Schone lucht, uiterlijk tegen 2020: China gaat ervoor

China start met een driejarig actieplan voor schone lucht. Tegen 2020 moeten de luchtkwaliteit en de tevredenheid van de bevolking erover merkbaar vooruitgegaan zijn.

schone lucht

Een ‘blauwe hemel boven Beijing’ op 27 juni


De regering heeft deze week het plan, met ambitieuze doelstellingen, bekend gemaakt.

Normen

Over drie jaar hoort de uitstoot van zwaveldioxide en stikstofoxide afgenomen te zijn met ten minste 15% van het niveau in 2015. In steden met een sterk vervuilde lucht zal als het goed is tegen het streefjaar 2020 de densiteit van PM 2.5 fijnstof afnemen met minimaal 18%. ‘Sterk vervuilde’ lucht wil zeggen: met gemiddelde concentraties van PM 2.5 die de nationale norm van 35 microgram per kubieke meter overstijgen. Het is de bedoeling dat grote steden(vanaf prefectuurniveau) jaarlijks 80% dagen met schone lucht tellen. Men wil het percentage dagen van zware vervuiling met minimaal een kwart naar beneden halen ten opzichte van 2015.

Speerpunten en limieten

De overheid zal inzetten op een structurele verbetering van de industrie. Ze zal steun verlenen aan groene energie en duurzaam transport. Het noorden van China zal voor zijn verwarming de transitie voortzetten van steenkool naar andere bronnen. Wel zal er gezorgd worden voor betere alternatieve voorzieningen, o.a. met aardgas, zodat de mensen komende winter niet in de kou zitten zoals dit jaar. Belangrijke regio’s krijgen limieten voor de aanwending van kolen opgelegd. Vrachtvervoer per trein wordt gepromoot. Tegen 2020 moeten er in China 2 miljoen elektrische auto’s rondrijden, een verhoogd streefcijfer. Andere maatregelen zijn die van herbebossing en vermindering van het aantal bovengrondse mijnen, die veel fijnstof veroorzaken.

Doelgebieden schone lucht

schone lucht

Zo, en niet zo


De regering zal economische, juridische, technische en administratieve middelen inzetten. De campagne wordt toegespitst op het gebied van Beijing-Tianjin-Hebei, de delta van de Jangtsekiang en de stroomvlakten van de rivieren Fen He en Wei He. In Henan, in de ‘kolenprovincies’ Shanxi en Shaanxi en in 82 grote steden zal het actieplan met speciale aandacht en onder toezicht uitvoering krijgen. De regering zal in de doelgebieden geen uitbreiding van de capaciteit toestaan in de sectoren van de staal-, aluminium- en cokesproductie.

Verantwoordelijke regio’s

Er komt een betere coördinatie tussen het ministerie van Milieu en de regio’s. Die krijgen de opdracht het ecologisch beleid meer steun te geven in hun begroting, met goede regels en een strengere handhaving. Ze zullen op zoek gaan naar diverse bronnen om het plan te financieren. De monitoring en de informatieverstrekking horen te worden geperfectioneerd.

Vervolgplan schone lucht

Het is niet dat het vijfjarig actieplan voor schone lucht dat in 2017 afliep de doelstellingen niet heeft gehaald. Beijing is bijvoorbeeld niet langer de ‘hoofdstad van de smog’. De stad komt zelfs niet langer voor in de lijst van 100 meest vervuilde steden in de wereld. Er blijven gewoon nog grote uitdagingen over, zoals te voorzien was. Bijvoorbeeld: de noodzakelijke verbetering van de lucht boven vele grote steden. Ongeveer 70% van de 338 steden van prefectuurniveau of hoger haalde de nationale normen voor luchtkwaliteit niet. De concentratie PM2.5 was in die grote steden vorig jaar gemiddeld 43 microgram per kubieke meter.

2018 – 2020

De Clean Air Alliance of China is een denktank voor het milieu (door de overheid erkend)


Vijf jaar geleden zei premier Li Keqiang ‘dat China de oorlog verklaart aan de pollutie ’. Vorige jaar liet president Xi Jinping, weten dat hij, net als de Beijingers, ‘de blauwe hemel steeds wil zien terugkeren’. Na de voltooiing van het vorige actieplan keken de Chinezen vol verwachting uit naar een plan voor de periode 2018 – 2020, de laatste fase van het 13e Vijfjarenplan. Dat is er nu.
China.org.cn, SCMP, Reuters, Xinhua, China Daily, english.gov.cn (officiële regeringssite), unearthed.greenpeace.org, wikipedia

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *