Tag: ziekteverzekering

De sociale stand van zaken 46

Ziekteverzekering uitgebreider De regering heeft beslist dat de ziekteverzekering voor stedelijke en rurale bewoners waarbij 650 miljoen personen aangesloten zijn, wordt uitgebreid naar “kritische” ziekten. Dit laat toe dat voor noodzakelijke behandelingen meer uitbetaald wordt boven het basisniveau. De terugbetaling moet minstens 50% bedragen en dit percentage moet nog hoger worden in de toekomst aldus de regering. Tegen 2017 moet het systeem voor de “kritische” ziekten goed uitgebouwd zijn. En.ce.cn

Hervorming van gezondheidszorg: naar publiek-privaat partnerschap ?

Arthur Daemmrich van de Kansas Universiteit (VS) heeft een rapport vrijgegeven dat hij opstelde van zijn onderzoek naar de staat van de Gezondheidszorg in China. Bijzondere aandacht gaat naar verschuivingen tussen de publieke en de private ziekteverzekering en gezondheidszorg. Meer dan 3.000 jaar verleent de traditionele Chinese geneeskunde een brede waaier van zorg op basis van kruiden, accupunctuur, therapeutische massage, beweging en oefening, en dieettherapie. Traditionele geneeskunde is institutioneel diep verankerd in universiteiten, ziekenhuizen en poliklinieken, verspreid…

De sociale stand van zaken 39

Dubbel pensioensysteem fuseert De regering heeft beslist om de twee afzonderlijke pensioensystemen voor stedelingen en voor de plattelandsbevolking samen te smelten. De pensioenfondsen worden gevoed zowel door individuele-, werkgeversbijdragen als overheidsfondsen. De regering verleent meer toelagen in de minder ontwikkelde westelijke en centrale regio’s. China telt bijna 200 miljoen 60 plussers, maar dit aantal zal naar verwachting groeien tot 243 miljoen in 2020. Ondertussen gaan in China stemmen op om de pensioenleeftijd op termijn op…