s grootste meer zag haar oppervlakte al gereduceerd van 4000 km ² tot 200 km² met het water niveau van nog nauwelijks 7,9 m. Upstream werden al 29 dammen gebouwd. De sluizen zullen het water ophouden in het droog seizoen. Volgens ondertekenaar en bioloog Cao Wenxuan zou de voorgestelde dam catastrofale gevolgen hebben voor milieu en dieren. Volgens anderen is tijdens de voorbije jaren het visbestand met 70 % verminderd. Het meer trekt trekvogels aan waaronder verschillende beschermde soorten. Dit jaar werden al 5 dode dolfijnen gevonden.
1/4 onteigenden zonder schadeloosstelling
Volgens een studie van de Beijing’s Renmin University gepubliceerd door de 21st Century Business Herald zijn liefst 43% van de boeren in 17 provincies sinds einde jaren 90 getroffen geweest door landonteigening. Een kwart daarvan ontving geen compensatie. Bij diegenen die wel compensatie kregen ging het in twee derden van de gevallen om een forfaitaire som van gemiddeld 18.800 yuan per mu (15 mu is één hectare), het overige derde kreeg een jaarlijkse vergoeding. De grond werd door de lokale autoriteiten gemiddeld doorverkocht voor 778.000 yuan per mu. Verkopen van gronden spijst een belangrijk deel van de lokale begrotingen.
McDonalds ontkent rode slijm
McDonalds China beweert dat ze enkel 100% vlees in hun hamburgers gebruiken en dat geen rood slijm aangewend wordt wat de Brit Jamie Oliver aan het licht bracht in de VS. Het bewuste slijm wordt gebruikt voor hondenvoeding en bevat veel bacteriën vooraleer met ammoniak hydroxide te worden behandeld. Zoals in Canada verklaart de keten in China enkel puur rund te gebruiken. De afdeling in Hong Kong zegt ook een andere leverancier te hebben dan de keten in de VS.
Jiangxi 100 miljard voor autosnelwegen
De provincie Jiangxi zet 100 miljard opzij voor de bouw van autosnelwegen tot 2015. Tegen dan moeten er 2000 km snelwegen bijkomen en dit aantal was eerder tegen 2020 gepland. In 2015 zal de provincie dan 5000 km snelwegen tellen. De Jiangxi Provincial Expressway Investment Group zal voor 3 miljard obligaties op één jaar uitgeven waarvan 80 % zal gebruikt worden om bankleningen af te betalen. De korte termijnschuld van de vennootschap steeg van 1,5 miljard eind 2010 naar 5 miljard eind september.
Nu rivier vervuild bij Shanghai
Een Zuid-Koreaans vrachtschip heeft te Zhenjiang met het zuur fenol het water vervuild en meteen het drinkwater en zo een rush op flesjeswater veroorzaakt. Volgens het bestuur van Zhenjiang is de waterkwaliteit nu terug OK. Het nieuwe incident volgt onmiddellijk na de vervuiling van de Longjiang met cadmium.
Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *