Overheid neemt maatregelen om economie weer op gang te krijgen

Diverse overheidsdiensten en ministeries tot en met het ministerie van landbouw hebben een gediversifieerd palet maatregelen uitgevaardigd om de economie weer op gang te krijgen. Daartoe behoort ook de aanleg van nieuwe infrastructuur hoewel nu minder de klemtoon zal liggen op vastgoed of wegenaanleg, maar wel op infrastructuur voor ICT en voor de medische sector.

De Nationale Bank

De Nationale Bank heeft zelf een fonds met 300 miljard voor doorleningen opgezet en heeft de omvang van deze leningen op 500 miljard yuan bepaald. Een vermindering van de reserve ratio voor de banken brengt 550 miljard yuan terug in omloop. Ook een verlaging van de intrestvoeten wordt verwacht. Het Ministerie van Financiën heeft belastingverminderingen voor kleine ondernemingen doorgevoerd en eveneens subsidies beloofd. Ondernemingen die getroffen zijn door de coronacrisis worden vrijgesteld van het betalen van de intrest. Het Ministerie van Handel dat al e-commerce en logistieke bedrijven steunde die beschermend materiaal aanboden tegen Covid19 is nu ook van plan zijn dienstverlening voor buitenlandse bedrijven te verbeteren. Het Ministerie van Nijverheid en IT spitst zich specifiek toe op KMO’s: zowel voor goedkope bankleningen als qua hulp bij hun digitalisering. De douane vereenvoudigt haar procedures en het Ministerie voor Sociale Zekerheid verlaagt de tarieven van de bijdragen door de ondernemingen of schrapt deze. Het Ministerie van Transport en de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie hebben beslist dat tussen 1 en 30 maart de havenkosten met 20% verminderd worden wat voor de verzenders een besparing met 380 miljoen yuan betekent.

Fabriek in Qinhuangdao terug aan het werk

Ook de lokale besturen hebben heel wat inspanningen geleverd om de arbeidskrachten weer aan het werk te krijgen. Sommige provincies hebben ook de voorwaarden ter uitbetaling van de huisvestingsfondsen voor de werknemers versoepeld. Tenslotte hebben volgens Centaline Property 60 steden 75 vastgoed maatregelen uitgevaardigd. De verkoop bij de top 100 ontwikkelaars in februari viel immers met 37,9% aldus China Real Estate Information Corp. Dongguan plaatste een beperking op de groei van de huizenprijs. Naar verluidt gingen in januari en februari 105 vastgoedfirma’s failliet ten opzichte van 500 geheel vorig jaar. Sommigen menen dat dit maar het begin is van de ‘shake out’ in de vastgoedsector.

Verschuiving

Wat opvalt is volgens de 21st Century Business Herald dat 13 grote steden en provincies investeringsplannen bekend hebben gemaakt voor 2020. Acht steden en provincies maakten al hun begroting daarvoor bekend en deze beloopt in totaal 33 biljoen. Acht andere provincies beloofden in totaal 2,79 biljoen in totaal te zullen investeren in infrastructuur. Volgens hoofd econoom Ren Zeping bij Evergrande Research Institute is de ontwikkeling van infrastructuur de eenvoudigste en meest efficiënte manier om de economie op gang te trekken. Voorzitter Zhang Yong van Alibaba verwacht echter dat de focus van de investering in infrastructuur zal verschuiven van cement en staal naar infrastructuur zoals voor 5G. Zijn vermoeden werd bevestigd op een vergadering van het permanent comitée van het Politbureau. Deze vergadering benadrukte inderdaad 5G-stations, IoT, UHV-lijnen, big data centra, industriële netwerken, laadstations voor EV’s en intercity vervoersystemen.

5G-station

In de provincie Zhejiang bedragen de investeringen in hightech dit jaar 61% van het totaal terwijl dit vorig jaar maar 41% bedroeg. Wat vooral in het oog springt, is de 20 miljard yuan voor de bouw van de Alibaba Academie die een incubator wordt van strategisch innoverende sectoren als big data, AI, zelfsturende wagens en kwantum computing. Volgens hoofdeconoom Lu Ting bij Nomura zijn in de grote steden ook permanente controlecentra tegen epidemies nodig. Hij vindt dat de regering meer moet spenderen aan gezondheidszorg, medisch onderzoek- en onderwijs. Wellicht zal de regering haar maximum schuldgraad van 3% niet kunnen aanhouden

Landbouw

Plukken van ‘zwarte zwam’ in Guizhou

Het Ministerie van Landbouw heeft op 10 februari al een nota uitgevaardigd die de boeren aanmoedigde te beginnen met het tijdig aanplanten voor de lente. Samen met 2 andere ministeries heeft het een spoednota gepubliceerd over de vee- pluimveeteelt. Op 15 februari had het Ministerie van Wetenschap en Technologie resultaten gepubliceerd van 4800 dierlijke stalen verricht door de China Animal Health and Epidemiology Centre waaruit bleek dat pluimvee en vee geen deel uitmaakten van de virusuitbraak. De douane verklaarde op 16 februari dat ze de markttoegang zou vergemakkelijken voor meer landen en bedrijven. Op 17 februari verbood de National Forestry and Grassland Administration de onwettelijke handel van wilde dieren en ook hun verbruik als voeding. Het Ministry of Water Resources maakte zijn quota bekend voor landbouwwater. Het ministerie van Landbouw vaardigde een werkplan uit voor de aanplantingen in 2020. De regering kwam met een plan voor de verbetering van genetisch materiaal in de landbouw. Hoewel de huidige periode moeilijk is, wordt toch gehoopt dat de tegenslagen uit januari en februari geen blijvende weerslag zullen hebben op de Chinese landbouw en de voedselveiligheid.

China Daily, asiatimes.com, bjreview.com, www.scmp.com

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar