Tag: parlement

zie ook Nationaal Volkscongres en CPPCC

Hoe word je afgevaardigde voor het nationaal partijcongres?

Zondag begint het vijfjaarlijks partijcongres van de Communistische Partij van China. Ongeveer 2.300 afgevaardigden zullen er beslissen over de toekomst van China de komende vijf jaar. Zij zullen een centraal comité aanduiden dat die plannen moet uitvoeren en een centrale controlecommissie die moet zorgen voor de interne ethiek van de Partij.
Wie zijn die 2.300 en hoe worden ze verkozen uit de 96 miljoen partijleden?

Nationaal Volkscongres, opmaat tot een later congres

Het Nationaal Volkscongres 2017 eindigt vandaag, 15 maart. Verslagen en beleidsvoornemens zijn goedgekeurd. De premier en enkele ministers stonden de pers te woord. De sfeer is er een van vertrouwen, maar het hoogtepunt van dit politieke jaar zal in de herfst liggen: dan is er het partijcongres van de CPC. Op deze laatste dag is er gestemd over 11 belangrijke politieke documenten. Zhang Dejiang, de leider van het Nationaal Volkscongres en een topman van de…

Raadgevende conferentie: voornamelijk steun voor partij en beleid

In China zijn de ‘Twee Vergaderingen’– de Liang Hui beëindigd. De Politieke Raadgevende Conferentie hield haar slotzitting op 13 maart. Het Nationaal Volkscongres 2017 eindigt vandaag, 15 maart. De besluiten van het Nationaal Volkscongres zijn bindend. Met de voorstellen van de Raadgevende Conferentie zal de regering op een of ander manier rekening houden. De politieke adviseurs in de Raadgevende Conferentie komen uit alle lagen van de bevolking en vertegenwoordigen ook organisaties en partijen die niet…

Wet op het maken van wetten

Het Nationaal Volkscongres heeft tijdens zijn pas beëindigde zitting een amendement op de Wetgevende Wet goedgekeurd. Bedoeling is het maken van nieuwe wetten meer efficiënt te laten verlopen en de uitvoering van de wetten te versterken.

Parlementaire sessies beginnen

De jaarlijkse voltallige sessies van de twee parlementaire kamers beginnen deze week: de Raadgevende Conferentie start vandaag en het Nationaal Volkscongres woensdag. De Raadgevende Conferentie duurt 1 week, het Volkscongres 2 weken. Premier Li Keqiang zal er onder meer zijn beleidsverklaring voor dit jaar ter bespreking voorleggen. Het is een jaarlijkse gewoonte dat de voltallige vergaderingen van beide assemblees in maart samenkomen. De Raadgevende commissie telt 2229 leden en het Volkscongres 2950 en beide sessies…

Parlement sessies: wachten op nieuwe regering

Momenteel loopt de jaarlijkse zitting van de Consultatieve commissie en morgen begint deze van het Algemeen Volkscongres. Het is dit jaar speciaal uitkijken naar de nieuwe regering die na afloop zal worden gevormd. De Consultatieve Commissie  – een soort senaat-  heet eigenlijk National Committee of the Chinese People’s Political Consultative Conference en geeft met zijn  2.237 leden raadgevingen aan de beleidsmakers. Het orgaan wil de opinie van de brede lagen van de bevolking weerspiegelen en…

Regionale politiek, soms voorspelbaar, soms omstreden

In deze periode komen de algemene vergaderingen samen van de regionale volkscongressen en adviserende politieke conferenties. De vergaderingen (her)verkiezen gouverneurs en regeringen, zetten beleidsvoornemens uiteen en kiezen afgevaardigden voor de nationale algemene wetgevende en adviserende vergaderingen in het voorjaar. De regeringsprogramma’s bevatten vaak de te verwachten punten, maar er zijn ook verklaringen die ter discussies staan in de media. Een voorbeeld van bekende geluiden geeft Shanghai. De stadsprovincie mikt op een groei van 7 tot…

Schulden van lokale besturen sterker gecontroleerd

De centrale overheid wil vermijden dat de schulden van lokale overheden ontsporen. Daartoe worden bijkomende maatregelen genomen. Een amendement op de budgetwet  voor lokale besturen werd in tweede lezing door de parlementscommissie fundamenteel aangepast. Oorspronkelijk werd de mogelijkheid voorzien voor lokale besturen om tot een bepaald bedrag lokale overheidsobligaties uit te geven. Die mogelijkheid wordt nu geschrapt, tenzij de nationale regering toelating geeft. Een en ander heeft te maken met de schulden van lokale overheden.…

China stelt wet op tegen klimaatverandering

Volgens Chen Zhili, vicevoorzitster van het Chinees parlement, is China bezig een wet op te stellen in de strijd tegen de klimaatverandering. Daaruit moet blijken dat China een proactieve rol speelt in het bestrijden van de kwalijke uitstoot die aanleiding geeft tot de opwarming van de aarde. Chen Zhili is vicevoorzitster van het Permanent Comité van het Nationaal Volkscongres, de Chinese wetgever. Zij zei in Tianjin op een tweedaags forum over wetgeving betreffende klimaatverandering dat het de…