President vraagt Binnen-Mongolië nog meer groene ontwikkeling

President Xi Jinping heeft deze week bij zijn bezoek aan Binnen-Mongolië het groene ontwikkelingspad benadrukt die de Autonome Regio al bewandelt. Xi vindt de topprioriteit het omvormen en upgraden van de traditionele energiesector, het krachtig ontwikkelen van groene energie en het versterken van de belangrijkste energiebasis van het land.

Weidelandschap,in kanton Hulunbuir Foto Peoples Daily Disclaimer

De Autonome Regio Binnen-Mongolië is al een gebied dat milieubehoud hoog in het vaandel draagt. De weides regenereren, commerciële houtkap is verboden, de Kubuqi-woestijn in Binnen-Mongolië is vandaag groen geworden en wordt door de Verenigde Naties vermeld als een model voor woestijn controle. Het gebruik van kunstmest en pesticiden daalt en het gebruik van stro en dierlijk afval groeit evenals de recyclage van mulchfolie. Meer dan de helft van het grondgebied is ecologisch beschermd.

De regio staat op de eerste plaats in het land wat betreft de totale geïnstalleerde capaciteit van stroom en nieuwe energie. Vorig jaar stelde ze voor om het aandeel hernieuwbare energieopwekking in het totale vermogen te verhogen tot circa 40 procent. Bovendien zal de geïnstalleerde capaciteit van nieuwe energie er naar verwachting in 2025 groter zijn dan die van thermische energie

Bezoek Xi

Woensdag bezocht president Xi de Zhonghuan industriezone en zei dat de topprioriteit van de regio ligt in het omvormen en upgraden van de traditionele energiesector, het krachtig ontwikkelen van groene energie en het versterken van de belangrijkste energiebasis van het land.

Donderdag aanhoorde hij rapporten van partij en bestuur. Xi merkte op: ‘Binnen-Mongolië is de belangrijke basis van energie en strategische hulpbronnen van het land, de belangrijke productiebasis van landbouw- en veeteeltproducten en een essentiële toegangspoort tot landen en regio’s ten noorden van China’. De president vond dat Binnen-Mongolië zijn industriële structuur moet verbeteren op basis van deze kenmerken en strategisch positionereb de nijverheden versterken en nieuwe wegen van omvorming en ontwikkeling verkennen die geschikt zijn voor hulpbronnenrijke regio’s en de opbouw versnellen van een modern industrieel systeem.’

Hybride zonne-en windcentrale in Ulanhot Foto Peoples Daily Disclaimer

De Autonome rRgio moet actief deelnemen aan de gezamenlijke ontwikkeling van het Belt and Road Initiative en de economische corridor China-Mongolië-Rusland en het niveau van openstelling verhogen, zei Xi. Op het gebied van ecologie moet Binnen-Mongolië zijn rol als vitale ecologische barrière in Noord-China consolideren, met inspanningen om grote ecologische projecten mogelijk te maken, waaronder het Beijing-Tianjin-bronbeheerproject voor zandstormen en het Three-North Shelterbelt Forest-programma en zorgen voor strenger naleven van ecologische rode lijnen, aldus nog Xi.

‘Er moeten meer inspanningen worden geleverd voor het behoud van natuurlijke bossen, bodem en water, de strijd tegen woestijnvorming en het behoud van wetlands, aldus Xi Jinping, die de Autonome Regio ook opriep om de positieve trend van toenemende bebossing en het terugdringen van woestijnvorming voort te zetten. Xi benadrukte dat de zwaarste taak om alle mensen in het hele land welvaart te brengen, in sommige grensgebieden met voornamelijk etnische minderheden ligt. Deze gebieden mogen niet worden achtergelaten op weg naar gemeenschappelijke welvaart, zei hij.

Bronnen Peoples Daily, Beijing Review

Print Friendly, PDF & Email