Aanpak Taihumeer lang miljardenverhaal


De algenplaag uit 2007

De algenplaag uit 2007


Het opnieuw proper maken van het Taihumeer, China’s derde grootste binnenmeer, zal in totaal meer dan 100 miljard yuan kosten, en deze fondsen gaan in totaal naar 1600 milieuprojecten. Hierdoor zou de algenplaag tegen 2012 moet verholpen zijn en het water zou tegen 2020 moeten schoon zijn.
In 2007 werd het meer geteisterd door een algenplaag, die veroorzaakt werd door de vervuiling van het meer. Drie miljoen inwoners van Wuxi moesten een tijd water uit flessen gebruiken i.p.v. drinkwater uit het meer. De regering keurde een plan goed dat over meer dan tien jaar loopt en meer dan 100 miljard yuan zal kosten.  Het plan bevat maatregelen op korte en lange termijn. Tegen 2012 moeten de stoffen die leiden tot de overdreven algengroei uit het meer zijn verdwenen.  Dan moet het water terug van graad vijf zijn, terwijl het nu daaronder zit, wat biologisch dood betekent. Eenmaal van niveau 5 mag het terug gebruikt worden voor de landbouw. Tegen 2020 moet het terug van graad vier (bruikbaar voor de nijverheid) of van graad drie zijn (goed voor zwemmen of drinkwater).
Een van de 1600 projecten is het verwijderen van krabboerderijen uit het gebied. De mest van krabben is de ideale voedingsbodem voor de algen. Meer dan 86 % van de krabboeren werd verwijderd en de stad Suzhou gaf 220 miljoen schadeloosstelling aan de 700 families die reeds generaties krab kweken. Volgens onderzoek van de ‘Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie’ is het niveau van de algen reeds met drie vierden afgenomen in vergelijking met 2007. De vervuiling met nitraat, fosfaat en mangaan werd één vijfde minder vergeleken met vorig jaar. De periode sedert 2007 was de hardste in de looppbaan van Liu Yajun, directeur van Wuxi’s milieudienst. Het ophalen van drinkwater moest 3000 meter naar het centrum van het meer verplaatst worden, waar er minder vervuiling is. Vooraleer één druppel uit de kraan bij de consument komt, heeft het water reeds 106 kwaliteitstesten ondergaan, terwijl het vroeger onderworpen werd aan ‘slechts’ 35 testen. Wuxi heeft nu 68 installaties die afval behandelen en meer dan 6000 km rioleringen werden vernieuwd. Er werden 1400 vervuilende fabriekjes gesloten. De algen die overblijven, worden gebruikt als biomassa voor het opwekken van elektriciteit.
Bron: China Daily
Lees ook: Beijing Review– dossier
Lees ook: http://www.chinasquare.be/actueel-nieuws/waterkwaliteit-on-line-geplaatst/

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *