Zwarte lijst voor geweldplegers tegen zorgverleners

Burgers die zich hebben schuldig gemaakt aan geweld tegen zorgverleners komen op een zwarte lijst.

niet alle patiënten zijn even geduldig (foto People’s Daily)

Maar liefst 28 regeringsdiensten, onder andere de Nationale Commissie voor Gezondheidszorg, hebben hierover een verklaring uitgebracht waarin 177 namen worden genoemd. Het besluit om dat te doen is al in oktober 2018 genomen.

Verlies sociaal krediet en straf

Die personen krijgen een vermelding in het nationale kredietsysteem. Zij zullen moeilijker werk krijgen bij de overheid en niet langer eerste klasse kunnen reizen. Ze zullen verder een straf krijgen omdat ze ‘het werk in de gezondheidszorg ernstige schade hebben berokkend’. Wel zal de Nationale Commissie voor Gezondheidszorg de lijst regelmatig bijwerken. Wie van de lijst genomen wordt zal ook niet langer gestraft worden.

Wangedrag

Het soort wangedrag waarover het gaat heet yinao in het Chinees. Yinao slaat op: het aanvallen van dokters of verpleegkundigen, ordeverstoring bij ziekenhuizen of wapens een hospitaal binnensmokkelen en met illegale methodes patiënten werven. In 2015 heeft de Chinese Bond van Geneesheren, een ngo, een witboek gepubliceerd. Daarin verklaarden 66 % van 146.200 geënquêteerde professionals in de zorg, dat patiënten ooit verbaal of fysiek geweld hadden gebruikt tegen hen.

Rechtspraak

Vorig jaar en dit jaar weer trok een bijzondere rechtszaak in Changsha (Hunan, centraal China) de aandacht. Een dokter liet de stad en zijn ordedienst gerechtelijk vervolgen omdat verwanten van een patiënt er met een lichte boete vanaf waren gekomen nadat ze hem hadden mishandeld. Eerst verloor de dokter het proces, maar onlangs heeft het hof tot een herziening besloten.

Sociale media

Op Weibo reageren social mediagebruikers met uiteenlopende commentaren. Voor sommigen is Yinao de enige en gerechtvaardigde manier om je te verweren tegen dokters die fouten maken. Te denken valt aan verkeerde diagnoses of medicijnvoorschriften, of aan zwendel door zorgverleners. Veel burgers in China wantrouwen de medische stand vanwege dit soort ervaringen. De overheid probeert tussen alle partijen te bemiddelen en treedt zoveel mogelijk op tegen wanpraktijken. Burgers vroegen als reactie op de verklaring om een duidelijker definitie van yinao. Ook vonden sommigen het belangrijker om eerst te kijken naar de reden waarom zoveel patiënten en hun familie hun toevlucht tot geweld of scheldpartijen nemen.

zwarte lijst
werkdruk is een probleem voor veel dokters (foto sixthtone)

Consensus

Toch lijkt er een maatschappelijke consensus te bestaan dat deze noodmaatregel (de lijst van 177) niet verkeerd is, maar dat zowel de gezondheidszorg als de patiënten moeten streven naar meer begrip voor elkaar, een betere houding en duurzame oplossingen voor problemen in de ziekenhuizen zoals werkdruk of tekort aan middelen.

Internationaal probleem

Een artikel uit 2017 in de Amerikaanse Journal of Anaesthesiology Clinical Pharmacology signaleert een wereldwijd toenemend probleem van geweld tegen zorgverleners. In vele landen komen er onderzoeken naar dit verschijnsel. China lijkt hierbij voorop te lopen. In China wordt dan ook over de beroepen in de gezondheidszorg en een loopbaan als arts tegenwoordig vrij ongunstig gedacht. Het wordt stilaan een probleem om studenten warm te maken voor een medische studie. Artsen zijn ontevreden over hun beroep of willen iets anders gaan doen en ze willen liever niet dat hun kinderen dezelfde studiekeuze maken als zij. De noodgreep van de zwarte lijst is een van de mogelijke manieren om dit probleem aan te pakken.

Bronnen: Sixthtone.com, China Daily, www.ncbi.nlm.nih.gov (website Journal of Anaesthesiology Clinical Pharmacology)

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar