Paal en perk aan illegale onteigeningen?

bekende massale incidenten in Wukan


De staatsraad, het Chinese kabinet, zal de wetgeving over onteigeningen verscherpen. De betwistingen over ‘land grabs’ zorgen voor onrust en de inkrimping van het landbouwareaal brengt de voedselzekerheid in gevaar.
Volgens Xinhua heeft de staatsraad vastgesteld dat er te veel en te snel landbouwgrond is onteigend door de industrialisering en verstedelijking. Een betere wetgeving met een striktere regelgeving voor bijvoorbeeld schadeloosstellingen kan helpen het probleem op te lossen. Landbouwers en de ontwikkeling van het platteland moeten meer aandacht krijgen. In de praktijk is het de afgelopen jaren al te vaak gebeurd dat lokale overheden, tuk op investeringen, land aan ondernemingen verkochten zonder rekening te houden met de wensen van de boerenbevolking. Dat heeft geleid tot steeds vaker voorkomende rellen, waarvoor de administratieve term ‘massale incidenten’ is bedacht. Van 8.700 in 1993 tot 90.000 in 2010 volgens onderzoeken uitgevoerd in opdracht van de staat. Het regeringsblad China Economic Times schreef dat opvorderingen van land de aanleiding vormden voor 65% van de ‘massale incidenten’ op het platteland dit jaar. De zekerheid dat er een voldoende graanvoorraad is komt dan ook nog eens in het gedrang doordat er steeds minder landbouwgrond overblijft. Er is een wetsontwerp opgesteld dat nu wordt voorgelegd aan het permanent comité van het Nationale Volkscongres. Concrete details erover ontbreken echter vooralsnog. Begin 2011 werd al de wetgeving rond huisuitzettingen verscherpt, wat het aantal conflicten op dit terrein heeft doen afnemen.
De thema’s ‘massale incidenten’ en ‘voldoende graanvoorraad’ liggen de Chinese leiders al vele jaren nauw aan het hart. Dat de staatsraad hierover heeft beraadslaagd doet het vermoeden rijzen dat er wel degelijk iets zal worden gedaan tegen de trend van het ongelimiteerd opofferen van landbouwgrond voor projecten van ondernemingen en van de bouwnijverheid.
Bronnen: SCMP, Xinhua
Ook in het boek De stad die naar meneer Sun verhuisdeis deze problematiek een belangrijk thema. Zie de bespreking Meneer Sun en de bruisende megasteden hier

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar