Regering publiceert witboek over volksgezondheid

De regering heeft een witboek gepubliceerd over het volksgezondheidssysteem dat grotendeels na 2009 heropgebouwd werd. We lichten er enkele frappante cijfers uit, ook uit nevensectoren zoals het milieu dat ook een weerslag heeft op de volksgezondheid.


Het was de SARS-crisis die na 2004 de herziening veroorzaakte van het gezondheidssysteem. Tegen 2009 waren de plannen klaar om tijdens het twaalfde vijfjarenplan op volle snelheid te komen. In twee basisdocumenten stelde de regering als doel van de hervorming de versnelling van het  ziekteverzekeringproces, de verbetering van het gezondheidssysteem op buurtniveau en gelijke toegang tot de gezondheid voor iedereen. Van 2011 tot 2015 heeft China 42 miljard geïnvesteerd voor de bouw van 1500 kantonnale ziekenhuizen, 18.000 town- en township gezondheidscentra en meer dan 100.000 dorps- en buurt gezondheidscentra. Tussen 2010 en 2017 steeg de staatssteun voor de volksgezondheid van 15 yuan tot 50 yuan per persoon.

Cijfers

Het witboek vermeldt dat de gemiddelde leeftijd steeg van 67 jaar in ’81 tot 76 jaar in 2016. De moedersterfte daalde van 88 per 100.000 in 1990 tot 19 per 100.000 in 2016; de kindersterfte van 34 per 1000 in 1981 tot 7 per 1000 in 2016. China haalde voortijdig de UN Millennium doelstellingen. Het witboek vindt dat ernstige vooruitgang werd gemaakt bij de ontwikkeling van de medische- en gezondheidsdiensten. China telt 980.000 medische- en gezondheidsinstellingen op alle niveaus, 11 miljoen gezondheidswerkers en zeven miljoen bedden in medische instellingen. Volgens het witboek vormen privé-ziekenhuizen nu 57% van het totaal aan instellingen en steeg het aantal bedden er sinds 1981 met 81%. Het aantal consultaties van buiten het ziekenhuis zou in de privésector 22% van het geheel aan poliklinische patiënten bedragen. De openbare ziekenhuizen blijven echter de ruggengraat van het medisch systeem dat toegankelijk moet blijven voor iedereen en in wezen niet met winstoogmerk.

Milieu

Omdat het milieu de gezondheid beïnvloedt, verschaft het witboek ook interessante cijfers van de verbetering op dat terrein. Eind 2015 steeg de rioleringsgraad in de steden tot 92% en de gratis huisvuilbehandeling 94%. Ook in 61.000 grote veeteelt- en pluimveeteelt bedrijven werden installaties voor afvalverwerking geïnstalleerd. In de dorpen bereikte de gratis huisvuilbehandeling 60% en 22% van de dorpen werd rioolafval behandeld. Het probleem van de toegang tot drinkwater werd opgelost in de landelijke gebieden. Tussen 2006 en 2010 investeerde China hierin 105 miljard en tussen 2011 en 2015 kwam 121 miljard van de nationale regering aangevuld door 60 miljard van de lokale besturen. Eind 2016 beschikte 82% van de landelijke bewoners over stromend water.

Diensten

De dekking van de volksgezondheid is almaar uitgebreid. Gratis inentingen werd uitgebreid van enkel kinderen naar volwassenen. Eind 2015 bedroeg de inentingsgraad minstens 90%. Vorig jaar investeerde de regering 2,9 miljard yuan voor de bouw van 247 stedelijke en kantonnale instellingen voor de gezondheid van moeder en kind.
Eind 2016 beschikte de overheid over digitale gezondheidsarchieven voor 76% van zijn burgers waarbij 90 bloeddruk- patiënten  en 27 diabetespatiënten. Tezelfdertijd werden 91% van de zwangere vrouwen en 91% van de kinderen onder drie jaar onder systematische controle gebracht.

Ziekteverzekering

De basis ziekteverzekering bereikt nu 95% van de bevolking. Bij de werkende stedelingen bedroegen de inkomsten vorig jaar 1027 miljard en de uitgaven 828 miljard. Van de 15 miljard aan gezondheidssubsidies gaat 92% naar de centrale en westelijke gebieden. Ook de bevolking getroffen door armoede is nu gedekt. Dit jaar kregen tot mei al 2,6 miljoen armen een behandeling tegen een voorkeurtarief.
We leren verder nog dat China tussen 2013 en 2015 4,6 miljard heeft besteed voor een betere uitbouw van de traditionele Chinese geneeskunde. Sinds de nieuwe aanpak van de geneesmiddelen daalde de prijs van de basis geneesmiddelen met 30% gemiddeld. Voorts heeft het witboek aandacht voor fitness, gezondheidsonderwijs, de gezondheid voor speciale groepen en speciale missies in het buitenland.
Full Text: Development of China’s Public Health as an Essential Element of Human Rights (1) http://www.china.org.cn/china/Off_the_Wire/2017-09/29/content_41667895.htm

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *