Tag: Jangtse

Ruimtelijk ecoplan voor Jangtserivier delta

Na drie jaren discussie met de 3 betrokken lokale overheden heeft de regering het ecologisch bestemmingsplan voor de delta van de Jangtserivier goedgekeurd. Het legt de milieubestemming vast van het gebied dat de 3 entiteiten overschrijdt.

Economische zone langs de Jangtse ook ecologisch

Sinds premier Li Keqiang meer dan 3 jaar geleden opriep tot het uitbouwen van een economische gordel langs de Jangtse-rivier werd veel vooruitgang gemaakt. Duizenden vervuilende fabrieken gingen dicht en het vissen werd verboden in natuurgebieden. In de toekomst wil de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie dat bij de economische ontwikkeling niet enkel hightech en innovatie wordt benadrukt maar vooral dat dit gebeurt met respect voor het milieu.

Nieuw plan voor regio Jangtserivierdelta omvat ook Anhui

De Chinese planinstantie heeft een bijgesteld plan voor de regio van de Jangtserivierdelta opgesteld dat loopt tot 2030. Opmerkelijk is dat naar een cluster van 26 steden wordt gestreefd waarbij nu ook steden behoren uit de provincie Anhui. In het ontwikkelde oostelijke kustgebied wedijveren nu 3 grote regio’s. Het eerste cluster was de regio langs de Parelrivierdelta (PRD) in de jaren tachtig. Tijdens de jaren negentig moest Pudong het drakenhoofd worden van de regio langs…

Op een groen blaadje 216

600.000 Tibetanen: toegang tot zonne-energie China heeft tot 4 miljard gespendeerd om in Tibet de capaciteit aan zonne-energie te verhogen tot 200 MW en nu profiteren daar 600.000 Tibetanen van, aldus cijfers van het regionaal bestuur. De voorbije 5 jaar gingen de PV-centrales  in Xigaze en Yangbajain open en 400.000 zonnekokers en dito verwarmers worden verdeeld onder de bevolking. Ook worden 79% van de basisstations van China Mobile in Tibet gedreven door zonne-energie tot aan…