Meer transparantie om beter te kunnen besturen.

Het Centraal Comité van de Communistische Partij van China (CPC) heeft regels bekend gemaakt die de partij meer transparantie moeten bezorgen.

tr&nsparantie

De perswoordvoerder voor het recente congres


Volgens een verklaring van het Centraal Comité zijn de nieuwe regels de uitvoering van besluiten van het recente partijcongres. Die houden in dat de werking van de partij moet verbeteren om beter het land te kunnen leiden, en dat de partij zelf strikter geleid moet worden.
Volgens de regels moeten de partijafdelingen zowel intern als extern informatie verspreiden over het leiderschap en de opbouw van de partij. Concreet gaat het over wat de afdeling doet om de algemene lijn van de partij uit te voeren, hoe ze de economische en sociale ontwikkeling stuurt, en hoe de structuren en de controlemechanismen van de partijafdeling werken.
De transparantie heeft evenwel grenzen: ze mag geen bedreiging gaan vormen voor de politieke, economische, militaire, culturele, sociale en nationale veiligheid en de veiligheid van de bevolking.
De regels geven aan welke informatie door partijorganen op verschillende niveaus publiek moet worden bekend gemaakt.
Centrale organisaties publiceren onder meer de theoretische grondslagen van de partij, de politieke lijn, de principes, de concrete nationale beleidslijnen, beslissingen en plannen van partij en overheid, de toespraken en richtlijnen van secretaris-generaal Xi Jingping, en verslagen van belangrijke vergaderingen, activiteiten en benoemingen of ontslagen door het Centraal Comité
Lokale afdelingen publiceren de plannen voor de plaatselijke economische en sociale ontwikkeling, belangrijke hervormingen en maatregelen bij noodsituaties.
Ze moeten ook informatie bekend maken over hun concrete doelstellingen, plannen en de uitvoering van de belangrijkste taken, en verder over hun inspanningen voor politieke opvoeding, hun manier van interne verkiezingen, en het innen van lidgelden.
De partijafdelingen die de taak hebben de interne discipline te controleren maken de gevallen van inbreuk op de nationale regels van het Centraal Comité bekend en ook wat de straffen zijn voor ambtenaren die de regels ernstig overtreden.
Alle partijcomités boven het arrondissementele niveau en hun controleafdelingen voor discipline dienen een officiële woordvoerder aan te stellen en regelmatig persconferenties te houden.
Meer transparantie van de partijwerking kwam voor het eerst op de agenda in 2004. Het werd in de partijstatuten opgenomen in 2007. Die zeggen dat meer transparantie nodig is opdat de partijleden beter zouden begrijpen wat er gebeurt binnen de partij en meer kans hebben om te participeren in de besluitvorming. In 2009 werd een centrale werkgroep voor transparantie opgezet. Datzelfde jaar kwamen de eerste nationale richtlijnen.
De maatregelen sloegen tot nog toe vooral op afdelingen op laag niveau. Met de nieuwe regels worden voor het eerst ook centrale partij-organisaties en zelfs het Centraal Comité mee in bad getrokken.
Bedoeling is de interne werking van de partij beter te laten verlopen door striktere en betere regels. De CPC wil dit rond krijgen tegen haar 100ste verjaardag, in 2021.
Critici stellen dat de beperkingen van de transparantie omwille van de veiligheid misbruikt kunnen worden om onwelkome informatie toch niet bekend te maken.
Bronnen: People’s Daily,Caixin

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar