Strategische dialoog VS-China in Peking (upd)

Maandag en dinsdag vond in Peking de tweede strategische dialoog plaats tussen de Verenigde Staten en China sedert president Obama in functie is. De halfjaarlijkse bijeenkomst was, behalve aan politieke hete hangijzers zoals Iran en de Korea’s, gewijd aan de internationale financiële toestand en vooral aan de samenwerking op het vlak van schone energie.
De China-VS strategische dialoog dateert uit september 2006 en is het hoogste raadgevend organisme van een 20-tal fora tussen China en de VS. De dialoog wordt twee keer per jaar gehouden: één in Peking, één in de VS. De VS-delegatie bestaat uit 200 vertegenwoordigers, van wie 15 tot 18 ministers of directeurs van kabinetten. Van China is een 30-tal deelnemers van het ministeriële niveau. Vicepremier Wang Qishan en Dai Bingguo zullen de Chinese afvaardiging leiden, van Amerikaanse zijde zijn er de ministers van Buitenlandse Zaken Clinton en van Financiën Geithner. Recentelijk bracht president Hu een bezoek aan de VS voor de nucleaire top en was er een wederzijdse dialoog over de mensenrechten.
Wang Qishan en Geithner zaten de economische dialoog voor waarvan het thema was: ‘Het Sino-VS economisch partnerschap voortzetten om wederzijdse ‘win-win’-resultaten te behalen’. Hierbij werd gepraat over het economisch herstel en een evenwichtige groei; het promoten van wederzijdse investeringen om tot een win-winsituatie te komen en ten slotte de financiële stabiliteit van de markten en hervormingen. In de strategische dialoog kwamen volgende thema’s aan bod komen: energiezekerheid, klimaatverandering en meer de toestand tussen beide Korea’s en Irans nucleair programma.
Voorafgaand aan de top heeft minister H. Clinton de Wereldtentoonstelling in Shanghai bezocht. De minister van Handel Gary Locke bevindt zich reeds twee dagen in Peking. Hij heeft vertegenwoordigers bij zich van 24 leidende bedrijven inzake schone energie, waaronder ‘First Solar’ en ‘General Electric’. Voorspeld wordt dat deze sector in China tegen 2020 een zakencijfer zal vertegenwoordigen van 100 miljard $ en daar willen de Amerikanen graag meer dan een graantje van meepikken. Tijdens zijn verblijf in Peking liet Locke uitschijnen dat zijn regering de exportpolitiek zal herzien zodat bepaalde hightechgoederen toch naar China zouden kunnen worden geëxporteerd. Van de andere kant drong Locke aan op de herziening van Pekings politiek van “eigen innovatie”,  die door Amerikaanse onernemingen wordt bekritiseerd omdat zij uitgesloten worden van deelname bij bepaalde markten. Locke zei zelfs dat de VS en China “Feng Yu Tong Zhou”, wat betekent “samen marcheren in om het even welke omstandigheden”.
Bij de opening van de dialoog beloofde president Hu dat China gradueel zijn muntregime zal hervormen en minister Geithner prees China dat haar munthervorming deel uitmaakt van een breder hervormingsgeheel.Volgens Zhang Xiaoqiang, vicevoorzitter van de Hervormings- en Ontwikkelingscommissie, kwam tijdens de eerste discussie meer de waarde van de euro ter sprake dan de waarde van de yuan/renminbi. De sfeer veranderde meteen toen Clinton aandrong op sancties tegen Noord-Korea. Van Chinese kant is er geen sprake zich te laten meeslepen, noch in een koude noch in een warme oorlog rond de Korea’s. Beheersing van het regionaal conflict is de hoofdbedoeling. China heeft dan ook op één week tijd zeven maal opgeroepen tot terughoudendheid. Na het bezoek aan China vertrekt H. Clinton woensdag naar Zuid-Korea. Uiteindelijk werden 22 akkoorden afgesloten op diverse domeinen als klimaatsverandering, energie, douane en sanitaire normen…
Zie ook CNTV  feitenverwachtingen, discussie uitzending Dialogue

Print Friendly, PDF & Email

Tags:

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *