Politiek Bureau over leiderschap Xi Jinping, democratisch centralisme en sobere werkstijl

Op 25 en 26 december heeft het Politiek Bureau van de CPC een belangrijke vergadering gehouden. Het heeft het belang van Xi Jinpings leiderschap bevestigd. Ook het beoefenen van een correcte werkstijl en de 8 regels voor soberheid kwamen weer op de agenda.

Politiek BureauDe debatten van de politieke leiders in China blijven zoals gebruikelijk een strikt interne zaak. Enige indicatie kun je afleiden uit kernwoorden in de berichtgeving over het Politiek Bureau.

Uitdagingen

De China Daily heeft het over: ‘nieuwe situaties en nieuwe uitdagingen’. Het staatsmedium legt de nadruk op de noodzaak van groei, voortgezette hervormingen en structurele aanpassingen. Verder is er sprake van het verbeteren van het welvaartspeil en van het vermijden van risico’s. Dat alles duidt op een bezorgdheid, ongetwijfeld onder invloed van de internationale situatie in het tijdperk Trump. We mogen ook veronderstellen dat er diepgaande debatten zijn binnen het PB over hoe hiermee om te gaan.

Discipline

Welke lijn die (nog steeds) de overhand heeft blijkt uit het communiqué dat na de bijeenkomst is verspreid. ‘De hoogste politieke functionarissen moeten een onberispelijk en goed bestuur voeren.Discipline is nodig ten aanzien van henzelf, hun familieleden en hun medewerkers’, zo luidt het. En verder: ‘de leidende kaders moeten een rolmodel zijn voor de leden. Ze moeten zich vastberaden verzetten tegen formalisme, bureaucratie en het streven naar privileges en dat soort zaken voorkomen’. Met formalisme wordt bedoeld dat men zijn functie zonder enthousiasme of dynamisme vervult. Diegenen die de verklaring van het PB hebben opgesteld zinspelen ook op personen ‘die schade berokkenen aan de politieke discipline en de regels in de Partij’. Zij moeten worden bestreden.

8 regels, democratisch centralisme

Xi Jinping heeft de 8 regels voor soberheid weer voor het voetlicht gebracht. De partijleider legde ook de nadruk op het democratisch centralisme. Dat systeem noemde hij het fundamentele principe voor de organisatie en voor de kracht van de CPC om leiding te geven. Volgens Xi is de toepassing van het democratisch centralisme een kenmerk dat marxistische politieke partijen van andere onderscheidt. ‘Wij moeten op democratische wijze binnen de partij, haar organisaties en kaders onze informatie overal vandaan halen. Onze mensen moeten luisteren naar de bevolking en de opvattingen die er leven. De kunst om de democratie te beoefenen is een essentiële vaardigheid voor diegenen die leiding geven. Zij moeten de oprechte meningen van verschillende zijden en met ruimdenkendheid te weten komen’.

Eenheid achter Xi en het Centraal Comité

Politike BureauVolgens Xinhua, het persbureau van de staat, heeft het Politiek Bureau verder de nadruk gelegd op inspanningen om stevig vast te houden aan het leiderschap van Xi Jinping. Ook de autoriteit en eenheid rond het Centraal Comité werd van wezenlijk belang genoemd. Leden van het Politiek Bureau zou volgens Xinhua gevraagd zijn met kritiek en zelfkritiek hun eigen beleid en dat van hun collega’s te beoordelen. Bij de evaluatie staan de 8 punten voor soberheid voorop. Die regels dateren van december 2012. Ze gaan over soberheid en zuinigheid in het optreden en bij het beleid en de uitgaven van kaderleden. Ook moeten teksten en toespraken ontdaan worden van holle woorden en enkel gaan over zaken die ertoe doen.

Bronnen: Xinhua, China Daily, Wikipedia

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *