Rapport voorzitter van het Opperste Gerechtshof en de procureur-generaal aan parlement


In China bestaat er geen scheiding der machten: het gerecht wordt bestuurd en gecontroleerd door het parlement. De voorzitter van het opperste gerechtshof en de procureur-generaal leggen jaarlijks  een rapport ter goedkeuring aan het parlement voor.

gerechtDe procureur-generaal Cao Jianming beloofde meer te doen om de mensenrechten te respecteren, en vooral het aantal gerechtelijke dwalingen te laten dalen. Hij gaf toe dat het werk van de procureurs nog steeds achter blijft op wat het publiek verwacht. Het publiek reageert sterk telkens als gerechtelijke dwalingen bekend worden. Volgens de procureur zijn vorig jaar al de procedures verbeterd. Het publiek deed 72.000 suggesties om illegale praktijken te stoppen, zoals dwangmaatregelen, illegaal verzamelen van bewijsmateriaal en gedwongen bekentenissen.

2013: Veel economische misdrijven

In 2013 werd naar 1.320.000 verdachten onderzoek gevoerd en werden 880.000 verdachten aangehouden. 580.000 verdachten waren betrokken bij geweldsmisdrijven, bendevorming en misdaden in verband met drugs.  Van met het werk verbonden misdaden, zoals omkoperij, fraude, plichtsverzuim en inbreuken op rechten werden 51.000 personen verdacht. Tegen 2.871 ambtenaren boven het arrondissementsniveau liep een onderzoek in corruptiegevallen van meer dan 1 miljoen yuan; daarbij waren 253 ambtenaren op stedelijk niveau en 8 op provinciaal op ministerieel niveau. Maar liefst 12.000 administratieve politiemensen en 2.279 gerechtelijke ambtenaren zijn gestraft voor machtsmisbruik, persoonlijke verrijking of plichtsverzuim. Niet minder dan 5.515 personen zijn vervolgd voor het aanbieden van steekpenningen en 4.549 ambtenaren voor het aannemen ervan. Voor zware economische misdrijven zoals financiële fraude, commerciële fraude, handel met voorkennis, illegale fondsenwerving en piramideverkopen zijn 84.000 personen vervolgd . Voor inbreuken op patentrechten, copyright en het stelen van commerciële geheimen waren er 8800 vervolgingen. Bij voedsel- of geneesmiddelenschandalen waren 10.540 verdachten betrokken. Naar 1.066 personen is een onderzoek ingesteld voor plichtsverzuim of omkoperij bij ongevallen, branden en mijnrampen. 21.000 personen waren betrokken in ernstige gevallen van milieuverontreiniging, illegale mijnactiviteiten, en illegale houtkap. 1.290 personen zijn vervolgd wegens nalatigheid bij de controle op vervuiling, en bij ecologische herstelprogramma’s. Voor vrouwen- of kinderhandel zijn 2.395 personen aangehouden . Zelfs 210 stafleden van de procureur werden verdacht en 26 vervolgd. Verder zijn 762 voortvluchtige verdachten aangehouden. Meer dan 10 miljard yuan onwettige winsten zijn gerecupereerd. 100.157 personen zijn vrijgelaten omdat ze niets verkeerds deden of bij gebrek aan bewijzen; tegen 16.427 anderen is de vervolging geschrapt. 16.708 gevallen van verkeerde omzetting van straf of voorlopige vrijlating werden rechtgezet. De procureurs gingen in beroep tegen 6.354 onterechte veroordelingen.

 2014: Streng maar de regels volgen

Op het programma voor 2014 staan strenge vervolging van alle soorten economische misdaden die de markt verstoren, strenge bestrijding van de corruptie, en een strenge campagne tegen separatisme, terrorisme, geweldmisdaden en pogingen om het politiek systeem omver te werpen. Om de gerechtelijke  situatie te verbeteren zal gefocust worden op  onwettige praktijken zoals selectief vervolgen, illegaal verzamelen van bewijsmateriaal en ongepaste straffen opleggen. Advocaten moeten beter beschermd worden. Er moet betere juridische hulp ter beschikking komen, het gerecht moet meer transparant worden, en het systeem van publieke controleurs op het gerecht moet wettelijk vastgelegd worden. De zwarte schapen moeten uit de eigen rangen geweerd worden.

Opperste Gerechtshof: meer maar ook beter werken

Ook de voorzitter van het Chinese Opperste Gerechtshof, Zhou Qiang  maakte de balans over 2013 en zijn objectieven voor 2014  bekend
Het Opperste Gerechtshof behandelde in 2013  11.000 zaken, 3,2% meer dan het jaar voordien. Lagere rechtbanken behandelden meer dan 14 miljoen zaken, een toename met 7,4%.  In eerste aanleg zijn 1.160.000 personen veroordeeld.  In 121.000 gevallen volstond een administratieve maatregel.  Slechts 825 personen werden vrijgesproken. De media volgden 4.000 testgevallen  in detail.  In 2013 stuurden 539.000 personen een verzoek naar een rechtbank, en dat is een daling met 10%.
Het Opperste Gerechtshof gaf juridische interpretaties van misdaden zoals ‘ het verspreiden van schadelijke geruchten en het opstoken van onrust’, en ‘smaad via het internet’. Het heeft ook een website geopend waar in 2013 al het oordeel van de rechters in 1,65 miljoen zaken op gepubliceerd staat. Het Opperste Gerechtshof zit ook op SinawWeibo en Wechat. 381 rechters werden betrapt op overtredingen en 101 daarvan zijn veroordeeld.

In 2014 gaat het Opperste Gerechtshof de strijd opdrijven tegen misdaden die de nationale veiligheid in gevaar brengen , en tegen de corruptie. De hervorming van het gerechtelijk apparaat gaat verder met als doel meer transparantie en een efficiëntere administratieve organisatie. De wet die rechters persoonlijk verantwoordelijk houdt voor een verkeerd oordeel zal strikt toegepast worden.
Op een persconferentie maakte het parlement bekend dat het overweegt het aantal misdaden waarvoor men de doodstraf kan krijgen, te verminderen.
Bronnen: Xinhua, Global Times, Volksdagblad

Zie ook CNTV

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *