Op een groen blaadje 90

Herders bezorgd om milieu
–Tibetaanse herders uit het dorp Tsochi nabij Yushu hebben met 90 yuan/ha overheidssteun het grazen opgeheven, de omheiningen verwijderd en bewaken nu het milieu. 58 van de 200 families verhuisden naar ofwel het kanton Qumarleb of naar Golmud. De overblijvers waarvan het gemiddeld maandinkomen 1500 yuan bedraagt leven van veeproducten als vlees en wol. 200 inwoners te Tsochi vormden de vrijwillersgroep “Vrienden van de wilde yak”. Hun regelmatige patrouilles rond het dorp voorkomen het onwettelijk jagen op dieren en viermaal per jaar geven ze info door over wilde dieren aan een controlestation. De groep vreest echter het meest mijn- en bouwprojecten. Het graven naar goud heeft al weiden aangetast. Soms worden ook zomertenten van de herders aangevallen door wilde beren of wolven waarvoor ook een compensatie-toelage bestaat. Andreas Gruschke van de Universiteit van Leipzig die 50 onderzoekstochten maakte doorheen Qinghai, bevestigt dat de bescherming van wilde dieren een succes is, zij het dat hun toename het weiland onder druk zet. Hij werkt aan een project om het ecotoerisme te stimuleren want nog te vaak gooien vrachtwagenchauffeurs hun drinkflessen weg en ook deze worden te Tsochi ingezameld voor recyclage.  China Daily
NGO beschermt kaalhoofdige gans
–We blijven in de buurt van het driestromenland waar de NGO “Groene rivier” actief is nabij de bron van de Jangtse-rivier. Daar wordt de kaalhoofdige gans- de hoogst levende vogel bewaakt. Elke lente en zomer vliegen tienduizenden van India en het zuiden naar China en keren terug in de winter. Elk jaar worden 2000 van hun eieren geroofd, terwijl er maar 70.000 zijn in de wereld. Vrijwilligers werden gerekruteerd om de vogels te beschermen.
Betwist project in Kaifeng
De stad Kaifeng die ooit nog tijdens de Songdynastie (960-1127) hoofdstad was, wil 35.000 personen uit het stadscentrum zetten om op 20 km2 een kopie te bouwen van de toenmalige stad. Het project zou 100 miljard yuan kosten, terwijl de stad nauwelijks een inkomen heeft van 5 miljard. Enkel de verhuis van de 35.000 gezinnen zou 20 miljard kosten. Op internet rees al veel protest tegen dit prestigeproject. Hierop antwoordt het bestuur dat de bedoeling niet enkel het aanwakkeren van het toerisme is, maar ook de heropbouw van krotwoningen.
Yunnan beëindigt spoorlink naar ASEAN
Spoorwegarbeiders hebben de laatste hand gelegd aan de Yuxi-Mengzispoorweg die 141 km lang is, maar 35 tunnels telt en 61 bruggen die de helft van de lengte uitmaken. De spoorweg heeft 4,5 miljard gekost en is een van de 3 tracés van de Pan-Asia Railway. Dit oostelijk tracé vertrekt van Kunming en gaat door Yuxi, Mengzi, Hekou en verbindt verder Vietnam, Laos, Thailand en Singapore. De al bestaande Kunming-Haiphonlijn is ontworpen voor een maximum snelheid van 30 km terwijl op de nieuwe lijn 120 km/uur zal mogelijk zijn.
Greenpeace bekritiseert 16 steenkoolcentrales
Greenpeace vindt het regeringsontwerp om in West-China 16 steenkoolcentrales te bouwen “niet duurzaam” en zelfs schadelijk voor het milieu van de Gele Rivier. Water is al schaars in de buurt en door de stations zal het nijverheidsgebruik van water met meer dan 100 % toenemen. De 16 stations omvatten steenkoolmijnen, elektriciteitsstations en chemische nijverheid op basis van steenkool. Ze moeten 600 miljoen kW elektriciteit leveren. Deze zouden echter een zesde van het water van de Gele rivier vereisten. Greenpeace merkt op dat de al bestaande 5 centrales jaarlijks voor 11 tot 15 miljard economisch verlies opleveren. Ook het grondwater in het gebied zal worden aangetast aldus nog Greenpeace. wantchinatimes
Hommeles bij Suntech
Suntech CEO Shi Zhengrong heeft zijn taak overgedragen aan de CFO waardoor de baas zich kan “vrijmaken van dagelijkse beslommeringen”. Dit al wel nodig zijn want onlangs werd ontdekt dat Suntech bedrogen werd bij haar 80 % aandeel in “Global Solar Fund” (GSF) dat investeert in 142 elektriciteitsstations in Spanje en Italië. Het gaat om 55o miljoen euro. Door het nieuws verloor Suntechs aandeel 40 %. Suntech heeft van de rechtbank al de bevriezing van GSFs-activa verkregen en ook de afzetting van voormalige GSF-baas Romero.

Stad-platteland kloof groter
Het inkomen van de stedelijke bewoners is 5,2 maal groter dan dit van de landelijke inwoners aldus het Urban Blue Book. Vorige maal werd het cijfer van 3,13 genoemd, maar vorig jaar besteedde de boer 40 % van zijn inkomen aan kunstmest, pesticiden, zaden en andere productiemiddelen. Het verstedelijkingscijfer bedraagt 51,24 % in China.
.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *