Partijpolitiek in China: samenwerking en consultatie

Het informatiebureau van de Chinese regering heeft een witboek uitgegeven over de specifieke kenmerken en de sterke kanten van het partijpolitieke systeem in China.

foto China Daily

Op 25 juni is de publicatie aan de pers voorgesteld. De Engelse titel is ‘China’s Political Party System: Cooperation and Consultation’. De Chinese regering ziet ‘samenwerking’ en ‘raadpleging’ als essentiële en nuttige elementen in de Chinese politiek. Het is de eerst keer dat China over zijn partijpolitiek systeem een witboek uitgeeft.

1 + 8

De auteurs van het witboek leggen uit hoe de Communistische Partij van China essentieel en permanent de leidende rol heeft in het systeem en hoe de CPC daarbij samenwerkt met andere politieke formaties (die het leiderschap van de CPC accepteren) en adviesorganen.

Naast de CPC zijn er immers 8 wettelijk erkende politieke partijen. Het zijn: het Revolutionaire Comité van de Chinese Kuomintang, de Democratische Liga van China, de Democratische Nationale Constructie Associatie van China, de Bond voor Promotie van Democratie, De Chinese Democratische Partij van Boeren en Arbeiders, de Zhi Gong Partij, de Jiusan-vereniging, en de Liga voor Democratisch Zelfbestuur van Taiwan. Daarnaast wint de regering het advies in van partijloze politici.

Eenheid en harmonie

De macht ligt bij de CPC, maar de andere partijen nemen uitgebreid deel aan het beheer van de staatszaken, aldus de tekst. De principes die ze daarbij huldigen zijn die van ‘duurzame co-existentie, wederzijdse controle, oprechtheid en samenwerking in goede en slechte tijden’. Het systeem is, met zijn nadruk op eenheid en harmonie en gegroeid als het is uit de materiële situatie en de geschiedenis, typisch een product ‘van Chinese bodem’. China leert echter van andere landen en verwerkt bepaalde politieke instellingen en fenomenen uit het buitenland waar het zijn voordeel mee kan doen, aldus het document.

Samenwerking op alle niveaus

Volgens het witboek houdt de CPC zich ook aan de principes van gelijkheid, democratische raadpleging en oprechte samenwerking met niet-communisten bij het politieke werk in de volkscongressen, regeringen en juridische instellingen op alle niveaus. De consultatieve democratie waar de Chinese leiders prat op gaan krijgt vooral vorm in de Chinese People’s Political Consultative Conference, de Politieke Consultatieve Conferentie van het Chinese Volk. Vanuit die instelling, enigszins vergelijkbaar met een senaat, zijn bijvoorbeeld sinds 2013 ongeveer 3.000 voorstellen en 30.000 rapporten naar voren gebracht over ‘sociale omstandigheden en meningen onder bevolking’.

De kracht van het systeem

Dit mechanisme levert volgens de auteurs van het witboek een belangrijke bijdrage aan de harmonie en de nationale ontwikkeling. ‘Om het Chinese systeem en het adequate bestuur te moderniseren is het toezicht dat ander partijen op de CPC uitoefenen essentieel. Zo bevordert ons systeem een deugdelijke besluitvorming en uitvoering, een doeltreffend bestuur. Politieke middelen worden op de juiste manier toegekend en we hebben geen last van de zwakheden die het kenmerk zijn van ouderwetse partijpolitiek’, zo vindt Beijing. Het besluit in het witboek is dat het Chinese systeem krachtig en vitaal is en creativiteit ruim aan bod laat komen. Het is gestoeld op essentiële Chinese tradities, uiterst geschikt voor een socialistisch model en het is aangepast aan de realiteit van China en wat het land nu aan staatsbestuur nodig heeft: ontwikkeling, nationale wederopstanding en sociale vooruitgang, in het belang van de bevolking.

China en de anderen

De Chinese leiders blijven het herhalen: het is beslist niet de bedoeling om dit aan de Chinese geschiedenis en situatie verbonden systeem aan andere landen op te dringen of op te leggen. De Chinese regering lijkt wel tegen het buitenland te zeggen: ‘bestudeer het en kijk zelf ook of je er op een of andere manier je voordeel mee kunt doen’. Voor een historische achtergrond, concrete beschrijvingen en voorbeelden verwijzen de Chinese overheidsmedia naar de complete tekst.

Bronnen: scio.gov.cn (website van de Chinese regering), Xinhua, CGTN (video), Wikipedia, South China Morning Post

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *