Shanghai: bewoner worden makkelijker

hukouShanghai heeft details bekend gemaakt over haar driejarig pilootproject om buitenstaanders die naar de stad komen, tot permanente stedeling te maken. Dit maakte de “Shanghai Daily” bekend. Shanghai heeft een bevolking van 19 miljoen, waaronder 7,2 migranten. Een eerste regeling betrof het toekennen van de tijdelijke “Shanghai Verblijfskaart” een  systeem uit 2002. In mei dit jaar werd beloofd dat personen die deze kaart cumulatief 7 jaar hebben een hukou met permanent verblijfsrecht zouden krijgen. 3000 personen kregen nadien deze definitieve verblijfsvergunning of hukou. Volgens officiëlen zullen tijdens de nieuwe pilootfase van drie jaar geen quota opgesteld worden van toegelaten nieuwe stedelingen, maar zou dit wel kunnen in de definitieve regeling nadien.  De vereiste verblijfsperiode van 7 jaar in de stad, het betalen van belastingen en van sociale zekerheid in die periode kan worden verkort voor hooggekwalificeerde technici en zakenlui die hoge financiële bijdragen tot de stad maken (gedurende 3 jaar 1 miljoen taksen betalen). Volgens onderdirecteur Mao Dali behoren migranten ook tot de gegadigden, vooral arbeiders in de vooruitstrevende nijverheden. Ook zij die werkten in onderwijs, gezondheidszorg en landbouw in de randgebieden van Shanghai met vijf jaar ervaring komen in aanmerking. Zij die een permanent verblijf willen, moeten formulieren laten invullen door hun werkgever. De dienst Sociale Zekerheid geeft een eerste beoordeling binnen de 15 dagen en geeft deze door aan de stadsadministratie die beslist binnen de 30 dagen. Indien de beslissing gunstig is, krijgt de kandidaat een stedelijke hukou.
Lees ook: http://www.chinasquare.be/dossiers/chinees-migrantenprobleem-wordt-prangend//

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *