Openbare ziekenhuizen moeten financiering nog meer verdienen

De Chinese overheid zal de toekenning van werkkapitaal aan de openbare ziekenhuizen nog meer laten afhangen van hoe deze uit de beoordeling van hun beheer komen. Dat is een aspect van de algemene jarenlange hervorming in de gezondheidszorg van het land.

openbare zienhuizen
foto Caixin / visual China

China hervormt de openbare ziekenhuizen. Dat is een langdurig en ingewikkeld proces, waarbij veel uiteenlopende belangen een rol spelen. Het is nodig dokters, verpleegkundigen, onderzoekers passend te belonen en hun arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Nog een ‘grote hervorming’

De bevolking moet beroep kunnen doen op een deugdelijke en economisch realistische gezondheidszorg en ziekteverzekeringen. Er zijn in China zowel particuliere ziekenhuizen en privé-investeerders als openbare. Het blijft een vraag hoe die beide systemen het best op elkaar kunnen afgestemd worden. Ook op dit gebied is er een discussie tussen krachten en personen die verschillende visies hebben op hoever de invloed van de markt moet of mag gaan. Tien jaar geleden is een grote hervorming begonnen met als centrale doelstelling te zorgen voor een openbare gezondheidszorg waarop de hele bevolking een beroep kan doen.

Belang van openbare ziekenhuizen

De focus moest volgens de regering liggen op basisgezondheidszorg, verbetering van het beleid in de ziekenhuizen en versterking van de gemeentelijke gezondheidsdiensten. De overheid wilde een einde maken aan de buitensporige prijzen voor geneesmiddelen waarmee sommige ziekenhuizen naar meer middelen zochten. De zorg moest gerationaliseerd worden. Het resultaat van een aantal proefprojecten om de zorg te rationaliseren was dat in 2016 het percentage van de totale inkomsten uit medicijnen in hospitalen was gedaald van 46,3 % naar 38,1 %. Op dat moment waren er 12.708 openbare ziekenhuizen die instonden voor 87,2 % van de ziekenhuisbehandelingen in China.

Economisch aspect

Twee jaar geleden, na vele experimenten, kwam de hervorming in een stroomversnelling. In alle openbare ziekenhuizen zouden de beste praktijken worden doorgevoerd en moest de grote hervorming plaatsvinden. Volgens premier Li Keqiang was de hervorming niet alleen een zaak van het openbaar welzijn maar ook een ingrijpende economische kwestie. Er werd verder geëxperimenteerd met verschillende manieren om de ziekenhuizen van fondsen te voorzien en aangepaste verzekeringen te organiseren.

Stand van zaken

Intussen laten gegevens van het ministerie van Financiën zien dat regeringen op alle niveaus jaarlijks 15,8 % meer uitgeven aan openbare ziekenhuizen. dat heeft geleid tot een toename van de financiering met een waarde van 16,5 miljard euro in 2013 tot 34,5 miljard euro in 2018. Om het gebruik van die middelen efficiënt te laten verlopen dringt de overheid meer en meer aan op een prestatiegericht beheer. De beoordeling van de werkingsmechanismen, de resultaten en de dienstverlening is een steeds grotere rol gaan spelen bij de toekenning van de middelen. De staat heeft besloten hierop dit jaar nog meer nadruk te leggen.

Bronnen: english.gov.cn (website van de nationale regering) Xinhua, Caixin,

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

1 comment for “Openbare ziekenhuizen moeten financiering nog meer verdienen

  1. AJ
    11 juni 2019 at 12:33

    Die financiering moet niet verdiend worden, ziekenhuizen doen al meer dan hun best. Overheidsgeld moet gewoon meer en beter, de toenemende privatisering (nu meer dan 60 percent) moet vervangen worden door betere zorg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar