Schulden van lokale besturen sterker gecontroleerd

De centrale overheid wil vermijden dat de schulden van lokale overheden ontsporen. Daartoe worden bijkomende maatregelen genomen.

Financieminister Xie Xuren


Een amendement op de budgetwet  voor lokale besturen werd in tweede lezing door de parlementscommissie fundamenteel aangepast. Oorspronkelijk werd de mogelijkheid voorzien voor lokale besturen om tot een bepaald bedrag lokale overheidsobligaties uit te geven. Die mogelijkheid wordt nu geschrapt, tenzij de nationale regering toelating geeft.
Een en ander heeft te maken met de schulden van lokale overheden. Die bedroegen einde 2010 als gevolg van het anti-crisisplan 2008-9 zowat 27% van het BNP. De nationale overheid vreest dat sommige locale besturen die geïnvesteerd hebben in onrendabele projecten hun schulden niet kunnen terugbetalen. Tot nu toe zitten de schulden bij overheidsbanken en kunnen zo binnen de perken gehouden  worden, maar wanneer er locale uitgiften van obligaties komen verliest de nationale overheid deze controlemogelijkheid. Vorig jaar werden een aantal experimenten in deze zin opgestart, zodat lokale overheden in moeilijkheden met het geld van de obligaties hun bankschulden konden aflossen, maar nu heeft men blijkbaar besloten dat dit te veel risico’s op ontsporing inhoudt.
De minister van Financiën Xie Xuren heeft in de commissie verklaard dat China strikter gaat toezien op de schulden van lokale overheden en nieuwe leningen strenger gaat beperken. Men zal ook verder werken aan het opdoeken van financieringsfirma’s die door lokale besturen opgericht werden om schulden buiten budget te kunnen aangaan.
(Bron:SCMP, Volksdagblad)

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *