Ruimtelijk ecoplan voor Jangtserivier delta

Na drie jaren discussie met de 3 betrokken lokale overheden heeft de regering het ecologisch bestemmingsplan voor de delta van de Jangtserivier goedgekeurd. Het legt de milieubestemming vast van het gebied dat de 3 entiteiten overschrijdt.

Bron: www.researchgate.net Disclaimer

De delta van de Jangtse rivier bevindt zich op drie administratieve entiteiten: Shanghai, Jiangsu en Zhejiang en het bestemmingsplan werd ontwikkeld onder impuls van het Ministry of Natural Resources. Het is het eerste provincie overschrijdend bestemmingsplan. Het plan is noch een stedelijk- noch een traditioneel ontwikkelingsplan, maar brengt milieuvriendelijke verwachtingen en concepten over de rijke regionale hulpbronnen en unieke aardrijkskundige kenmerken.

In het plan wordt specifiek geëist dat er geen grootschalige en intensieve ontwikkeling plaatsvindt. Het moet een cruciale rol spelen bij de milieu prioriteit en groene ontwikkeling in de zone en zal eveneens een toonbeeld zijn voor andere soortgelijke regio’s in de toekomst.

Bestemmingen


De rode zones voor prioritaire milieubescherming beslaan 143 km² en de bebouwde oppervlakte wordt tegen 2035 niet groter dan 803 km², aldus het bestemmingsplan. De blauwe en groene ruimte mag niet minder dan 66 % bedragen en de graad van water en meren moet stijgen van 20,3% tot 20,6%. Naast de integratie van diverse facetten van groene ontwikkeling coördineert het plan ook de samenwerking tussen diverse regio’s. Het voorziet ook minstens 51.000 ha landbouwgrond tegen 2035. De zone zal innovatieve maatregelen bevorderen om een harmonieuze milieu omgeving en ecologisch systeem tussen mens en natuur uit te bouwen. Het bestemmingsplan pleit voor een verhoging van het bosareaal van 8,6 naar 12 procent en een verhoging van de oppervlakte parkgroen per hoofd van 10 vierkante meter naar 15 vierkante meter.

Bron Global Times

Print Friendly, PDF & Email